Archiv Září, 2020

Ředitelské volno

V pátek 2. 10. je ředitelské volno.

 

 

 

Oslava 60. výročí školy

Doufáme, že nám situace dovolí oslavit 60 let naší školy a srdečně vás na tuto oslavu zveme. V tento den končí vyučování všem žákům ve 12: 35 hod., odpadá odpolední vyučování. Začátek je v 7:55 hod.  

Třídní schůzky – změna

Třídní schůzky – změna

8.A třídní schůzka2392020

Dopis ŘŠ

 

Příprava na zkoušky Cambridge English – B1 Preliminary for Schools

Letos bude opět probíhat kroužek angličtiny s možností složit zkoušku a získat tak mezinárodně uznávaný certifikát na úrovni B1.

Kurz je určen pro žáky 8. a 9. tříd s velmi dobrým prospěchem se zájmem o angličtinu. Nejedná se o doučování.

Lekce se budou konat od 5. 10. 2020 každé pondělí od 13:45 do 14:30 ve třídě 9.A.

Cena kurzu je 900 Kč za 15 lekcí. V ceně jsou zahrnuty výukové materiály.

Na konci kurzu vyzkoušíme test „nanečisto“ a děti se budou moci rozhodnout, zda se přihlásí na zkoušku pořádanou British Council, popř. jakou úroveň zvolí. Zkouška PETfs se platí zvlášť a stojí 3 100 Kč. Zvolila jsem pouze 15 lekcí, aby se děti mohly přihlásit na termín začátkem roku 2021 a výsledky tak měly při přijímacím zřízení na střední školu. Zkoušky ještě nejsou vypsané, konají se ale zpravidla v únoru – březnu. Je také možnost přihlásit se na již vypsaný prosincový termín. V případě zájmu děti na zkoušku zaregistruji, doprovod na zkoušku ale zajišťují rodiče.

Kdo má o kurz zájem, se u mě v kabinetu staví pro závaznou přihlášku.

V případě velkého zájmu rozhoduje termín odevzdání přihlášky.

Lucie Buňková

Distanční výuka

Pátek 11.9. 9:55 hod:

Upozorňuji všechny žáky, že distanční výuka je povinná ze zákona. Zatím se do aplikace Teams přihlásilo 18 žáků ze třídy a úkol z ČJ odevzdali (termín odevzdání končí dnes 11. 9. ve 14 hod.) pouze 2 žáci. Vidíme kdo úkol zobrazil, kdo ho odevzdal a kdo se nepřihlásil do systému. 

  

Distanční výuka

Milí žáci,

veškeré materiály najdete v aplikaci Teams, v týmu 8.A. Konkrétní úkoly najdete v jednotlivých předmětech a nebo v kanálu Obecné na kartě zadání. Plnění úkolů je povinné.

Přeji vám, abyste byli zdraví.

Michael Jelínek

Psaní všemi deseti

První ukázková hodina kroužku proběhne 7. 9. 2020 od 15:00 v počítačové učebně č.74. 

PSANÍ VŠEMI DESETI 2020-2021 – prihlaska

Důležité informace

Žákům jsem rozdal dokument “Spolupráce rodiny a školy” ze 7. třídy.

Prosím o aktualizaci (třída, datum, podpis a aktuální údaje). Dotazník odevzdejte do pondělí 7. 9. 2020.

Někteří žáci také dostali “Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte” (platnost dva roky), který vyplní jejich lékař.  Pokud lékař vystavuje vlastní dokument je důležité, aby účel vydání posudku obsahoval: ozdravné pobyty, lyžařské kurzy, sportovní akce a plavecký výcvik. Lékařsky potvrzenou kopii odevzdejte prosím do 18. 9., originál si necháváte.

Školní online pokladna

Vážení rodiče,

prosím Vás, aby žák měl na účtu online pokladny minimálně 600 Kč, a to do pátku 11. 9. 2020.