Důležitá sdělení:

Prázdniny, přihlášky a změna příjmení

Vážení rodiče, milí žáci,

minulý víkend jsem se vdala, takže moje příjmení už není Buňková, ale Petráňová. Zatím funguje můj starý e-mail, až se změní, budu Vás informovat.

Připomínám, že máte do 3.1. doručit přihlášky na vybrané střední školy. Když přihláška není doručena v termínu, žák není na první kolo přijímacích zkoušek vůbec zařazen!

Příští týden jsou prázdniny, tak si je užijte a načerpejte síly na další online výuku.

Lucie Petráňová

 

Změna v nošení roušek

https://www.zseden.cz/2021/02/24/rousky-nanorousky-respiratory/

Plán na týden od 22.2.

M: Podobnost, grafické užití podobnosti.

Aj: Passive voice, ecology, orphan bears

ČJ: Literatura – Jan Werich a Osvobozené divadlo, povídka O orlech a hovniválech

ČJ: Mluvnice – str. 67 – 72 – Pravopis koncovek jmen a sloves

NJ: Shrnutí 2. lekce formou domácího zadání, On-line: Modul 4 – Lektion 3 – úvod a slovní zásoba

Rj: Skloňování osobních zájmen

Z: Státní zřízení a formy vlády

D: 24.2. – 4. fáze studené války – dohody i soupeření, 26. 2. – Evropská integrace

Tv: Odznak Edenu cvičení 3

Vv: Plakát (pokračování z minulého týdne)

Pč: Návrhy na šetření životního prostředí

Plán na týden od 15.2.

V Teams najdete nový rozvrh (změny DCJ).

V pondělí od 13:00 – 14:45 si u mě v kabinetu vyzvednete přihlášky na střední školy.

V pátek 19.2. je ředitelské volno, online hodiny nebudou probíhat.

 

ČJ: literatura – Moudrosti a příběhy zenu.

ČJ: mluvnice – přechodníky, pravopisné jevy

Aj: Globální problémy, trpný rod v ostatních časech

Nj: Dokončení tématu Die Ferien und der Urlaub.

RJ: Slovesné vazby odlišné od češtiny, slovní zásoba, osobní zájmena

Tv: Odznak Edenu  – příprava na 3 testy silových schopností

Z: Státy podle správního členění

D: 17. 2. – Karibská krize, první dohody o odzbrojení

PČ: Životní styl a jeho dopad na naši planetu

 

Předání přihlášek na SŠ

V pondělí 15.2. mezi 13:00 a 14:45 si ve škole vyzvednete přihlášky na střední školy, zápisový lístek (použijte až v dubnu po přijetí na SŠ) a vytištěný list se seznamem škol. Budu Vás čekat v mém kabinetu ve 3. patře. Podepíšete mi, že jste tyto věci převzali. Dostavit se můžou žáci nebo jejich rodiče, je to na Vás.

Druhý cizí jazyk

Od příštího týdne (15.2.) bude online hodina druhého cizího jazyka (Rj, Nj, Pj) probíhat každé úterý 4. vyuč. hodinu.

Plán na týden od 8.2.

Od pondělí 8. února bude opět probíhat výuka druhého cizího jazyka (Nj, Rj, Pj) a to vždy čtvrtek 3. vyučovací hodinu.

Aj – Passive voice: other tenses

M – podobnost, poměr podobnosti

ČJ:

Literatura – orientace v textu a porozumění textu

Mluvnice  – přehled tříd a vzorů sloves, přechodníky

NJ – Opakování látky probrané na podzim – modální slovesa a téma cestování.

Rj – azbuka (psaná a čtená), slovní zásoba

Z – Státy podle správního členění, Evropská unie

D:

10. 2. – Válka v Koreji, 1. fáze uvolnění 1953 – 1955

12. 2. – Suezská krize, 2. berlínská krize

Ch – Aromatické uhlovodíky

PČ: Můj příspěvek k ochraně planety

Vv – Jak vidí ptáci (barevné spektrum ve vnímání jiných živočišných druhů)

Tv – Odznak Edenu – cvičení č. 2

Zvedni hlavu

Covid-19 ovlivnil naši společnost, a tedy i školu tak, že to většině z nás způsobuje starosti a dlouhodobé obavy nám kazí náladu. Máme skloněnou hlavu, a to nejen kvůli počítačům a telefonům, které nám teď víc než dřív pomáhají v práci. Když hlavu zvedneme, můžeme vidět mraky, větve stromů, ptáky…, můžeme se potěšit pohledem a třeba i zapojit svou fantazii.

Ředitelka ZŠ Eden vyhlašuje pro žáky ZŠ Eden, rodiče našich žáků a pedagogy školy fotograficko-literární soutěž ZVEDNI HLAVU.

Pokud vás nějaký pohled se zvednutou hlavou zaujme, vyfoťte jej, opatřete textem (myšlenka – vtipný text – próza – poezie…) a pošlete na adresu zvednihlavu@zseden.cz do konce měsíce března. Nezapomeňte napsat jméno autora a kategorii (kategorie A: Žáci a žákyně ZŠ Eden; kategorie B: Rodiče žáků ZŠ Eden; kategorie C: Pedagogové ZŠ Eden).

Z fotografií vytvoříme výstavu a budeme doufat, že vás na ni budeme moci co nejdříve pozvat. Cílem soutěže je vzájemné zlepšení nálady, ne vítězství (i když drobné ceny samozřejmě budou).

Online příprava na přijímací zkoušky

Dobrý den,

k podpoře žáků při přípravě na přijímací a maturitní zkoušky převedla Česká školní inspekce testy k JPZ a MZ použité v minulých letech do elektronické podoby a tyto testy jsou k dispozici v mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile.

Testy jsou v systému k dispozici od pondělí 1. 2. 2021:

https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Aplikace-InspIS-SETmobile-pomuze-pri-priprave-na-p

Plán 1. – 5. 2.

Všichni by měli mít odeslané přihlášky s tématem absolventské práce. Kdo stále nemá, podrobnosti a návod najde v Teams – kanál obecné nebo EV.

ČJ

  • Slovesa – opakování probraného učiva, str. 59. – 63 v učebnici
  • Literatura – porozumění textu a orientace v textu
  • Druhy rýmů

Aj  – Klima, globální problémy, trpný rod v přítomném čase

Ch – Projekty na org. Chemii

D – 3. 2. – 1. fáze studené války, Marshallův plán, vznik NATO, 5. 2. – 1. berlínská krize, rozdělení Německa

 PČ –  Ekologická gramotnost

Tv – odznak Edenu 2 – příprava na test silových schopností

VV – exotické ptactvo

Výuka probíhá prostřednictvím MS Teams.