Důležitá sdělení:

Informace k př. řízení 2020/2021

Prosím, pročtěte si informace k přijímacímu řízení, které bývají obvykle sdělovány na třídních schůzkách.

př. řízení 2020-2021

Focení tříd

Ve středu 23.9. se budeme fotit. Částka za fotografii bude stržena ze školní online pokladny. Fotku dostanou automaticky ti, kdo na ní budou. Pokud někdo fotografii nechce, oznámí mi to. 

Oslava 60. výročí školy

Třídní schůzky – dopisy

Vážení rodiče,

v tomto školním roce se informativní třídní schůzky nebudou konat tak, jak jsme zvyklí.

Veškeré informace najdete v dopisu ředitelky školy: dopis ředitelky školy a v dopise ode mě: dopis TU

Společně se snad uvidíme na tripartitních schůzkách, které budou probíhat během listopadu. Pokud potřebujete něco řešit nyní, můžete si se mnou domluvit konzultaci na  odpoledne 23.9. 

Lucie Buňková

Kroužek angličtiny Cambridge English

Příprava na zkoušky Cambridge English – B1 Preliminary for Schools

Letos bude opět probíhat kroužek angličtiny s možností složit zkoušku a získat tak mezinárodně uznávaný certifikát na úrovni B1.

Kurz je určen pro žáky 8. a 9. tříd s velmi dobrým prospěchem se zájmem o angličtinu. Nejedná se o doučování.

Lekce se budou konat od 5. 10. 2020 každé pondělí od 13:45 do 14:30 ve třídě 9.A.

Cena kurzu je 900 Kč za 15 lekcí. V ceně jsou zahrnuty výukové materiály.

Na konci kurzu vyzkoušíme test „nanečisto“ a děti se budou moci rozhodnout, zda se přihlásí na zkoušku pořádanou British Council, popř. jakou úroveň zvolí. Zkouška PETs se platí zvlášť a stojí 3 100 Kč. Zvolila jsem pouze 15 lekcí, aby se děti mohly přihlásit na termín začátkem roku 2021 a výsledky tak měly při přijímacím zřízení na střední školu. Zkoušky ještě nejsou vypsané, konají se ale zpravidla v únoru – březnu. Je také možnost přihlásit se na již vypsaný prosincový termín. V případě zájmu děti na zkoušku zaregistruji, doprovod na zkoušku ale zajišťují rodiče.

Kdo má o kurz zájem, se u mě v kabinetu staví pro závaznou přihlášku.

V případě velkého zájmu rozhoduje termín odevzdání přihlášky.

Lucie Buňková

Odvolaná hodina

V úterý 15.9. odpadá 8. vyučovací hodina (ZV). Výuka tedy končí ve 13:30.

Distanční výuka

Fotbalisté z naší třídy přišli do kontaktu s osobou pozitivní na Covid-19 a byla jim nařízena desetidenní karanténa, která trvá do 14.9.

Z tohoto důvodu bude celá naše třída v pátek 11.9. a v pondělí 14. 9. vzdělávána distančně.

Žáci najdou veškeré materiály v aplikaci TEAMS, ve třídě 9.A. Konkrétní úkoly najdete v záložkách – kanálech – jednotlivých předmětů. Plnění úkolů je povinné.

Ve škole se uvidíme v úterý 15.9., kdo bude chybět, zápisy si doplní od spolužáků.

Děkuji za spolupráci a přeji hodně zdraví

Lucie Buňková

Angličtina

Paní učitelka Svobodová je minimálně do konce týdne v karanténě, proto učí distančně. Žáci z její skupiny se rozdělí do ostatních skupin a budou pracovat na této zadané práci: AJ, 9. třída čas minulý a předpřítomný

 

NÁBOR DO KMD

I v letošním školním roce nabízíme možnost stát se členem Klubu mladých diváků. Za cenu 450 Kč navštíví žáci během školního roku 4 divadelní představení (zpravidla ve večerních hodinách ve dnech pondělí až čtvrtek). Datum a titul jsou známy se značným předstihem. Pokud se žák představení zúčastnit nemůže, snažím se vstupenku přeprodat.
Přihlášky se vyzvedávají u paní učitelky Poletínové, závazně odevzdány musí být do 24. září (opět p. uč. Poletínové). Obnos bude odečten z on-line pokladny.
Pavlína Poletínová

Výtvarné potřeby

Vážení rodiče, v letošním školním roce přecházíme ve výtvarné výchově na tzv. ateliérový způsob, čili Vaše děti dostanou pomůcky od nás vždy na konkrétní výtvarný projekt. Odpadnou Vám tak starosti s každoročním zařizováním výtvarného kufříku. Příspěvek na barvy a další materiál činí 50,- Kč na pololetí. Věříme, že tuto změnu uvítáte.