Archiv Listopad, 2017

Plán učiva do 1. 12. 2017:

Český jazyk – Skladba. Pravopis.
Matematika –  Matematika 1. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Písemné algoritmy násobení a dělení. Souřadnice bodů. Římské číslice. Geometrie – jednoduché konstrukční úlohy. Trojúhelníky.                        
Vlastivěda –  Česká republika. Evropa. Práce s mapou nástěnnou, příruční.
Přírodověda – Od neživé přírody k vesmíru.

Plán učiva do 24. 11. 2017:

Český jazyk – Skladba. Pravopis.
Matematika –  Matematika 1. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Písemné algoritmy násobení a dělení. Přímá úměrnost. Souřadnice bodů. Geometrie – jednoduché konstrukční úlohy. Trojúhelníky.                        
Vlastivěda –  Česká republika. Evropa. Práce s mapou nástěnnou, příruční.
Přírodověda – Neobnovitelné a obnovitelné přírodní zdroje. Půda.

Plán učiva do 16. 11. 2017:

Český jazyk – Skladba. Pravopis.
Matematika –  Matematika 1. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Písemné algoritmy násobení a dělení. Jednotky času. Geometrie – jednoduché konstrukční úlohy. Trojúhelníky. Obvody obrazců.                       
Vlastivěda –  Česká republika. Evropa. Práce s mapou nástěnnou, příruční, slepou.
Přírodověda – Neobnovitelné a obnovitelné přírodní zdroje.

Plán učiva do 10. 11. 2017:

Český jazyk – Slovesa. Slovesný způsob. Pravopis.
Matematika –  Matematika 1. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Písemné algoritmy násobení a dělení. Jednotky času. Geometrie – jednoduché konstrukční úlohy. Trojúhelníky. Obvody obrazců.                       
Vlastivěda –  Pražské pamětihodnosti. Česká republika. Práce s mapou nástěnnou, příruční, slepou.
Přírodověda – Energie.