Archiv Leden, 2018

Plán učiva do 1. 2. 2018:

Český jazyk – Pravopis. Skloňování podstatných jmen rodu mužského. Sloh.                                                       
Matematika –  Matematika 2. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Písemné algoritmy násobení a dělení. Průměrná rychlost. Jednotky času. Geom. – Obsah obrazců.                      
Vlastivěda –  Evropa. Obyvatelstvo. Práce s mapou nástěnnou, příruční. Vlastivěda pro 5. roč. (Přinést učebnici.)Významné události nových českých dějin.
Přírodověda – Člověk a živá příroda. Mírný pás.

Vážení rodiče.

Vysvědčení bude dětem předáno  ve středu 31. 1. 2018 šestou vyučovací hodinu. 

Pololetní prázdniny – 2. 2. 2018.

Vlaďka Foltová TU

Plán učiva do 26.1.2018:

Český jazyk – Shoda přísudku s podmětem. Skloňování podstatných jmen. Pravopis.Sloh.

Matematika –  Matematika 2.díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Písemné algoritmy násobení a dělení. Zlomky. Geom: Obsah obrazců.                      
Vlastivěda –     Evropa. Podnebné pásy. Hospodářství. Práce s mapou nástěnnou,  příruční.
Přírodověda –  Člověk a živá příroda.

V pátek 26. 1. 2018 končí vyučování v 11. 40 hodin.

Vlaďka Foltová TU

 

                                                      

Plán učiva do 19. 1. 2018:

Český jazyk – Shoda přísudku s podmětem. Podstatná jména. Pravopis. Sloh.
Matematika –  Matematika 2.díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Písemné algoritmy násobení a dělení. Geometrie. Jednotky obsahu.                      
Vlastivěda –  Evropa. Podnebné pásy. Rostliny a živočichové. Práce s mapou nástěnnou, příruční.
Přírodověda – Vesmír. Země. Měsíce planet.

V. Foltová TU

 

Třída 5. A navštívila 12. 1. 2018 Toulcův dvůr. Program byl zdařilý, pestrý a tvořivý. Dětem se velice líbil.

Vlaďka Foltova TU

Srdečně Vás zveme na 2. rodičovskou kavárnu, která se bude konat v úterý 16. 1. 2018 v 17:00 ve sborovně.

  • Probíranými tématy budou alternativy v učení.
  • Povíme Vám něco více o spolupráci se skvělými umělci v programu Kreativní partnerství, do kterého se v naší škole zapojuje čím dál více tříd. Ukážeme Vám, jak tento program (nejen umělecky) obohatil učení v některých třídách a jaké z něj byly v minulém roce překrásné výstupy.
  • Také se budeme věnovat programu Učitel naživo, jemuž se naše škola stala partnerem. Máme možnost pomáhat “učícím se učitelům”. Ti naši školu navštěvují a zapojují se do běžného vyučovacího procesu.

Možná zrovna Vašich dětí se programy týkají nebo týkat budou. Přijďte se o nich něco nového dozvědět a popovídat si nad šálkem kávy nebo čaje.

Těšíme se na Vás.

 

 

 

 

Vážení rodiče.

Vlaďka Foltova TU

 

.

 

Orientační plán učiva do 12. 1. 2018:

Český jazyk – Shoda několikanásobného přísudku s podmětem. Skladba. Pravopis. Sloh.
Matematika –  Matematika 2.díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Dělení se zbytkem. Algoritmus písemného dělení dvojciferným dělitelem.                        
Vlastivěda –  Evropa. Podnebí. Rostliny a živočichové. Práce s mapou nástěnnou, příruční.
Přírodověda – Vesmír. Země. Měsíce planet.

V. Foltová TU

Lednové akce – orientační přehled:

12. 1. 2018 – TOULCŮV DVŮR.

19. 1. 2018 – BRUSLENÍ.

Vážení rodiče,

 v pátek 12. 1. 2018 se vydáme do Toulcova dvora na program „Kámen, společník člověka.“

 Sraz v 8.00 hod. v šatnách – návrat cca 13.00 hod.

 ( S sebou: ŽK, svačinu, pití, kapesné, lítačku nebo jízdenky na MHD. )

Kámen, společník člověka

 

Kámen, společník člověka

Cílová skupina: 4. – 5. třída
Délka programu: 180 min
Cena: 100 Kč / žák (Placeno přes školní pokladnu.)
 

Jak asi musel být člověk v pravěku zručný, aby se mu povedlo udělat z kamene nástroj? Jak postavit hrad, aby vydržel několik set let a nespadl? Dá se kámen jíst? Potřebuje ještě moderní člověk pro svůj život kameny? To je jen několik otázek, na které budeme během programu hledat odpovědi.

Čeká nás putování společnou minulostí lidí a kamenů, odhalování vlastností a rozdílností nerostů a hornin a v neposlední řadě i práce s kamenem. Domů si děti odnesou malý Kámen mudrců.

Doplnění učiva: Lidé a čas. Rozmanitost přírody. (Člověk a jeho svět.). Práce s drobným materiálem. (Člověk a svět práce.)

Poznámky: Program probíhá v interiéru

Vlaďka Foltová TU