Důležitá sdělení:

Plán na 16. – 20. 11.

Výuka probíhá přes Teams. V úterý 17.11. je státní svátek, můžete si připomenout naše loňské oslavy tohoto výročí: https://youtu.be/NVNfFCzEoRY

 

Plán: Plán 16.-20. listopadu

Hodnocení během distanční výuky

Posílám návod, jak si zobrazit hodnocení prací zadaných přes Teams: Hodnocení od učitele 

V následujících dnech také žáky čeká sebehodnocení s komentáři učitele (a známkou za první čtvrtletí) z jednotlivých předmětů.

Tripartitní schůzky

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci se listopadové tripartitní schůzky (setkání učitel, žák, rodič) nebudou konat tak, jak jsme zvyklí.

Protože jsme se ve škole (i z důvodu nařízené karantény) viděli pouze pár týdnů, nemám moc prostoru pro hodnocení chování Vašich dětí. Jak pracují během distanční výuky, dokážete Vy i Vaše děti posoudit nejlépe sami. Veškerá školní práce probíhá přes prostředí Teams, kde děti vypracovávají a odevzdávají úkoly. V záložce “známky” si mohou žáci zobrazit, jaké úkoly odevzdali, které si jen přečetli a které ani neotevřeli. U odevzdaných úkolů se ukáže i hodnocení učitelů (body např. 9/10, známkou např. 2/5 nebo hodnocení slovní).

Většinu dětí chválím za jejich práci ve škole i online. Pokud má někdo velmi slabý prospěch nebo během distanční výuky nic neodevzdal, byli jste informování e-mailem. Bylo to ale naprosto ojedinělé, za to jsem moc ráda.

Dětem jsem v tomto týdnu zadala test, jehož výsledkem je doporučení, na jaké povolání se hodí. Můžete se jich zeptat na výsledek.

Pokud si chcete domluvit online tripartitní schůzku přes videohovor v Teams nebo se chcete na něco zeptat, napište mi na bunkova@zseden.cz.

Mějte se hezky

Lucie Buňková

 

Plán 9. – 13.11.

Plán 9. – 13.11.

Aj (Bu) Agreeing, disagreeing; everyday English unit 3

Aj (Dh) zdravý životní styl

Aj (Sv) Heroes,  Verb, – ing or infinitive, The burglar, vocabulary

Aj (Pl) treatment, advanced diet, healthy food and our lifestyle

Rj Shrnutí 7. lekce (sl. zásoba, překlad vět, záporná odpověď, PS)

Nj

M  Změna způsobu výuky!!!
1) Úkoly jsou povinné, přes zadání je zpracováváte ve onenotu.
2) ČT a PÁ bude probíhat individuální zkoušení. Do středy vždy vyberu 5 žáků, kteří budou čekat daný termín na spojení se mnou.
        pondělí 10:00 – 10:45 online výuka (Soustavy rovnic o dvou neznámých)
        středa 8:55 – 9:40 online výuka (Soustavy rovnic o dvou neznámých)
        čtvrtek 8:55 – 9:40 – zkoušení (Rovnice s neznámou ve jmenovateli, slovní úlohy, vyjádření neznámé ze vzorce)
        pátek 8:00 – 8:45 – zkoušení (Rovnice s neznámou ve jmenovateli, slovní úlohy, vyjádření neznámé ze vzorce)

Čj

Ch Úvod do organické chemie

F

Doprava a spoje, Služby

D  11. 11. – ČSR 1918 – 1939 – Zahraniční politika, Rozbití Československa I. část

  1. 11. – Rozbití ČSR – II. Část

Zv Mediální výchova

Vv Výstava ve městě Ivany Lomové – pracovní list s úkoly

Pč (Ma) Výroba vánočního dárku

Pč (Pom) Sběr listí

Hv Romantismus v Čechách

Ev Na jakou práci se hodíš?

Tv (Je) TOP 6 českých olympioniků

Tv (Hů) Nezapomenutelné momenty českého sportu

Přesunuté ředitelské volno

Ředitelské volno, které bylo zejména z důvodu vzdělávání pedagogického sboru plánované na 13. a 16. 11. 2020, je přesunuto na 19. 2. 2021. Děkujeme za pochopení.

Týdenní plán 2. – 6. 11.

Konkrétní úkoly a online výuka je prostřednictvím Teams Office 365.

Témata:

Aj (Bu) Problems and treatments, At the doctor´s, Everyday English (Agreeing, disagreeing)

Aj (Dh) Parts of the body, health, relative pronouns

Aj (Sv) Useful expressions- agreeing, disagreeing, Sports events, Rules for living a healthy life

Aj (Pl)

Rj Vazba potřebuji něco, skloňování podst. jmen

Nj

M  od 2.11. pracujete v rozdělených skupinách (viz. chat Teams). Učivo: vyjádření neznámé ze vzorce, slovní úlohy, soustavy rovnic o dvou neznámých

Čj

Ch Neutralizace, laboratorní práce

F

Doprava

D 4. 11. – ČSR 1918 – 1939 – Politický systém, hranice, menšiny; 6. 11. – ČSR 1918 – 1939 – Slovensko, Podkarpatská Rus, Hospodářství ČSR

Zv Mediální výchova 2

Vv Plán najdete v Teams. 

Pč (Ma) Výroba vánočního dárku

Pč (Pom) Plán najdete v Teams.

Hv Český klasicismus

Tv Olympijské hry – vznik, olympijské symboly a základní myšlenky

Aktuální informace

Příští týden pokračujeme v distanční výuce.

Můžete si přečíst aktuální informace na následujícím odkazu: https://www.zseden.cz/2020/10/27/informace-o-zruseni-planovanych-akci/

Hezký zbytek podzimních prázdnin!

 

Prázdniny

Týdenní plán 19. – 23. 10. 2020

Konkrétní úkoly a online výuka je prostřednictvím Teams Office 365.

Témata:

M – rovnice s neznámou ve jmenovateli, slovní úlohy

AJ – Bu – Healthy lifestyle, problems and treatments 

Aj – Dh – Been/gone, qeustion tags, Movies, TV shows

AJ – Sv – Problems and treatments, Relative clauses,  Souhlas / nesouhlas

RJ – Vyjádření potřebuji něco, Časování sloves, sloveso MOCI

Z – Průmysl

Zv – Mediální výchova

 

Zachraňme planetu

Vážení rodiče, milí žáci, 
v letošním školním roce proběhne celoškolní projekt s názvem Zachraňme planetu. Měl začít tento týden workshopem pro vybrané žáky z každé třídy. Vzhledem k okolnostem přesouváme workshop na neurčito. Nicméně to neznamená, že nezkusíme projekt začít realizovat. Proto bude druhou říjnovou aktivitou kampaň Obyčejného hrdinství, kterou pořádá sdružení EKOŠKOLA, ve kterém jsme také zapojeni. A to už je aktivita, kterou zvládneme všichni na dálku. Pomozte nám alespoň trochu zlepšit stav planety a staňte se Hrdinou z Edenu! Pro zapojení stačí vyplnit tento formulář.  
A abychom Vám pomohli se rozhodnout, má pro Vás ekotým dvě videa: Become an Eden Hero a scénky z natáčení. Zapojit se může každý, žák školy, rodič, kamarád,… Přidejte se k nám ještě dnes, začínáme v pondělí 19. 10. 2020! 
 
Za tým organizátorů projektu Zachraňme planetu a za Ekotým 
 
Tomáš Pinkr