Archiv Říjen, 2017

 

Listopadové akce – orientační přehled:

2. 11. 2017 – Strašnické divadlo, 60,- Kč.

9. 11. 2017 – Divadelta.

17. 11. 2017 –  Státní svátek.

20. 11. 2017 – Bruslení.

Tripartitní schůzky – v průběhu měsíce listopadu.

Rekonstrukce komunikace před areálem školy

Důležité upozornění: V nejbližších dnech bude realizována plánovaná rekonstrukce komunikace před školou, tzv. zálivu. Upozorňujeme rodiče, kteří dopravují své děti do školy a ze školy autem, že po dobu rekonstrukce (cca 3 týdny) bude tzv. záliv neprůjezdný a možnosti parkování výrazně omezené. Rekonstrukce je  velmi potřebná pro zajištění bezpečnosti chodců – často žáků školy, kteří se za současné situace pohybují ve stejném prostoru jako automobily. Předem děkujeme za pochopení.

Jana Churáčková, ředitelka školy

 

PhDr. Bc. Jana Churáčková

ředitelka ZŠ Eden

tel.: 272738443

www.zseden.cz

 

      Plán učiva do 3. 11. 2017:

Český jazyk – Slovesa. Slovesný způsob.Pravopis.
Matematika –  Matematika 1. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Písemné algoritmy násobení a dělení. Geometrie – jednoduché konstrukční úlohy.                       
Vlastivěda –  Čr – poloha. Práce s mapou nástěnnou, příruční, slepou.
Přírodověda – Nerosty a horniny. Paliva.

Projekt AJ – skup. pí uč. Drahorádové

V pondělí 23. 10. byl žákům zadán projekt (ve škole byli všichni). Ve středu někteří chyběli a většina z nich potřebné pomůcky neměla. V hodině tedy byla zadána náhradní práce a PROJEKT TEDY MUSÍ ŽÁCI VYPRACOVAT DOMA A PŘINÉST V PONDĚLÍ 30. 10. 2017. Pokud tak nebude, bohužel dostanou nedostatečnou. 

Drahorádová

    Třída 5.A navštívila 24. 10. 17 výstavu 13 komnat První

    republiky. Výstava je rozdělena do třinácti sekcí, které 

    symbolizují okruhy např. od filmu, umění, sportu, poli-

    tiky až po podnikání.

    V. Foltová TU

 

V úterý 24. 10. 2017 jde třída 5. A na výstavu do Galerie Tančící dům. ( Podrobnosti v ŽK.)

https://www.13komnatprvnirepubliky.com/

V. Foltová TU

Plán učiva do 25. 10. 2017:

Český jazyk – Slovesa. Slovesný způsob.
Matematika –  Matematika 1. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Písemné algoritmy násobení a dělení. Geometrie – jednoduché konstrukční úlohy.                       
Vlastivěda –  Kraje ČR. Práce s mapou nástěnnou, příruční, slepou.
Přírodověda – Nerosty a horniny. Nerudní suroviny. Rudy. Energetické suroviny.

Vlaďka Foltová TU

Říjnové akce:

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 19. 10. 2017 odpadá šestá vyučovací hodina.

Výstava – podrobnosti upřesním.

20.10. – Ředitelské volno – volby.

26.-27.10. –  Podzimní prázdniny.

V. Foltová TU

Plán učiva do 13. 10. 2017:

Český jazyk – Význam slov. Druhy slov. Základní skladební dvojice. Pravopis.( uč.str.23;PS: první díl,str.18.)
Matematika – matematika 1. díl.( uč.str.28.) Matematické operace. Slovní úlohy. Rovnice. Jednotky délky a hmotnosti. Úhel. Rovina.                      
Vlastivěda – zeměpisná část – str.27. Práce s mapou a se slepou mapou.
Přírodověda – str.13.

                                                                         

Orientační plán učiva od 16. 10. do 19. 10. 2017:

Český jazyk – Význam slov. Slovní druhy. Slovesa.
Matematika –  matematika 1. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Jednotky hmotnosti. Násobení. Geometrie – čtverec, obdélník. Jednoduché konstrukční úlohy.                       
Vlastivěda –  kraje ČR. Práce s mapou nástěnnou, příruční, slepou.
Přírodověda – Nerosty a horniny. Nerudní suroviny. Rudy.

Plán učiva do 6. 10. 2017:

Český jazyk – stavba slova, slova příbuzná, předpony a předložky. Kořen slova začínající na –je- .                                    Význam slov –  ( uč. str. 18; PS: první díl, str. 13.)
Matematika – matematika 1. díl.( uč. str. 25.) Matematické operace. Slovní úlohy. Rovnice.                                                 Jednotky délky. Geometrické útvary.                      
Vlastivěda – zeměpisná část – str. 19. Práce s mapou a se slepou mapou.
Přírodověda – str.11.

Orientační plán učiva od 9. 10. do 13. 10. 2017:

Český jazyk – Význam slov. Slovní druhy.
Matematika –  matematika 1. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Jednotky hmotnosti.                                                  Geometrie – geometrické obrazce. Jednoduché konstrukční úlohy.                       
Vlastivěda –  kraje ČR. Práce s mapou nástěnnou, příruční, slepou.
Přírodověda – Nerosty a horniny. Nerudní suroviny. Pískovec, písek.

úterý 17. 10 . 2017 –  půjdeme bruslit. Sejdeme se v 8 hodin ve třídě a na zimní stadion budeme odcházet společně po 8 hodině.  Bruslení probíhá v čase od 8:45 do 9:30Povinné vybavení: vhodné oblečení, brusle, helma, rukavice.

Vlaďka Foltová TU