Plán na týden od 8.2.

Od pondělí 8. února bude opět probíhat výuka druhého cizího jazyka (Nj, Rj, Pj) a to vždy čtvrtek 3. vyučovací hodinu.

Aj – Passive voice: other tenses

M – podobnost, poměr podobnosti

ČJ:

Literatura – orientace v textu a porozumění textu

Mluvnice  – přehled tříd a vzorů sloves, přechodníky

NJ – Opakování látky probrané na podzim – modální slovesa a téma cestování.

Rj – azbuka (psaná a čtená), slovní zásoba

Z – Státy podle správního členění, Evropská unie

D:

10. 2. – Válka v Koreji, 1. fáze uvolnění 1953 – 1955

12. 2. – Suezská krize, 2. berlínská krize

Ch – Aromatické uhlovodíky

PČ: Můj příspěvek k ochraně planety

Vv – Jak vidí ptáci (barevné spektrum ve vnímání jiných živočišných druhů)

Tv – Odznak Edenu – cvičení č. 2

Comments are closed.