Archiv Srpen, 2020

Výtvarná výchova 2020/2021

Vážení rodiče, v letošním školním roce přecházíme ve výtvarné výchově na tzv. ateliérový způsob, čili Vaše děti dostanou pomůcky od nás vždy na konkrétní výtvarný projekt. Odpadnou Vám tak starosti s každoročním zařizováním výtvarného kufříku. Příspěvek na barvy a další materiál činí 50,- Kč na pololetí. Věříme, že tuto změnu uvítáte.

 

 

Požadavky na sešity

Nábor do KMD

I v letošním školním roce nabízíme možnost stát se členem Klubu mladých diváků. Za cenu 450 Kč navštíví žáci během školního roku 4 divadelní představení (zpravidla ve večerních hodinách ve dnech pondělí až čtvrtek). Datum a titul jsou známy se značným předstihem. Pokud se žák představení zúčastnit nemůže, snažím se vstupenku přeprodat. Přihlášky se vyzvedávají u paní učitelky Poletínové, závazně odevzdány musí být do 24. září (opět p. uč. Poletínové). Obnos bude odečten z on-line pokladny.

 

Organizační informace

Školní rok zahájíme v úterý 1. září v 7:55 hod. před školou. Poté se přesuneme do třídy, kde strávíme jednu vyučovací hodinu. Konec výuky tedy bude v 8:45 hod. Během této hodiny prosím o sdělení, zda máte 1.9. zájem o oběd ve školní jídelně, který se bude vydávat od 10:00 hod.

Ve středu 2. září s sebou učebnice 7. třídy, psací potřeby, lepidlo, kopii kartičky pojištěnce, přezůvky a zámek na svou šatní skříňku. Výuka skončí v 11:40 hod.

Ve čtvrtek 3. září budou probíhat třídnické práce a výuka skončí v 11:40 hod.

Od pátku 4. 9. výuka dle rozvrhu.

Začátek školního roku

Ahoj žáci,

vítám vás v novém školním roce a přeji nám, aby tento školní rok byl normální.

Těším se na vás.

Michael Jelínek