Důležitá sdělení:

Výuka od 4.1.

Milí deváťáci,

jak jste jistě zaznamenali, od 4. ledna se budete učit distančně. Přikládám rozvrh, který je stejný jako při distanční výuce, kterou jsme měli od poloviny října (zeleně označené hodiny probíhají online, angličtinu má celá třída společně se mnou, druhý cizí jazyk se do odvolání nevyučuje). V pondělí nezapomeňte na hodinu etické výchovy, kde zodpovím všechny vaše dotazy. Sejdeme se v 8:30 online.

Pročtěte si i důležité informace od paní ředitelky: https://www.zseden.cz/2020/12/28/provoz-skoly-od-4-ledna-2021/

Přeji Vám hezký zbytek prázdnin a úspěšný rok 2021

Lucie Buňková

Změna ve výuce 18.12.

V pátek 18.12. jsou odvolané první dvě vyučovací hodiny a výuka tak začíná v 10:00. 

Děkuji za pochopení

Lucie Buňková

Vánoční prázdniny

Vánoční prázdniny se prodlužují o 21. a 22. 12. 2020. Naposledy do školy tedy půjdeme v pátek 18.12., kdy se nebudeme učit, ale společně budeme mít celý den vánoční program. Nezapomeňte prosím na jeden malý dáreček pro někoho z vašich spolužáků. Na oběd jdeme až ve 13.40. S tím, kdo na obědy nechodí, se rozloučím po šesté vyučovací hodině.

Přeji Vám hezké Vánoce a úspěšný rok 2021.

LB

Třídní schůzka 13.1. se ruší

Milí rodiče,

třídní schůzka pro rodiče žáků 9.tříd, která se měla konat 13.1., byla zrušena. Žáci v lednu dostanou složky s informacemi o přijímacích zkouškách a pokyny k vyplnění přihlášek, vše si vysvětlíme. Výchovná poradkyně Mgr. Kofroňová vypíše konzultační hodiny, ve kterých ji budete moci v případě dotazů kontaktovat. Sledujte prosím třídní web, v lednu budu zveřejňovat důležité informace.

Zeptejte se dětí, jestli se účastnily online Scholy Pragensis, jak dopadly ve Scio testech, které si měly doma vyplnit nebo co jim vyšlo v dotazníku k volbě povolání, který mi doporučila školní psycholožka.

Děkuji a mějte se hezky

LB

Dotazník pro rodiče


Vážení rodiče, nabízíme možnost vyjádřit se k distančnímu vzdělávání, které od 14. 10. 2020 probíhalo a zčásti dosud probíhá:


https://www.zseden.cz/2020/12/01/dotaznik-pro-rodice/

Děkujeme

Návrat žáků do školy

V pondělí 30.11. se žáci devátých ročníků vrací do škol k prezenční výuce. Seznamte se, prosím, s informacemi od paní ředitelky: https://www.zseden.cz/2020/11/24/provoz-skoly-od-30-11-2020/

Přikládám i nový rozvrh, podle kterého se bude od pondělí vyučovat: 

(pozn. OMJ je čeština pro žáky s odlišným mateřským jazykem – Hana)

 

 

Schola Pragensis – online

Ve čtvrtek 26.11. neproběhne  3. a 4. vyuč. hodina on-line, abyste se mohli připojit na živé vysílání Scholy Pragensis on-line. Prosím, využije této možnosti.

Dopis organizátorů:

Vážení rodiče, milí žáci,

situace kolem Covid 19 neumožňuje uskutečnit 25. ročník tradičního veletrhu pražských středních škol Schola Pragensis prezenční formou. Nicméně bude realizována Schola Pragensis on-line, která umožní uchazečům o studium a jejich rodičům získat potřebné informace.

Schola Prasgensis on-line bude zahájena ve čtvrtek 26. listopadu 2020 v 10.00 hodin živým přenosem ze studia z reprezentačních prostor primátora Hlavního města Prahy, živý přenos bude pokračovat až do soboty 28. listopadu 2020. Ale ani poté Schola Pragensis on-line neskončí, nýbrž bude pokračovat až do konce února 2021, kdy budou průběžně poskytovány důležité informace, fungovat on-line poradny, organizovány besedy apod.

Ve čtvrtek 26. listopadu 2020 od 10.00 do 12.00 hodin bude živé vysílání zaměřeno primárně na žáky základních škol, kteří uvažují o přechodu na střední školu, případně přecházejí na střední školu, neboť jsou v deváté třídě. Po slavnostním zahájení Schola Pragensis on-line jim budou poskytnuty základní a velmi důležité informace, týkající se přijímacího řízení a také, aby se orientovali v nových stránkách pro vzdělávání www.prahaskolska.eu, kde pro ně budou přichystány prezentace škol, videa, podcasty. V druhé části vysílání jim bude umožněno klást dotazy, na které v živém přenosu dostanou odpovědi.

Ve stejný den, tedy ve čtvrtek 26. listopadu 2020, bude od 16.30 hodin realizován podobný blok, tentokráte však zaměřený na rodiče žáků.

Zároveň zveřejňuji plakát a program této akce:

plakat (1)

program

Plán 23. – 27.11.

Výuka probíhá přes Teams. 

Aj (Bu) Verb Patterns (verb + ing/infinitive), The burglar (There´s someone/someting + ing)

Aj (Dh) – verb + ing or infinitive

Aj (Sv) – Heroes, King Arthur, The burglar, Someting + ing

Aj (Pl) popis obrázku ( can see, hear, smell, feel + ing), imagination

Nj

Rj – Slovesa – shrnutí, Kaťuša

M  

Čj

Ch  – organická chemie

F

Cestovní ruch, Mezinárodní obchod

D  25. 11. – Útok Německa na Sovětský svaz – boje 1941 – léto 1943 ( str. 62 – 64 )

  1. 11. – II. světová válka – Koordinace postupu Spojenců, Válka v Evropě 1944 – 1945

Zv Sociální sítě

Vv

Pč (Ma)  Výroba vánočního dárku – dokončení

Pč (Pom)

Hv

 Tv (Je) – Posilování s vlastní vahou, překonej svého učitele

Tv (Hů)

 

 

 

Schola Pragensis

Veletrh středních škol “Schola Pragensis” se v letošním roce bude konat online, včetně přednášek nebo slavnostního zahájení ve čtvrtek 26. listopadu v 10:00 hodin. 

Více informací najdete na tomto odkaze: http://www.scholapragensis.cz/jnp/

Nebo ve zprávě pro žáky a rodiče: zpráva_pro_zaky_a_rodice

Testování SCIO

Žákům jsem do chatu v Teams individuálně poslala přístupové údaje pro testování devátých ročníků – SCIO. Webová stránka je uvedena u přístupových údajů. Vše jsme si vysvětlili na hodině etické výchovy (smysl testování, důvody proč pracovat samostatně…). Jestli je tu někdo, kdo údaje nedostal, napište mi, prosím.

Připomínám, že všechny testy uděláte do konce listopadu.