Archiv Březen, 2018

 Plán učiva do 6. 4. 2018:

Český jazyk – Pracovní sešit druhý díl. Tvarosloví. Shoda podmětu s přísudkem. Druhy přídavných jmen. Přídavná jména tvrdá, měkká. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 2. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Počítáme s čísly většími než milion. Desetinná čísla.                       
Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. ročník. Rok 1848. Růst tovární výroby.
Přírodověda – Člověk a živá příroda. Člověk.

Vlaďka Foltová TU

 

Přejeme krásné svátky.

Třída 5. A

Plán učiva do 28. 3. 2018:

Český jazyk – Pracovní sešit druhý díl. Tvarosloví. Shoda podmětu s přísudkem. Druhy přídavných jmen. Přídavná jména tvrdá, měkká. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 2. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Počítáme s čísly většími než milion. Desetinná čísla.                       
Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. roč. Počátky národního obrození. Rok 1848.
Přírodověda – Člověk a živá příroda. Třídění živých organizmů. Živočichové.

Vlaďka Foltová TU

Vážení rodiče,

ve dnech  4. a 5. 4. 2018 se koná zápis do prvních tříd. V tyto dny končí vyučování 5. A ve 12. 35 hod.

Vlaďka Foltová TU

Plán učiva do 23. 3. 2018:

Český jazyk – Pracovní sešit druhý díl. Pravopis. Tvarosloví. Opakování. Druhy přídavných jmen. Přídavná jména tvrdá, měkká. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 2. díl. Slovní úlohy. Matematické operace – praktické užití. Počítáme s čísly většími než milion. Desetinná čísla.                       
Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. roč. Počátky národního obrození.
Přírodověda – Člověk a živá příroda. Třídění živých organizmů.

20. 3. – Velikonoční tvoření (na žáka 90,- Kč.)

Vlaďka Foltová TU

 

Vážení rodiče.

Plánované akce v měsíci březnu:

13. 3.  – velikonoční tvoření.

13. 3. – od 14. 00 hod. SUPERSTAR.

21. 3. – od 16. 00 hod. – jarní JARMARK.

21. 3. – od 17. 00 hod. – třídní schůzka ve třídě 5. A.

29. – 30. 3. – velikonoční prázdniny.

Vlaďka Foltová TU

Plán učiva do 16. 3. 2018:

Český jazyk – Pracovní sešit druhý díl. Pravopis. Tvarosloví. Opakování. Druhy přídavných jmen. Přídavná jména tvrdá. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 2. díl. Slovní úlohy. Matematické operace – praktické užití. Počítáme s čísly většími než milion. Desetinná čísla. Geom. – Jednotky obsahu.                      
Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. roč. Osvícenství. Manufaktury.
Přírodověda – Člověk a živá příroda. ČR – oblast mírného podnebného pásu.

Vlaďka Foltová TU

 

Vážení rodiče,

Vlaďka Foltová TU

Vážení rodiče,

dne 7. 3. od 11:00 hod. navštívíme kino Evald s projekcí “Jeden svět dětem”. 

(S sebou –  lítačku, pití, svačinu, kapesné.)

Jeden svět dětem

Projekce Jeden svět dětem jsou určeny pro mladší žáky základních škol. Můžete vybírat ze dvou projekcí – pásem tří krátkých filmů, které jsou sestaveny dle věku diváků. Po každém filmu s dětmi pracuje zkušený moderátor. Celková délka projekce včetně diskusí je cca 1,5 hodiny.

Zahraniční snímky jsou vždy opatřeny českým dabingem.

Průřezová témata výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, osobnostní a sociální výchova, mediální výchova, environmentální výchova, výchova demokratického občana.

Hadí dívka

Jens Pedersen / Dánsko / 2017 / 22 min. 

Erdenchimeg je chudá jedenáctiletá dívka, která žije se svou matkou v prosté jurtě v hlavním městě Mongolska. Často se jí stýská po otci, který byl odsouzen k mnoha letům vězení. Přes velký vnitřní smutek ale nezapomíná snít. Ráda by se stala profesionální hadí ženou. Na přímluvu samotné trenérky dostává dívka životní šanci navštěvovat prestižní akrobatickou školu. Přestože se mezi dívkami z bohatých rodin cítí jako cizinka, odhodlaně pokračuje a podstupuje náročný a bolestivý trénink. Nejde jí totiž jen o zábavu. Stát se akrobatkou je šance, jak si splnit sen a uživit sebe i rodinu. 

Lenno a jeho rybka

Shamira Raphaëla / Nizozemsko / 2017 / 18 min. 

Desetiletý Lenno přináší domů novou akvarijní rybku – skaláru. Překvapivě mají dost společného. Lenno má dlouhodobě potíže s násilným chováním, a musí proto navštěvovat školu pro problémové děti. Skalára je zase známá svou agresivitou, se kterou útočí v akváriu na ostatní ryby. Lenno má pro rybku pochopení. Ani pro něj není snadné být „hodným klukem“ a žít podle představ svého okolí. Obtížně naslouchá radám svého otce a trápí ho, že není podobný svému bratrovi i že nevídá častěji svou matku. Dokáže si Lenno a jeho rybka najít své místo mezi ostatními? 

  Ukázka na Youtube

 Rozárka a kuchařky bez domova Theodora Remundová / Česká republika / 2017 /15min.

Už několik let nejí jedenáctiletá Rozárka žádné maso. Rozhodla se tak proto, že se jí nelíbí životní podmínky zvířat ve velkochovech. Jednoho dne se setká s kuchařkami z veganské restaurace Kuchařky bez domova v centru Prahy. Jídlo zde vaří dívky a ženy, které přišly v minulosti o domov a žily v drsných podmínkách přímo na ulici. Rozárku posouvá soucit se zvířaty, ohleduplnost k přírodě a její velká otevřenost k dalším důležitým otázkám. Co pro nás znamená domov? Vážíme si dostatečně toho, že máme střechu nad hlavou? 

Vlaďka Foltová TU

 

Plán učiva do 9. 3. 2018:

Český jazyk – Pracovní sešit druhý díl. Pravopis. Tvarosloví. Opakování. Procvičování. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 2. díl. Slovní úlohy. Matematické operace – praktické užití. Počítáme s čísly většími než milion. Geom. – Jednotky obsahu.                      
Vlastivěda –     Vlastivěda pro 5. roč. Významné události nových českých dějin. Život po třicetileté válce. Osvícenství.
Přírodověda – Člověk a živá příroda. Význam bot. a zoolog. zahrad. ČR – oblast mírného podnebného pásu.

Vlaďka Foltová TU

Anglický jazyk- březen

Plán na březen v AJ (platí pouze pro skupinu M. Vránové):

Desetiminutovka ze slovíček 4.A,B- 7.3.2018 + kontrola zapsaných slovíček 4.lekce

Desetiminutovka ze slovíček 4.C,D- 21.3.2018

Marcela Vránová