Archiv Červen, 2020

Poslední týden školy

Milí žáci,

mediálním ringem prošlo 6 žáků. Jednalo se o praktické tipy, jak se zorientovat v komplikovaném světě médií. Při předávání vysvědčení budou tito žáci odměněni. 

Tento týden už neprobíhá distanční výuka online. Se skupinou žáků (mohou i přihlášení hokejisti) se uvidím v úterý. Informace k předávání vysvědčení je zde. Vysvědčení budu předávat 26. 6. v 8:00 hod. pod basketbalovým košem u beachvolejbalového hřiště.  

Distanční výuku podrobně rozebereme na tripartitních schůzkách v listopadu. Chválím většinu žáků za velmi dobrý přístup v online vzdělávání.

Pěkný týden  

Dějepis

Milé žákyně, milí žáci,

chtěl bych Vám poděkovat za práci, kterou jste vykonali v průběhu distančního vzdělávání, kdy jste i za ztížených podmínek rozvíjeli své znalosti a schopnosti. Věřím, že je beze zbytku využijete.

 

Váš učitel

Vladimír Marek

Vysvědčení

Milí žáci a vážení rodiče,

vkládám odkaz od paní ředitelky, kde najdete informace k předávání vysvědčení.

Vysvědčení

Výpůjčky ze žákovské knihovny

Milí žáci,

dvacet z Vás má vypůjčenou knihu ze žákovské knihovny. Prosím o urychlené navrácení. V pondělí jsem ve škole, nebo v pátek, kdy si půjdete vyklidit šatní skříňky, případně kdykoli jindy (domluva po emailu poletinova@zseden.cz). Pokud mě nezastihnete, předejte knihu paní hospodářce Skřivanové. 

Pavlína Poletínová

Vyklizení skříněk – aktualizace

Šatní skříňky budou zpřístupněny v pátek 19. 6. 2020 od 8 do 12 hod..  Prosím žáky, aby si v tento den vyzvedli své věci. Z hygienických důvodů není možné uschovávat věci po dobu prázdnin.

Videokonference a mediální ring

Milí žáci,

v pondělí 15. 6. v 10 hod. se uskuteční poslední  třídní videokonference v tomto školním roce.  

Mediální posilovna se chýlí ke konci. Tentokrát vás čekají poslední dvě kola ringu. Podívejte se na videa č. 4 a 5 a poté vyplňte krátký dotazník v aplikaci Forms.

2. a 3. kolem prošlo 9 žáků a zbývají poslední dvě kola.

Věřím, že souboj dokončíte a budete si umět poradit s dezinformacemi. Jak říká Kovy: ,,Je to dlouhý souboj”.   

Video 4. kolo

Video 5. kolo

Dotazník pro žáky

Pěkný víkend

Český jazyk (14. týden)

ČJ 7. A a B – řešení 15. června

ČJ 7. A, B z 15. na 19. června

příprava na KP 7. tř

Dějepis (14. týden)

Zpracujte si kapitolu Reformace a její důsledky na stranách 124 – 129.

Otázky:

  1. Martin Luther navazoval na jednoho významného reformátora církve. Kdo to byl?
  2. Která velmoc tehdejší Evropy podporovala katolíky vojensky i finančně?
  3. Zjistěte, jak se jmenovaly matky Eduarda VI., královny Marie a královny Alžběty?
  4. Jakou přezdívku si vysloužila královna Marie za své pronásledování katolíků?
  5. V době královny Alžběty Angličané poprvé obepluli celý svět. Zjistěte, kdy to bylo, kdo výpravě velel a jak se jmenovaly jeho lodě.
  6. Co je to Virginie? Jak skončil její zakladatel Walter Raleigh? Mimochodem – co je to Raleigh?
  7. Zkuste zjistit jména mužů, kteří byli blízcí královně Alžbětě.
  8. Jak se jmenovalo Shakespearovo divadlo?

Občanská výchova (14. týden)

OV 7. A, B z 15. na 19. června

Ruský jazyk (14. týden)

RJ 7. třídy z 15. na 19. června