Důležitá sdělení:

Kroužek Cambridge English

Kurz Aj proběhne příští dva týdny online. Protože se deváťáci příští týden učí distančně a osmáci ve škole, začneme až v 17.00, aby se všichni stihli dostat domů ke svým počítačům. 
V Teams je založena skupina, kde najdete potřebné materiály a přes kterou bude online hodina probíhat.
Děkuji za pochopení
LB

Důležité informace – distanční výuka

Vážení rodiče, milí žáci,

 

v návaznosti na mimořádná opatření v nouzovém stavu je vyhlášeno distanční vzdělávání, a to 

pro 7. a 9. třídy od pondělí 12. 10. do pátku 16. 10.

V souvislosti s tím:

  • připomínám, že účastnit se distančního vzdělávání (včetně online hodin) je ze zákona povinné
  • vzdělávání distančním způsobem bude probíhat výhradně prostřednictvím platformy Microsoft Teams, kde žáci komunikují s učiteli všech předmětů
  • zveřejňuji rozvrh hodin, včetně vyznačených hodin distanční výuky: online rozvrh
  • kdo nemá techniku potřebnou pro distanční vzdělávání kontaktuje pana zástupce Abrháma

Vím, že je situace složitá, uvědomte si ale prosím, že jste žáci devátého ročníku a v rámci přípravy na přijímací řízení na střední školy byste měli dělat maximum. Mám informace od učitelů klíčových předmětů, že někteří z vás potřebují dohnat i učivo předešlých ročníků.

26. a 27. 10. 2020 jsou vyhlášeny jako dva dny volna, takže spolu se státním svátkem a dvěma dny podzimních prázdnin vznikne týden volna.

Věřím, že vše společně zvládneme

Lucie Buňková

 

Důležitá informace – Aktualizováno

Vážení rodiče,

dnes, 8. 10. 2020, jsem byla informována, že jeden z žáků naší třídy byl pozitivně testován na Covid-19. Kontaktovali jsme krajskou hygienickou stanici hl. m. Prahy a nyní čekáme na její pokyny. Do té doby doporučujeme sledovat zdravotní stav dětí.

9. 10. 2020: Pro naši třídu nebyla vydána žádná zvláštní opatření. Příští týden se ale vzděláváme distančně.

Edukavárna

Zveme Vás na rodičovskou kavárnu: https://www.zseden.cz/2020/10/02/pozvanka-do-edukavarny/

Oslava 60. let školy

Ve čtvrtek 1.10. bude probíhat program na oslavu výročí školy.

Budeme venku (s sebou svačinu, pití, penál, ŽK a sportovní oblečení).

Začátek je v 7.55 na zahradě školy, sejdeme se v 7.50 v šatně.

Plánovaný konec pro celou školu je ve 12.45, potom půjdeme po třídách na oběd (deváťáci půjdou jako poslední). Bude připravený studený balíček (kdo nechce, si odhlásí). Odpolední vyučování odpadá.

Od 15.00 je program pro přihlášené rodiče.

2.10. bude ředitelské volno.

Nový rozvrh

Od 28.9. začíná platit nový rozvrh – prosím přepište stávající na zadní straně ŽK:

ROZVRH

Informace k př. řízení 2020/2021

Prosím, pročtěte si informace k přijímacímu řízení, které bývají obvykle sdělovány na třídních schůzkách.

př. řízení 2020-2021

Focení tříd

Ve středu 23.9. se budeme fotit. Částka za fotografii bude stržena ze školní online pokladny. Fotku dostanou automaticky ti, kdo na ní budou. Pokud někdo fotografii nechce, oznámí mi to. 

Oslava 60. výročí školy

Třídní schůzky – dopisy

Vážení rodiče,

v tomto školním roce se informativní třídní schůzky nebudou konat tak, jak jsme zvyklí.

Veškeré informace najdete v dopisu ředitelky školy: dopis ředitelky školy a v dopise ode mě: dopis TU

Společně se snad uvidíme na tripartitních schůzkách, které budou probíhat během listopadu. Pokud potřebujete něco řešit nyní, můžete si se mnou domluvit konzultaci na  odpoledne 23.9. 

Lucie Buňková