Archiv Březen, 2021

Konzultace ve škole – Důležité!

Milí žáci,

po znovuotevření škol budete moci využívat konzultace z matematiky a českého jazyka. Přesný termín, kdy se budete mít možnost takto vrátit do školy zatím neznáme. Skupiny budou maximálně v šesti žácích. O hodině angličtiny si to vysvětlíme. Proberte tuto možnost s rodiči a po hodině každý z vás vyplní dotazník: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=V0r2I73EjkahFXytLvNAjvtQKx5RWFdOhrRFt-Cx3cZURUczNFRHSEZQVVFFRzUwTFoyUE1LNVMxQy4u  

Váš názor, jestli o konzultace máte zájem, musím vědět do 6. 4.

Aktualizace 6.4. : Kdo ještě nevyplnil formulář a během dneška ani nevyplní, beru to tak, že nemá o konzultace zájem.

Plán na týden od 29. 3. a přijímačky nanečisto

Ve čtvrtek jsou velikonoční prázdniny, v pátek a v pondělí je státní svátek. Hezké Velikonoce a užijte si volno!

M: Slovní úlohy, poměr, rovnice.

ČJ – Mluvnice:  Větné členy rozvité, několikanásobné a souřadně spojené. Psaní čárek u několikanásobných větných členů.

NJ: Modul 4 – Lektion 3: shrnutí a dokončení.

RJ: U vás doma to bývá také tak? – poslech s porozuměním, značení poschodí

AJ: Passive voice in other tenses, everyday English, global problems

Tv: 5. testy – Odznak Edenu

Z: Politická a hospodářská seskupení států světa

D: 31. 3. – ČSR v letech 1945 – 1948 – změny území a obyvatelstva

PČ: Zdravá výživa

F: světelné jevy, světlo, lom světla. Světelné jevy-čočky.

 

 

Kdo má zájem, může si zkusit přijímačky na SŠ z matematiky nanečisto. Přijímačky se budou konat 24. 4. od 10:00 do cca 13:00 jako stream na webu MFF UK. https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/prijimacky-z-matematiky-pro-ss-nanecisto

Plán na týden od 22. 3.

M: Slovní úkoly, rovnice

Aj: Kids, everyday English, Expressing worries

Rj: slovíčka 1. l., číslovky řadové, měsíce

Nj: Modul 4 – Lektion 3 – Akk (4. p.) : für wen ? für + Akk, Personalpronomen in Akk – procvičování

  • Wortschatz wiederholen ! : str. 37 – 44

Čj: Mluvnice:Výrazy, které nejsou větnými členy. Shrnutí látky větné členy základní a rozvíjející – procvičování.

Čj: Literatura: Čítanka – divadlo Semafor, Suchý a J. Šlitr

F:světelné jevy, světlo, lom světla

D:

  • 24. 3. – Perestrojka a rozpad východního bloku
  • 26. 3. – Československo v letech 1945 – 1948 – politická situace

PČ: Uchování potravin

Z: Opakovací test (podrobnosti v Teams), politická mapa světa

Tv: Odznak Edenu – příprava na 5 testy silových schopností

 

 

Plán na týden od 15. března

ČJ Mluvnice: Rozvíjející větné členy – přívlastek. Výrazy, které nejsou větnými členy.

ČJ Literatura: Porozumění textu – text se zaměřením na konkrétní jazykové prostředky: elipsa, personifikace a eufemismus.

NJ: Modul 4 – Lektion 3 – téma: Wann hast du Geburtstag? Akk (4. p.) : für wen ? für + Akk, Personalpronomen in Akk

RJ: Číslovky řadové, říkanka Hodina proběhla, úvodní text v uč. str. 7

M: Užití podobnosti, slovní úlohy

Aj: A green quiz, passive voice

Z: Státní zřízení a formy vlády: monarchie, republika, demokracie, totalita

D: 17. 3. – Východní blok na konci 40. a v 50. letech, 19. 3. – Sovětský svaz v 60. a 70. letech

PČ: Druhy tepelné úpravy pokrmů

Př, Ch: Genetika a základy biochemie

F: světelné jevy, světlo

 

Důležité – příjímací zkoušky na SŠ

Posílám důležité informace týkající se změny termínů přijímacích zkoušek na střední školy: přijímací zkoušky

Nové informace – zápisový lístek

Škola obdržela nové informace týkající se zápisových lístků na SŠ:

zapisovy listek

Vy už všichni zápisový lístek máte doma, dostali jste ho s přihláškou, takže pro nás se nic nemění.

Změna e-mailu

Dobrý den,

doufám, že jste si užili zasloužené volno. Už mám novou e-mailovou adresu, pište mi na petranova@zseden.cz. Pod novým jménem mě najdete i v Teams.

Děkuji!

Plán na týden od 8. března

Aj: Orphan bears, passive voice

M: Učivo: Podobnost – slovní úlohy, měřítko

Čj: 

Mluvnice

Základní větné členy

Přehled rozvíjejících větných členů.

Literatura

Písně spjaté s Osvobozeným divadlem, Jaroslav Ježek.

Rj: úvod do 1. l., slovní zásoba, konverzační téma: škola, kurzy, rozvrh hodin

Nj: Modul 4 – Lektion 3 – řadové číslovky, sloveso werden + prac. sešit str. 30 + 31

Z: Státní zřízení a formy vlády

D: 10. 3. – Dekolonizace, 12. 3. – Státy a organizace východního bloku

Ch: kyslíkaté deriváty

PČ: Kuchyňské spotřebiče – použití a využití

Vv: autoportrét