na pátek 6. září

Chválím všechny rodiče, kteří vyplnili svým dětem první stránku v Žákovské knížce – Údaje o žákovi. Nadále opatřujte kufříky  potřebami dle seznamu, posílejte kapesníky  a finance. Zítra si děti na Tělesnou výchovu již přinesou cvičební úbor – ráno si jej přinesou nahoru do třídy, kde si jej pověsí na háček. Čeká nás první zvonění, průvodem školou nás povedou deváťáci. Dnes nám pomáhali v šatně.

Dovyprávěli jsme si pohádku o perníkové chaloupce, počítali  jsme obrázky, určovali nahoře x dole a první x poslední, uvolňovali jsme ruku. Zpívali písničku Pec nám  spadla a doprovázeli ji hrou na tělo, vyzkoušeli jsme si pozemní hokej. Četli jsme si o kočce Justýně, “rozmotávali kotěti klubíčko.” Snažíme se stále více dodržovat naše pravidla.

 

na čtvrtek 5. září

Přinášejte nadále  školní pomůcky a finance, dodatečně vybírám Dotazník a razítko se jménem.  Zítra proběhne kontrola Žákovské knížky – Údajů o žákovi na první stránce.

Dnes jsme se spolu vypravili do pohádky o Perníkové chaloupce, plnili jsme úkoly na tabuli, v Živé abecedě i na pracovním listě. Nezapomeňte na DÚ ( hledejte červený puntík 🙂 ). Připomínáme si stále školní pravidla (  pusinkové, ouškové, ručičkové a nožičkové) , aby nám ve škole bylo dobře.

V poslední hodině nás čekal velký úkol: byli jsme na návštěvě v 9.A. Každý z nás má ode dneška mezi deváťáky svého patrona, který nás doprovodí při prvním zvonění. Žáci a žákyně 9. ročníku nám budou také pomáhat, jejich první angažovanost bude hned zítra, pomohou nám u šatních skříněk a doprovodí nás do naší třídy ( kdo zvládne, může jít i sám), kde bude čekat paní učitelka. Předpokládáme i další spolupráci mezi nejmladšími a nejstaršími žáky naší školy.

Systém vybarvování obrázků v ŽK: Každý den si na konci vyučování dítě vybarví obrázek v případě, že bude aktivně pracovat na úkolech, bude se mu dařit a v chování bude také všechno bez problémů. Pokud však najdete obrázek škrtnutý, znamená to, že se “něco dělo”, něco nebylo v pořádku. Ptejte se dětí, nechejte si škrtnutý obrázek vysvětlit a promluvte s dětmi, co by se dalo udělat pro to, aby příště mělo obrázek vybarvený. Děkuji za spolupráci!

kroužek LOGOPEDIE

Dětem z 1. ročníku nabízím kroužek Individuální logopedické péče. Máte-li zájem o docházku Vašeho dítěte, kontaktujte mě prosím na emailové adrese, pošlu Vám přihlášku. Zároveň upozorňuji, že tato služba je omezená nabízenými termíny, po naplnění kapacity nemohu již přijímat další děti.

Poznámka: Kapacita kroužku JE již NAPLNĚNA!!

na středu 4. září

V tento den budu od dětí vybírat vyplněnou přihlášku do ŠJ ( dnes v “poště”), dotazník Informace o spolupráci rodiny a školy, krabici tahacích kapesníků; kdo ještě nedodal, přinese razítko se jménem.

Dále si mají děti přinést na vyučovaní Živou abecedu ( modrá učebnice z prvního dne), mazací tabulku a fix, dále pak ručník, svačinu ( v krabičce, látkové ubrousky nevyžaduji), pití ( v plastové láhvi). Každý den děti nosí penál s ořezanými tužkami a pastelkami ( prosím průběžně kontrolujte  a ořezávejte :-)), obálku na “poštu” ( prosím, kdo má malou, opatřete formát A4, aby se dokumenty nemusely překládat) a Žákovskou knížku. Mohou si již průběžně přinášet kufřík a cvičební úbor.

Vyplněnou titulní stranu v Žákovské knížce budu kontrolovat ve ČT, jelikož si ŽK dnes domů neodnesly všechny děti. P. vychovatelka do ní doplňovala důležité údaje týkající se ŠD.  Dětem, které byly ve družině, ŽK předala, ti, kteří šli hned po vyučování domů, mají ŽK u mě a dostanou ji zítra.

Na šatní skříňky jsem dětem nalepila obrázkové značky pro lepší zapamatování, dodržujte prosím dané číslování skříněk, které je uvedeno v seznamu na zdi u skříněk ( tento seznam z pochopitelných důvodů brzy zmizí). Zjistíte-li závadu či poškození skříňky, ohlašte to prosím ihned ve vrátnici, předejdete tak případným nepříjemnostem s úhradou škody. Manipulaci se zámkem a klíčem musíme ještě  s dětmi cvičit.

Zatím se rozkoukáváme po naší třídě a na patře, seznamujeme se s organizací vyučování a  s pravidly chování, poznáváme se navzájem, zpíváme “koťátkovskou” písničku, hrajeme hry. Dort byl výborný!!

 

Organizace prvního školního týdne

Popis činností jednotlivých dní od 3. do 6. září naleznete zde:

Základní informace pro rodiče prvňáčků

Přikládám také ještě dodatečně seznam pomůcek: Pomůcky pro prvňáky

S dotazy a případnými nejasnostmi se na mne obracejte emailem.

 

První školní den

Přivítali jsme společně NÁŠ PRVNÍ školní rok.

Kouzelným klíčem a zaklínadlem jsme si odemkli naši třídu 1.A. Klíč očaroval i nás – stali se z nás opravdoví školáci!

Nový obrázek

Hola, hola, škola volá…

Milí prvňáčci, vážení rodiče!

Všichni společně se poprvé setkáme v pondělí 2. září 2013 v 8.15h před budovou školy, abychom slavnostně přivítali nový školní rok. Děti s sebou nemusí mít aktovky, postačí pozitivní naladění a Vaše podpora v tento jejich významný den.

Už se na své školáčky těším!                                           J. Čalová, třídní učitelka 1.A