Archiv Leden, 2021

Pololetní vysvědčení

Milí žáci,

vysvědčení jsem vám poslala přes chat v Teams, vytištěné ho dostanete, až se uvidíme ve škole. U většiny z vás dopadlo moc dobře, spousta z vás má vyznamenání a několik z vás dokonce i samé jedničky, to je v deváté třídě skvělá práce.

Seznamy středních škol jsem vytiskla a předala paní učitelce Kofroňové. Budu vás informovat o tom, kdy dostanete připravené přihlášky. Děkuji vám za spolupráci, naprostá většina z vás seznam odevzdala včas.

Užijte si zítřejší pololetní prázdniny a uvidíme se pondělí při další online výuce.

Lucie Buňková

Plán na 25. – 28. 1.

Výuka probíhá přes Teams.

Ve čtvrtek 28.1. žákům zašlu vysvědčení přes MS Teams.

V pátek 29.1. jsou pololetní prázdniny.

Aj – trpný rod, klima, globální problémy

ČJ – mluvnice: Dokončení opakování přídavných jmen. Učebnice str. 56., Opakování číslovek – učebnice str. 57 + 58

     –   sloh: Formální vyjadřování – dokončení.

    – literatura: str. 87 – R. Fulghum – ukázka z knihy Možná jo, možná ne.

M – distanční výuka prostřednictvím Microsoft Teams. Povinné online hodiny: pondělí 10:00, středa 8:55.
Učivo: Funkce – lineární, lomená (předpis, graf, vlastnosti).

Z – správní členění států

D – 27. 1. – Vznik OSN, vznik studené války

Ch – projekty na organickou  chemii

 Vv –  Zhodnocení pololetí ve VV (Forms dotazník v zadání v Teams); prostor k dodělávkám nedokončených úkolů

Pč – jednoduchý výrobek z kovu

 

Ředitelské volno

Vážení rodiče, 19. únor 2021 bude pro žáky ZŠ Eden dnem ředitelského volna, protože většina pedagogů absolvuje 19. a 20. 2. 2021 vzdělávací kurz. Pokud bude v této době ještě distanční vzdělávání, nebudou v pátek 19. 2.  probíhat žádné online hodiny. Pokud bude již bude probíhat prezenční výuka, prosíme vás, abyste děti do školy neposílali. V případě, že je to pro vás problém, kontaktujte mě, pokusíme se ve škole nalézt nějaké řešení, o kterém vás budu informovat.

Děkuji za pochopení

Lucie Buňková

Plán na 18. – 22. 1.

Výuka probíhá přes Teams.

Aj: Our Environment, Climate, Passive voice

ČJ:  Mluvnice:

 • Přídavná jména – procvičování probraného učiva str. 52 – 54
 • Opakování druhů vedlejších vět + grafická znázornění věty
 • Důležité literární pojmy

Literatura:

 • Orientace v textu – distančně formou zadání v Teams

Sloh:

 • Oficiálnost projevu a formálního vyjadřování – procvičení formou zadání v Teams

 

 

Z: Průběh a tvar státních hranic

D: 20. 1. – Heydrichiáda. Osvobozování ČSR, 22. 1. – Postupimská konference. Mírové smlouvy. Norimberský soud

TV: Odznak Edenu – test silových schopností

Vv: Výtvarník Zdeněk Sýkora (pokračujeme v zadání minulého týdne)

Pč (Ma): Jednoduchý výrobek z kovu

 

 

 

Výsledky testování Scio

Dnes jsem žákům, kteří se zúčastnili testování společnosti Scio, zaslala do Teams výsledky a jejich porovnání s vrstevníky i z jiných škol. 

Děkuji všem, co se zúčastnili a mohli tak porovnat své znalosti s ostatními. Je to cenná informace při rozhodování o vašem budoucím studiu.

Mrzí mě, že ani po mé opakované výzvě se někteří z vás testů nezúčastnili, přestože jejich vyplnění bylo povinné do konce listopadu. Z výsledků je také evidentní, že někteří z vás si na vyplňování nedali příliš záležet. Někteří z vás si vedli ale opravdu skvěle a mám z vás radost!

 

Konzultační hodiny

Milí deváťáci,

níže naleznete konzultační hodiny učitelů 2. stupně. Vzhledem k současné situaci doporučuji konzultaci s učitelem realizovat online přes MS Teams a s ohledem na možné naplnění kapacity učitelů si ji naplánovat (tj. domluvte se s učitelem přes Teams nebo emailem předem).

konzultační hodiny

 

Pololetní vysvědčení

Informace k předání vysvědčení najdete na tomto odkazu:

https://www.zseden.cz/2021/01/13/vysvedceni-za-prvni-pololeti/

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Vážení rodiče,

běžně se informace k přijímacímu řízení sdělují na lednových třídních schůzkách. Třídní schůzky se letos nekonají, informace jsem ale dětem řekla během hodiny etické výchovy. Vy se veškeré informace dozvíte v tomto příspěvku.

