Archiv Květen, 2020

Návrat 2. stupně do školy

Vážení rodiče,

pokud se svou dcerou/svým synem uvažujete o možnosti návratu žákyně/žáka do školy od 8. 6. 2020, naleznete níže přihlášku, ve které jsou všechny potřebné informace. Pokud se rozhodnete PRO, vyplněnou přihlášku je třeba poslat do 4. 6. 2020 do 8 hod na skupiny@zseden.cz . Ve skupině nebudu jako třídní učitel naší třídy. Skupinu nebo skupiny povede jiný vyučující.

Přihláška 2. st

Výtvarná soutež

Milí žáci,

zapojte se do příprav podzimních oslav 60. narozenin naší školy! Vyhlašuji výtvarnou soutěž věnovanou tomuto významnému výročí, podrobnosti najdete v přiloženém souboru. Na vaše práce se těším do středy 10. června.

Výtvarná soutěž

Zdravím, p. uč. Havlice.

Videokonference a MQposilovna

Milí žáci,

 

ve čtvrtek 28. 5. se uvidíme v 10 hod. na videokonferenci. Postupně budu vkládat úkoly, abyste posilovali mediální gramotnost. Tento týden začneme rozcvičkou.

Podívejte se na uvedené krátké video Vykecávačka 

Jak na vás působilo chování dívky ve videu? Jaká myšlenka ve videu vám připadá nejdůležitější? Co podle vás pojem Vykecávačka ve videu označuje?

Odpovědi  zapište do zadání ve Wordu, které najdete v Teams/7.A/zadání. 

Pěkný týden   

Český jazyk (11. týden)

ČJ – LITER. z 25. na 29. května

ČJ – ML z 25. na 29. května

ČJ spr. řeš. 7. A, B

Občanská výchova (11. týden)

OV 7. A a B z 25. na 29. května

Ruský jazyk (11. týden)

RJ 7. třídy z 25. na 29. května

Dějepis (11. týden)

Zpracujte formou stručných výpisků kapitoly Václav IV., Mistr Jan Hus a Husité na stranách 102 – 106.

Otázky:

  1. Zjistěte, co to znamená být v klatbě
  2. Husité se scházeli na vyvýšených místech, tzv. horách – zjistěte jména tří z nich
  3. Napište jména pěti významných klášterů, které husité vypálili
  4. Zjistěte, co je řemdih

Fyzika (11. týden)

F 7. roč 11.týden

7. A_1 pracovní list

Matematika (11. týden)

M 7. r. 11 týden 25.-29.5.2020

Německý jazyk (11. týden)

Informace najdete v aplikaci Teams.