Archiv Září, 2019

Nabídka kroužku angličtiny s rodilým mluvčím

Kroužek angličtiny s rodilým mluvčím bude probíhat každou středu od 14:00 hod. do 15:00 hod na ZŠ Eden. Cena kroužku je 1.700Kč za pololetí (15.lekcí). Přihlášky prostřednictvím e-mailu praha@rytmik-krouzky.cz posílejte nejpozději do 4.10. Pro podrobnější informace nás prosím kontaktujte na telefonním čísle 736 456 700.

 

Edukavárna

Focení třídy

Ve čtvrtek 26. 9. v 9:00 hod. proběhne focení třídy. Fotografie bude stát 40 Kč. Platba proběhne prostřednictvím školní online pokladny.

 

 

Třídní schůzky

První letošní třídní schůzky proběhnou ve středu 25. 9. 2019 od 17:00 hod. v naší třídě. Schůzky budou informační.

Tímto Vás srdečně zvu.

Michael Jelínek

 

 

Kroužek zážitkové angličtiny

Kroužek AJ

Školní online pokladna

Vážení rodiče,

prosím Vás, aby žák měl na účtu online pokladny minimálně 600 Kč, a to do pátku 13. 9. 2019.

 

 

Důležité informace

Žákům jsem rozdal dokumentu “Spolupráce rodiny a školy”, který vyplní zákonní zástupci žáků a děti mi ho odevzdají do pátku 6. 9.

Žáci také dostanou “Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte”, který vyplní jejich lékař.  Pokud lékař vystavuje vlastní dokument je důležité, aby účel vydání posudku obsahoval: ozdravné pobyty, lyžařské kurzy, sportovní akce a plavecký výcvik. Lékařsky potvrzenou kopii odevzdejte prosím do 13. 9., originál si necháváte. Na zdravotním posudku musí být nejzazší datum 26. 6. 2018.

Prosím rodiče o kontrolu a případné doplnění kontaktů na žáka v žákovské knížce, vlepení kopie kartičky pojištěnce a seznámení se školním řádem do pátku 6.9.

 

Sešity – od středy do hodin dle rozvrhu

M – 1 x sešit č. 440

Čj – 2 x sešit č. 464 a 1 x sešit č. 560

AJ – každé skupině řekne vyučující

RJ – 1 x sešit č. 464 a 1 x sešit č. 560

N – 1 x sešit č. 544

D – sešit dle vlastní volby

Z – 1 x sešit č. 565

Př – z loňského roku 1 x sešit č. 464

F – 1 x sešit č. 465

Ov – 1 x sešit č. 464

ZV – sešit dle vlastní volby

HV – žáci se dozví od vyučujícího