 1. Pročtěte si informace od výchovné poradkyně Mgr. Kofroňové: stručné info k přijímacímu řízení
 2. V případě dotazů kontaktujte mě nebo přímo výchovnou poradkyni Mgr. Kofroňovou (kofronova@zseden.cz)
 3.  Nejpozději do 1.2. mi na e-mail bunkova@zseden.cz pošlete dvě vybrané školy  – Jako přílohu e-mailu (ne v textu mailu, raději dříve, rozhodně NE POZDĚJI!). Pořadí uvedených škol odpovídá pořadí uvedenému v přihlášce.  Je nutné, abyste uvedli přesný název školy, kód vzdělávání a IZO školy. IZO je uvedeno např. v Atlasu školství nad kódem oboru (všichni žáci atlas obdrželi ve škole) nebo jej lze najít v rejstříku škol viz internetový odkaz: http://rejskol.msmt.cz/
 4. Příloha e-mailu bude tedy vypadat takto: Já přílohy e-mailu vytisknu, předám Mgr. Kofroňové, která přes systém bakaláři provede tisk přihlášek. Pokud od Vás informace neobdržíme, přihlášky vyplňujete sami.
 5. Do 15. 2. 2021 obdrží žáci 2 vytištěné přihlášky a 1 zápisový lístek (způsob  vyzvednutí se včas dozvíte)
 6. Do 1. 3. 2021 předáte přihlášky na střední školy (obory bez talentové zkoušky). Přihlášku je možné zanést osobně nebo zaslat poštou (při osobním předání je vhodné nechat si potvrdit potvrzení o předání přihlášky).Vzor přihlášky: Zjistěte, jestli je na zvolenou školu potřeba potvrzení od lékaře. Pokud ano, necháte si ho k přihlášce potvrdit. Pokud žák bude požadovat při zkoušce zohlednění daná specifickými poruchami učení, pak v přihlášce zák. zást. vyplní podpůrná opatření na základě doporučení z poradny (nová vyšetření), k přihlášce přiloží zprávu z vyšetření školského poradenského zařízení s doporučením vzdělávání ve škole.
 7. Zápisový lístek si ponecháte a předáte na školu, kam bude žák přijat. Vzor zápisového lísku:
 8. Sledujete webové stránky vybraných středních škol, kde budou zveřejněny informace k přijímacímu řízení.                               Děkuji za spolupráci, Lucie Buňková

Plán na 11.1. – 15.1.

Výuka probíhá prostřednictvím Microsoft Teams.

Ev – informace k přijímacímu řízení na SŠ (pondělí 8:00)

ČJ –

Mluvnice:

 • Podstatná jména – procvičování probraného učiva
 • Psaní velkých písmen ve vlastních jménech a názvech
 • Opakování druhů vedlejších vět (složitější souvětí)
 • Učebnice str. 47 – 52

Literatura:

 • Čítanka str. 82 – Pelíšky (Petr Šabach – Petr Jarkovský – Jan Hřebejk )

Sloh:

 • 150 v učebnici: Oficiálnost projevu a formálního vyjadřování

M –  distanční výuka prostřednictvím Microsoft Teams. Povinné online hodiny: pondělí 10:00, středa 8:55.
      Učivo: Vlastnosti funkcí, definiční obor, obor hodnot, lineární funkce.

Aj – Everyday English – asking people to do things, Robin Hood, Revision of unit 4

Z – Státy podle původu a počtu obyvatel, světová náboženství

D – 13. 1.  Domácí odboj proti okupaci, 15. 1.  Československý odboj v zahraničí

Vv – Výtvarník Zdeněk Sýkora

Tv (Je) – Unifittest (6-60) leh-sed

Ch – projekty organická chemie

Plán 4. – 8. ledna 2021

Výuka probíhá přes Teams.

Aj Adjectives, Kids, Ordering a meal, Asking people to do things

M   4.1.2021 společná hodina (Ab), od 6.1. pracujeme v rozdělených skupinách (Ab/Kp). Online hodiny: pondělí 10:00, středa 8:55.
Učivo: soustavy dvou lineárních rovnic, funkce.

Čj

Mluvnice:

 • Podstatná jména – procvičování probraného učiva
 • Skloňování cizích podstatných jmen
 • Opakování druhů vedlejších vět
 • Učebnice str. 40 – 49

Literatura:

 • Jaroslav Dušek a Michal Viewegh – samostatná práce
 • kontrola a odevzdání 3. zápisu do čtenářského deníku

Sloh:

 • líčení – základní pojem a charakteristika

Ch  

F

Obyvatelstvo

D  6. 1.  Zločiny proti lidskosti ve II.  světové válce,

 1. 1.  Protektorát Čechy a Morava

Zv

Vv Umění venku

Pč (Ma) 

Pč (Pom)

Hv

 Tv (Je) digitální technika a aplikace v tv

Tv (Hů)