Archiv 5. února 2021

Plán na týden od 8.2.

Od pondělí 8. února bude opět probíhat výuka druhého cizího jazyka (Nj, Rj, Pj) a to vždy čtvrtek 3. vyučovací hodinu.

Aj – Passive voice: other tenses

M – podobnost, poměr podobnosti

ČJ:

Literatura – orientace v textu a porozumění textu

Mluvnice  – přehled tříd a vzorů sloves, přechodníky

NJ – Opakování látky probrané na podzim – modální slovesa a téma cestování.

Rj – azbuka (psaná a čtená), slovní zásoba

Z – Státy podle správního členění, Evropská unie

D:

10. 2. – Válka v Koreji, 1. fáze uvolnění 1953 – 1955

12. 2. – Suezská krize, 2. berlínská krize

Ch – Aromatické uhlovodíky

PČ: Můj příspěvek k ochraně planety

Vv – Jak vidí ptáci (barevné spektrum ve vnímání jiných živočišných druhů)

Tv – Odznak Edenu – cvičení č. 2

Zvedni hlavu

Covid-19 ovlivnil naši společnost, a tedy i školu tak, že to většině z nás způsobuje starosti a dlouhodobé obavy nám kazí náladu. Máme skloněnou hlavu, a to nejen kvůli počítačům a telefonům, které nám teď víc než dřív pomáhají v práci. Když hlavu zvedneme, můžeme vidět mraky, větve stromů, ptáky…, můžeme se potěšit pohledem a třeba i zapojit svou fantazii.

Ředitelka ZŠ Eden vyhlašuje pro žáky ZŠ Eden, rodiče našich žáků a pedagogy školy fotograficko-literární soutěž ZVEDNI HLAVU.

Pokud vás nějaký pohled se zvednutou hlavou zaujme, vyfoťte jej, opatřete textem (myšlenka – vtipný text – próza – poezie…) a pošlete na adresu zvednihlavu@zseden.cz do konce měsíce března. Nezapomeňte napsat jméno autora a kategorii (kategorie A: Žáci a žákyně ZŠ Eden; kategorie B: Rodiče žáků ZŠ Eden; kategorie C: Pedagogové ZŠ Eden).

Z fotografií vytvoříme výstavu a budeme doufat, že vás na ni budeme moci co nejdříve pozvat. Cílem soutěže je vzájemné zlepšení nálady, ne vítězství (i když drobné ceny samozřejmě budou).