Důležitá sdělení:

Testování před přijímacími zkouškami na SŠ

Jak už víte, žáci jsou před přijímacími zkouškami na SŠ povinni předložit negativní výsledek testu na přítomnost COID-19. 

  1. Otestovat se můžete na vybrané střední škole, pokud bude testy dělat. Tuto informaci se dozvíte na webových stránkách SŠ.
  2. Test můžete absolvovat na některém z odběrových míst, kde Vám bude vystaveno potvrzení o negativním výsledku (nesmí být starší 7 dnů)
  3. Žák se může prokázat potvrzením, že onemocnění již prodělal – před méně než 90 dny PCR test s pozitivním výsledkem a ukončil karanténu
  4. Žák je 14 dní po 2. dávce vakcíny (což nejspíš není nikdo) 
  5.  Žák se může testovat na základní škole: Naše třída se bude  testovat ve čtvrtek 29. 4. 2021 ve 12,40 hod. v místnosti „dílny“. Na test se nemusíte nijak hlásit, v daný čas přijďte před školu, kde si vás vyzvednu a do dílen odvedu. Pro žáky, kteří chodí na řízené konzultace se nic nemění, přijdou jako každý jiný čtvrtek a pokud budou mít zájem o potvrzení o negativním výsledku, tak ho dostanou.

Plán na týden od 12.4.

Od čtvrtka probíhají dobrovolné konzultace pro přihlášené žáky. Více informací v chatu v Teams.
 
M: Tělesa opakování (krychle, kvádr, hranol, válec), slovní úlohy

ČJ
mluvnice
– oprava čtvrtletní písemné práce
– psaní čárek ve větě
– vztah přístavkový
– grafické znázornění souvětí
 
literatura
– Divadlo Járy Cimrmana.
 
Nj – čtvrtletní test, úvod Modul 5 – části těla
 
Rj – shrnutí 1. l., výškové stavby světa, poslech s porozuměním
 
Aj – revision of unit 5 – Our environment, Relationships
 
F– Sluneční soustava a opakování látky z předchozích ročníků

D – 14. 4. – Převrat v únoru 1948, 16. 4. – Upevňování komunistické moci

– Zásady nákupu potravin

Z – Odlišný stupeň rozvoje států, rozdíly ve vyspělosti zemí

Tv – Sebehodnocení a Odznak Edenu

 

 

 

 

Testování před přijímacími zkouškami

V následujících dokumentech se dozvíte informace k nezbytnému testování před přijímacími zkouškami na SŠ:

patření obecné povahy

MO MZ_testování u přijímacích zkoušek_s platnosti od 26. dubna 2021_ze d.._

Zvedni hlavu – hlasování

Zapojte se do hlasování o nejlepší fotografii:

https://www.zseden.cz/2021/03/14/zvedame-hlavu/

Plán na týden od 6.4.

ČJ:

Mluvnice

Psaní čárek ve větách jednoduchých a v souvětích.

Větné členy rozvité a několikanásobné – psaní čárek.

Test – opakování probrané látky.

Literatura

Porozumění a orientace v textu. 

NJ: Modul 4 – opakování – porozumění textu a orientace v něm.

RJ: Sebehodnocení práce, měsíce, tvoření otázky

AJ: Austrálie, trpný rod – shrnutí, sebehodnocení

Z: Odlišný stupeň rozvoje států, sebehodnocení

D:

7. 4. – Dekrety prezidenta republiky, volby 1946

9. 4. – ČSR 1946 – 1947

Tv: Odznak Edenu-příprava na 6. testy silových schopností

Vv: Prostor k dokončení rozpracovaných zadání; sebehodnocení (zadám v Teams během čtvrtka)

Mikiny

Milí deváťáci, 
budu objednávat mikiny, které jste si vybrali. Zkontrolujte si zůstatky ve školní online pokladně. Pro toho, kdo tam bude mít méně než 500 Kč nemůžu mikinu objednat. Termín na zaslání peněz si dáme do příštího pátku, tj. 9. 4. Je vás poměrně dost, kdo v ŠOP dostatek peněz nemá, prosím proto o kontrolu!

