Plán na týden od 6.4.

ČJ:

Mluvnice

Psaní čárek ve větách jednoduchých a v souvětích.

Větné členy rozvité a několikanásobné – psaní čárek.

Test – opakování probrané látky.

Literatura

Porozumění a orientace v textu. 

NJ: Modul 4 – opakování – porozumění textu a orientace v něm.

RJ: Sebehodnocení práce, měsíce, tvoření otázky

AJ: Austrálie, trpný rod – shrnutí, sebehodnocení

Z: Odlišný stupeň rozvoje států, sebehodnocení

D:

7. 4. – Dekrety prezidenta republiky, volby 1946

9. 4. – ČSR 1946 – 1947

Tv: Odznak Edenu-příprava na 6. testy silových schopností

Vv: Prostor k dokončení rozpracovaných zadání; sebehodnocení (zadám v Teams během čtvrtka)

Comments are closed.