Archiv Červen, 2018

Vážení rodiče,

je třeba zaplatit adaptační kurz pro 6. třídu. Částka 1600,-Kč se vkládá přes ŠOP. Kurz se koná 17. 9. – 19. 9. 2018. Veškerá organizace kurzu – v přihlášce.

Vlaďka Foltová TU

V týdnu od 25. 6. do 28. 6. se učí do 11.40 hod. 

26. 6 – 27. 6 – předávání učebnic.

26. 6. – Run and Help.

29. 6. – vysvědčení.

 

Plán učiva do 28. 6. 2018:

Český jazyk – Neohebné slovní druhy. Přímá řeč.                                                    
Matematika – Matematika 2. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Desetinná čísla.                    
Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. ročník. Sametová revoluce.

Přírodověda – Člověk a živá příroda. Životní prostředí.

Vlaďka Foltová TU

Dne 14. 6. 2018 absolvovala 5. A velmi zdařilý výlet do archeologického skanzenu Březno u Loun. Děti si prakticky vyzkoušely denní činnosti pravěkých lidí. Program byl úžasný a průvodci též.

Vlaďka Foltová TU

19. 6. – “DEN NARUBY”.

20. 6. – Divadlo – platíme z třídního fondu.

Plán učiva do 15. 6. 2018:

Český jazyk – Pracovní sešit druhý díl. Tvarosloví. Shoda podmětu s přísudkem. Přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací. Zájmena. Číslovky. Skladba. Souvětí. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 2. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Desetinná čísla. Zlomky. Jednotky obsahu. Obsahy složitějších obrazců.                     
Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. ročník. Nástup komunistické vlády.

Přírodověda – Člověk a živá příroda. Lidské tělo. Kostra. Svalová soustava. Dýchací soustava. Oběhová soustava. Trávicí soustava. Vylučovací soustava. Kožní soustava. Smyslová soustava.

Vlaďka Foltová TU

Dne 13. 6. se uskuteční –  Run and Help.

Vážení rodiče,

5.A jede na výlet  ve čtvrtek 14.6.2018.
Skanzen pravěku Březno u Loun a Louny.
Přistavení autokaru v 7.45 hodin –  u školy.
Odjezd: 8.00 hod.
Skanzen pravěku Březno u Loun – 9.30 – 11.00 komentovaná prohlídka v délce do 1,5 hodiny Odjezd 11.05 hod.
Louny: 11.30 – 12.30  procházka po historickém jádru a krátké volno.  Odjezd 12.40 hod.
Příjezd ke škole cca 13.55 hod.
Cena za platící osobu 340,- Kč obsahuje dopravní služby, průvodce, vstupné.
Autokar je vybaven bezpečnostními pásy.
Obědy prosím odhlásit. Děkuji.

Vlaďka Foltová  TU

Plán učiva do 8. 6. 2018:

Český jazyk – Pracovní sešit druhý díl. Tvarosloví. Shoda podmětu s přísudkem. Přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací. Zájmena. Číslovky. Skladba. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 2. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Desetinná čísla. Zlomky.                       
Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. ročník. Cesta k zániku ČSR. Válečná léta.

Přírodověda – Člověk a živá příroda. Lidské tělo. Kostra. Svalová soustava. Dýchací soustava. Oběhová soustava. Trávicí soustava. Vylučovací soustava. Kožní soustava.

Vlaďka Foltová TU