Konzultace ve škole – Důležité!

Milí žáci,

po znovuotevření škol budete moci využívat konzultace z matematiky a českého jazyka. Přesný termín, kdy se budete mít možnost takto vrátit do školy zatím neznáme. Skupiny budou maximálně v šesti žácích. O hodině angličtiny si to vysvětlíme. Proberte tuto možnost s rodiči a po hodině každý z vás vyplní dotazník: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=V0r2I73EjkahFXytLvNAjvtQKx5RWFdOhrRFt-Cx3cZURUczNFRHSEZQVVFFRzUwTFoyUE1LNVMxQy4u  

Váš názor, jestli o konzultace máte zájem, musím vědět do 6. 4.

Aktualizace 6.4. : Kdo ještě nevyplnil formulář a během dneška ani nevyplní, beru to tak, že nemá o konzultace zájem.

Plán na týden od 29. 3. a přijímačky nanečisto

Ve čtvrtek jsou velikonoční prázdniny, v pátek a v pondělí je státní svátek. Hezké Velikonoce a užijte si volno!

M: Slovní úlohy, poměr, rovnice.

ČJ – Mluvnice:  Větné členy rozvité, několikanásobné a souřadně spojené. Psaní čárek u několikanásobných větných členů.

NJ: Modul 4 – Lektion 3: shrnutí a dokončení.

RJ: U vás doma to bývá také tak? – poslech s porozuměním, značení poschodí

AJ: Passive voice in other tenses, everyday English, global problems

Tv: 5. testy – Odznak Edenu

Z: Politická a hospodářská seskupení států světa

D: 31. 3. – ČSR v letech 1945 – 1948 – změny území a obyvatelstva

PČ: Zdravá výživa

F: světelné jevy, světlo, lom světla. Světelné jevy-čočky.

 

 

Kdo má zájem, může si zkusit přijímačky na SŠ z matematiky nanečisto. Přijímačky se budou konat 24. 4. od 10:00 do cca 13:00 jako stream na webu MFF UK. https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/prijimacky-z-matematiky-pro-ss-nanecisto

Plán na týden od 22. 3.

M: Slovní úkoly, rovnice

Aj: Kids, everyday English, Expressing worries

Rj: slovíčka 1. l., číslovky řadové, měsíce

Nj: Modul 4 – Lektion 3 – Akk (4. p.) : für wen ? für + Akk, Personalpronomen in Akk – procvičování

  • Wortschatz wiederholen ! : str. 37 – 44

Čj: Mluvnice:Výrazy, které nejsou větnými členy. Shrnutí látky větné členy základní a rozvíjející – procvičování.

Čj: Literatura: Čítanka – divadlo Semafor, Suchý a J. Šlitr

F:světelné jevy, světlo, lom světla

D:

  • 24. 3. – Perestrojka a rozpad východního bloku
  • 26. 3. – Československo v letech 1945 – 1948 – politická situace

PČ: Uchování potravin

Z: Opakovací test (podrobnosti v Teams), politická mapa světa

Tv: Odznak Edenu – příprava na 5 testy silových schopností

 

 

Plán na týden od 15. března

ČJ Mluvnice: Rozvíjející větné členy – přívlastek. Výrazy, které nejsou větnými členy.

ČJ Literatura: Porozumění textu – text se zaměřením na konkrétní jazykové prostředky: elipsa, personifikace a eufemismus.

NJ: Modul 4 – Lektion 3 – téma: Wann hast du Geburtstag? Akk (4. p.) : für wen ? für + Akk, Personalpronomen in Akk

RJ: Číslovky řadové, říkanka Hodina proběhla, úvodní text v uč. str. 7

M: Užití podobnosti, slovní úlohy

Aj: A green quiz, passive voice

Z: Státní zřízení a formy vlády: monarchie, republika, demokracie, totalita

D: 17. 3. – Východní blok na konci 40. a v 50. letech, 19. 3. – Sovětský svaz v 60. a 70. letech

PČ: Druhy tepelné úpravy pokrmů

Př, Ch: Genetika a základy biochemie

F: světelné jevy, světlo