Plán na týden od 22. 3.

M: Slovní úkoly, rovnice

Aj: Kids, everyday English, Expressing worries

Rj: slovíčka 1. l., číslovky řadové, měsíce

Nj: Modul 4 – Lektion 3 – Akk (4. p.) : für wen ? für + Akk, Personalpronomen in Akk – procvičování

  • Wortschatz wiederholen ! : str. 37 – 44

Čj: Mluvnice:Výrazy, které nejsou větnými členy. Shrnutí látky větné členy základní a rozvíjející – procvičování.

Čj: Literatura: Čítanka – divadlo Semafor, Suchý a J. Šlitr

F:světelné jevy, světlo, lom světla

D:

  • 24. 3. – Perestrojka a rozpad východního bloku
  • 26. 3. – Československo v letech 1945 – 1948 – politická situace

PČ: Uchování potravin

Z: Opakovací test (podrobnosti v Teams), politická mapa světa

Tv: Odznak Edenu – příprava na 5 testy silových schopností

 

 

Comments are closed.