Plán na týden od 15. března

ČJ Mluvnice: Rozvíjející větné členy – přívlastek. Výrazy, které nejsou větnými členy.

ČJ Literatura: Porozumění textu – text se zaměřením na konkrétní jazykové prostředky: elipsa, personifikace a eufemismus.

NJ: Modul 4 – Lektion 3 – téma: Wann hast du Geburtstag? Akk (4. p.) : für wen ? für + Akk, Personalpronomen in Akk

RJ: Číslovky řadové, říkanka Hodina proběhla, úvodní text v uč. str. 7

M: Užití podobnosti, slovní úlohy

Aj: A green quiz, passive voice

Z: Státní zřízení a formy vlády: monarchie, republika, demokracie, totalita

D: 17. 3. – Východní blok na konci 40. a v 50. letech, 19. 3. – Sovětský svaz v 60. a 70. letech

PČ: Druhy tepelné úpravy pokrmů

Př, Ch: Genetika a základy biochemie

F: světelné jevy, světlo

 

Comments are closed.