Archiv Leden, 2020

Prosba, poděkování a pozvání

Pololetní výpis vysvědčení

První pololetí školního roku 2019/2020 bude ukončeno ve čtvrtek 30.1. 2020. Žáci obdrží výpisy vysvědčení, které do školy nevracejí. Vzhledem k tomu, že  hodnocení v naší škole není jen informativní, ale i formativní, má dvě části – klasifikaci a slovní hodnocení. Žáci obdrží výpis vysvědčení 5. vyučovací hodinu. Výuka v tento den bude zkrácena a rozdáním výpisu vysvědčení vyučování končí. V pátek 31. 1. mají žáci pololetní prázdniny.

 

Lyžařský kurz – Černá hora