Archiv Prosinec, 2017

Přejeme krásné svátky a pohodu v roce 2018.

5.A a třídní učitelka Vlaďka Foltová

 

 

Rekonstrukce komunikace před areálem školy

Rekonstrukce komunikace před školou je již téměř dokončena a mrzí nás, že někteří řidiči nerespektují pravidla provozu v pěší zóně – tato pravidla uvádíme níže. Ve věci zakázaného dlouhodobého parkování aut v našem „zálivu“, které ohrožuje bezpečnost žáků,  spolupracujeme s odborem dopravy, o součinnost byla požádána Městská policie.

Jana Churáčková, ředitelka školy

  • 39

(1) Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou “Obytná zóna” a konec je označen dopravní značkou “Konec obytné zóny”.

 (3) V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje § 53. Hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny jen v obytné zóně.

 (5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.

 (7) V obytné zóně a pěší zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu. To platí i pro děti hrající si v obytné zóně.

 

Vážení rodiče,

v pátek 22. 12. 2017 bude vyučování, končit pro 1. stupeň v 11,40 hod. 

Vlaďka Foltová TU

Plán učiva do 22. 12. 2017:

Český jazyk – Shoda přísudku s podmětem. Pravopis. Sloh.
Matematika –  Matematika 2.díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Písemné algoritmy násobení a dělení.                        
Vlastivěda –  Evropa. Vodstvo. Práce s mapou nástěnnou, příruční.
Přírodověda – Vesmír. Země.

Vlaďka Foltová TU

Plán učiva do 15. 12. 2017:

Český jazyk – Shoda přísudku s podmětem. Pravopis. Sloh.
Matematika –  Matematika 1. a 2. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Písemné algoritmy násobení a dělení. Souřadnice bodů. Zlomky. Geometrie – jednoduché konstrukční úlohy.                        
Vlastivěda –  Evropa. Vodstvo. Práce s mapou nástěnnou, příruční.
Přírodověda – Vesmír.

Vlaďka Foltová TU

Vážení rodiče, prosím klikněte na odkaz.

.pozvánka na veřejné slyšení

Vlaďka Foltová TU

Plán učiva do 8. 12. 2017:

Český jazyk – Skladba. Pravopis.
Matematika –  Matematika 1. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Písemné algoritmy násobení a dělení. Souřadnice bodů. Zlomky. Geometrie – jednoduché konstrukční úlohy.                        
Vlastivěda –  Evropa. Práce s mapou nástěnnou, příruční.
Přírodověda – Vesmír.

 

Prosincové akce – orientační přehled:

15. 12. 2017 –BRUSLENÍ.

19. 12. 2017 – VÁNOČNÍ TVOŘENÍ.

22. 12. 2017 – VÁNOČNÍ POVÍDÁNÍ.

VÁNOČNÍ BESÍDKA PRO RODIČE BUDE –  18. 12. od 15 00 do 15. 40 hod.

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY – 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018

V. Foltová TU