Plán na týden od 29. 3. a přijímačky nanečisto

Ve čtvrtek jsou velikonoční prázdniny, v pátek a v pondělí je státní svátek. Hezké Velikonoce a užijte si volno!

M: Slovní úlohy, poměr, rovnice.

ČJ – Mluvnice:  Větné členy rozvité, několikanásobné a souřadně spojené. Psaní čárek u několikanásobných větných členů.

NJ: Modul 4 – Lektion 3: shrnutí a dokončení.

RJ: U vás doma to bývá také tak? – poslech s porozuměním, značení poschodí

AJ: Passive voice in other tenses, everyday English, global problems

Tv: 5. testy – Odznak Edenu

Z: Politická a hospodářská seskupení států světa

D: 31. 3. – ČSR v letech 1945 – 1948 – změny území a obyvatelstva

PČ: Zdravá výživa

F: světelné jevy, světlo, lom světla. Světelné jevy-čočky.

 

 

Kdo má zájem, může si zkusit přijímačky na SŠ z matematiky nanečisto. Přijímačky se budou konat 24. 4. od 10:00 do cca 13:00 jako stream na webu MFF UK. https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/prijimacky-z-matematiky-pro-ss-nanecisto

Comments are closed.