Archiv Květen, 2018

Jarní výtvarná dílna v 5. A byla velice tvořivá.

Vlaďka Foltová TU

 

Aj- test 5. lekce

Ve středu 30.5. píšeme test z 5. lekce- there is/are, can/can’t, části domu, města, nábytek…(skupina M.Vránové)

MV

Plán učiva do 1. 6. 2018:

Český jazyk – Pracovní sešit druhý díl. Tvarosloví. Shoda podmětu s přísudkem. Přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací. Zájmena. Číslovky. Skladba. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 2. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Desetinná čísla. Zlomky.                       
Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. ročník. Cesta k zániku ČSR.. Přírodověda – Člověk a živá příroda. Lidské tělo. Kostra. Svalová soustava. Dýchací soustava. Oběhová soustava. Trávicí soustava. Vylučovací soustava.

Vlaďka Foltová TU

31. 5. – SPORTOVNÍ DEN. Vyučování končí ve 12:30 hod.

 

Třída 5.A navštívila 25. 5. Muzeum smyslů. Veškeré záležitosti byly nesmírně podnětné a zajímavé.

Vlaďka Foltová TU

 

Plán učiva do 25. 5. 2018:

Český jazyk – Pracovní sešit druhý díl. Tvarosloví. Shoda podmětu s přísudkem. Přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací. Zájmena. Číslovky. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 2. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Desetinná čísla. Zlomky.                       
Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. ročník. ČSR – demokratický stát.

Přírodověda – Člověk a živá příroda. Lidské tělo. Kostra. Svalová soustava. Dýchací soustava. Oběhová soustava. Trávicí soustava.

Vlaďka Foltová TU

Vážení rodiče,

prosím o doplnění financí v ŠOP (školní pokladna.)

Akce v květnu:

  1. 5. 2018 – Muzeum smyslů – 130,-Kč.

28. 5. 2018 – Tvořivá dílna – 95-Kč.

Akce v červnu:

  1. 6. – Výlet: Skanzen pravěku – 340,-Kč.

Vlaďka Foltová TU

 

 Plán učiva do 18. 5. 2018:

Český jazyk – Pracovní sešit druhý díl. Tvarosloví. Shoda podmětu s přísudkem. Přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací. Stupňování přídavných jmen. Zájmena. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 2. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Desetinná čísla. Zlomky. Osová souměrnost.                       
Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. ročník. Odpor proti Rakousku – Uhersku.

Přírodověda – Člověk a živá příroda. Lidské tělo. Kostra. Svalová soustava. Dýchací soustava. Oběhová soustava.

Vlaďka Foltová TU

Vážení rodiče, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) vás žádáme o poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů. Ve dnech 21. – 25. 5. 2018 od 8 do 18 hodin budou ve vrátnici připraveny formuláře, které můžete vyplnit a podepsat. Pokud této možnosti nevyužijete, budeme předpokládat váš souhlas až do doby konání třídních schůzek v září 2018.

Vedení školy.

AJ – skup. Drahorádová, úkoly středa 9. 5.

Milí páťáci, 

abychom sis srovnali učivo a pokračovali dále, shrnuji, co máte mít hotovo za několik posledních hodin. Ve středu budu kontrolovat a zkoušet následující:

ST 52/1a – umět nábytek

ST 52/2a – přečíst článek

ST 52/3a – umět předložky

ST 53/ 3b a 4a – mít vypracováno v sešitě

ST 54/1 – umět názvy místností a přečíst článek pod obrázkem

WB 42 + 43 (kromě cvičení 4).

Děkuji. Drah.

Plán učiva do 11. 5. 2018:

Český jazyk – Pracovní sešit druhý díl. Tvarosloví. Shoda podmětu s přísudkem. Přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací. Stupňování přídavných jmen. Zájmena. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 3. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Desetinná čísla. Aritmetický průměr. Geometrie.                       
Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. ročník. Češi a Němci. 1. světová válka.

Přírodověda – Člověk a živá příroda. Lidské tělo. Kostra. Svalová soustava. Dýchací soustava.

Dne 9. 5. 2018 (středa) odpadá šestá vyučovací hodina (výtvarná výchova).

Vlaďka Foltová TU