Archiv Březen, 2020

Dotazník v Teams

Ahoj žáci,

v aplikaci Teams na kartě Zadání je dotazník, prosím o jeho vyplnění. Dále vám nabízím technickou pomoc, a to v našem týmu 7. A na kartě obecné. Mějte se pěkně.

Michael Jelínek

Střípky z prvního dotazníku:

Jak se udržuješ doma v kondici?

„Trenerka nám posila denně posila ukoly co mame delat."
„Bydlíme u lesa, tak chodím venčit našeho psa ."
„Posilují a hraju ping pong."
„Beham na pase,chodim si zakopat, posiluji."
„Snažím se cvičit co nejvíc, je fajn, ze teďka na to mám hodně času."
„Posiluji, střílím si na branku ATD."
„Jsme na chalupě kde mám kdyz pozici dvůr, celou louku a svého koně, takže zatím je to Ok."

Anglický jazyk – paní učitelka Černá (3. týden)

AJ samostudium III_April fools day

 

april-fools-day-reading-comprehension-exercises_106066

Ruský jazyk (3.týden)

 1. PS strana 16/9 (= opsat z učebnice strana 17/B)
 2. PS strana 20/16 – opsat ve správném pořadí

(správné pořadí: 5 – 1 – 3 – 4 – 2)

 1. Stále dokola propisovat písmena azbuky, opakovat probraná slovíčka

 

Občanská výchova (3. týden)

Nadpis DĚDĚNÍ

Motto: „Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale okamžiky“ (Karel Čapek)

 • 460 – 487
 • Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele
 1. Ze zákona: v první skupině dědí zůstavitelovy děti a manžel/ka stejným dílem, ve druhé skupině manže/ka, zůstavitelovi rodiče + ti, kdo žili alespoň 1 rok před smrtí ve společné domácnosti a pečovali o zůstavitele, ve třetí skupině dědí zůstavitelovi sourozenci, případně jejich děti
 2. Ze závěti: závěť napsaná vlastní rukou, nebo v jiné písemné formě za účasti svědků nebo formou notářského zápisu, musí obsahovat den, měsíc a rok podepsání + podpis vlastní rukou, společná závěť více zůstavitelů je neplatná, závěť se ruší platnou závětí pozdější
 • Dědictví, které nemá dědice, připadne státu
 • Dědictví lze odmítnout, a to do jednoho měsíce od vyrozumění, nelze odvolat
 • Nedědí, kdo se dopustil úmyslného trestného činu proti zůstaviteli
 • Zůstavitel může vydědit potomka:
 1. Když mu neposkytl pomoc v nemoci, stáří
 2. Neprojevuje o zůstavitele trvalý opravdový zájem
 3. Byl odsouzen pro úmyslný trestný čin, nejméně na1 rok
 4. Trvale vede nezřízený život
 • Dědic odpovídá do výše ceny nabytého majetku za náklady spojené s pohřbem a za dluhy zůstavitele

Český jazyk (3. týden)

ČJ A LITERATURA

 1. DÚ do DS 35. 103/4 36. 119/3
 2. Do ŠS strana 111/2 a 113/3
 3. Najít si: http://gramar.in ročník – Hra jenom pro mě (zkusit si)
 4. SLOH – V UČEBNICI STRANA 171/1 a, b, c, d – písemně na papír
 5. LITERATURA: Jack London: Rozdělat oheň a) přečíst v čítance strana 105 – 115
 6. b) písemně na papír zodpovědět otázky:
 7. Co se stalo muži, když chtěl poobědvat?
 8. Díky čemu se nakonec najedl a zahřál?
 9. Jaký vztah mě ke svému psovi?
 10. Co musel udělat po pádu do potoka?
 11. Proč mu uhasl rozdělaný oheň?
 12. Co mu způsobilo velkou bolest při novém zakládání ohně?
 13. Co chtěl udělat se svým psem, aby se zbavil omrzlin prstů?
 14. Dostal se muž a pes do tábora k chlapcům?

Matematika (3. týden)

Informace jsou v aplikaci Teams 7.A.

Anglický jazyk – paní učitelka Drahorádová (3. týden)

AJ 7AB Drah

Anglický jazyk – paní učitelka Svobodová (3. týden)

Pracovní sešit str. 40, 41

Slovíčka napiš a nauč se str. 82/ 4B, 4C

Po návratu budu zkoušet.

Kdyby jste něčemu nerozuměli, nebo chcete napsat, napište. Reaguji na každý Váš mail. Na všechno odepisuji. 

svobodova@zseden.cz

Učebnice str. 51/ do sešitu prosím a poslat 3a, 4 a, c a 6a

Have a nice time, be healthy. Martina Svobodová

Fyzika (3. týden)

Učebnice fyziky pro 7. tř.:

 1. Přečti si str. 86 – 88
 2. Písemně odpověz na otázky – 5. a úkoly 1. – 5. na str. 88 – 89
 3. Přečti si str. 89 – 90
 4. Písemně odpověz na otázky 1. – 5. a úkoly 1. – 4. na str. 90 – 91

Proveď tyto tři pokusy:

Pokus 1

Na talířek nalij trochu vody
Do vody postav krátkou svíčku (cca 5 cm) a zapal ji
Svičku přiklop lahví od mléka obrácenou dnem vzhůru
Sleduj průběh pokusu

Pokus 2

Do odměrné nádoby nalij vodu
Do vody vlož plovoucí těleso (jablko, pomeranč)

Na nádobě si udělej značku, kam sahá voda
Nádobu s vodou a s tělesem zvaž na kuchyňské váze a poznamenej si, kolik váha ukáže
Vyjmi těleso z nádoby
Do nádoby dolij vodu po značku
Pozoruj, kolik ukáže váha

Pokus 3

Do nádoby nalij vodu
Do vody vlož brambor
Přisypávej sůl a míchej
Sleduj průběh pokusu

Veškeré odpovědi a řešení zadaných úloh posílejte na můj školní email bosak@zseden.cz.

Dějepis (3. týden)

základní výpisky z částí Městská práva, Obyvatelé měst a správa města a Cechy – str.74 – 76

najděte čtyři města v České republice, kde se dochovaly hradby nebo jejich část

popište, jak vypadá znak místa nebo části Prahy, kde žijete

vyberte pět řemesel, zjistěte jejich patrony ( světce, kteří je chrání ) a podívejte se na jejich znak

zjistěte pět zemí, kde měla své zastoupení Hansa – sdružení kupců

 

Posílejte na mail svého učitele dějepisu