Archiv Duben, 2018

Plán učiva do 5. 5. 2018:

Český jazyk – Pracovní sešit druhý díl. Tvarosloví. Shoda podmětu s přísudkem. Přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací. Stupňování přídavných jmen. Zájmena. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 2. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Desetinná čísla. Aritmetický průměr. Geometrie.                       
Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. ročník. Češi a Němci. Počátky česko-německého soužití.

Přírodověda – Člověk a živá příroda. Lidské tělo. Kostra. Svalová soustava.

Květnové akce:

25. 5. 2018 – Muzeum smyslů.

28. 5. 2018 – Tvořivá dílna.

Vlaďka Foltová TU

Úkol AJ – skup. Drahorádová

Tyto úkoly jsou až na příští pátek (4. 5.).

  1. Kontrola pracovního listu na přítomný čas prostý (pouze část, info u žáků, kteří byli přítomni).
  2. Students book 52 – naučit se názvy slovíček viz obrázky (12x nábytek + 8x předložky).
  3. Students book 52/2a – přečíst + 2b vypracovat do sešitu
  4. Pracovní sešit 42/1 – 3.

Drah.

30. 4. 2018 – ředitelské volno. (Vyhlášené paní ředitelkou školy PhDr. Bc. Janou Churáčkovou.)

Vlaďka Foltová TU

 

 

Vážení rodiče.

Vážení rodiče,
ve dnech 26.4. a 27.4. bude přistaven kontejner na papír. Proto bude  možné vždy ráno od  7:30       do 7:55 odevzdávat zvážený papír do sběru.

Vlaďka Foltová TU

Plán učiva do 27. 4. 2018:

Český jazyk – Pracovní sešit druhý díl. Tvarosloví. Shoda podmětu s přísudkem. Přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací. Stupňování přídavných jmen. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 2. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Desetinná čísla. Zlomky. Geometrie. Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. ročník. Češi a Němci.  Přírodověda – Člověk a živá příroda. Lidské tělo. Kostra.

Vlaďka Foltová TU

 

 

 

 

Plán učiva do 20. 4. 2018:

Český jazyk – Pracovní sešit druhý díl. Tvarosloví. Shoda podmětu s přísudkem. Druhy přídavných jmen. Přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 2. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Desetinná čísla. Geometrie – Osa úsečky.                       
Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. ročník. T. G. Masaryk. Rozvoj kultury a umění.

Přírodověda – Člověk a živá příroda. Lidské tělo.

Vlaďka Foltová TU

Vážení rodiče, internet je plný důležitých informací, poučení i zábavy, ale zároveň prostorem pro děti velmi nebezpečným. Proto si dovolujeme poskytnout podněty pro vaše výchovné působení na vaše děti – naše žáky. (Autorem prezentace je kolega Mgr. Jelínek).

Eden_bezpečné používání internetu pro rodiče

 

 Plán učiva do 13. 4. 2018:

Český jazyk – Pracovní sešit druhý díl. Tvarosloví. Shoda podmětu s přísudkem. Druhy přídavných jmen. Přídavná jména tvrdá, měkká. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 2. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Desetinná čísla. Geometrie – Osa úsečky.                       
Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. ročník. 19 století – Nástup elektřiny. Uvolnění života.

Přírodověda – Člověk a živá příroda. Člověk je součástí přírody.

Vlaďka Foltová TU

 

30. 4. 2018 – ředitelské volno. (Vyhlášené paní ředitelkou školy PhDr. Bc. Janou Churáčkovou.)