Archiv Září, 2017

Pozvánka na 1. rodičovskou kavárnu

Říjnové akce:

2.10. –  Focení – 10. 15 hod.

3.10. – Rodičovská kavárna – od 17 hodin.

17.10. – Bruslení.

Výstava – podrobnosti upřesním.

20.10. – Ředitelské volno – volby.

26.-27.10. –  Podzimní prázdniny.

 

Plán učiva do 29. 9. 2017:

Český jazyk – stavba slova, slova příbuzná, předpony a předložky. Kořen slova začínající na –je- .                                       ( uč. str. 16; PS: první díl, str. 9.)
Matematika – matematika 1. díl.( uč. str.18.) Matematické operace. Slovní úlohy. Rovnice. Geometrické útvary.                      
Vlastivěda – zeměpisná část – str. 13. V rámci zeměpisného učiva vytváříme v hodinách malý projekt daného kraje, který právě probíráme. Práce s mapou a se slepou mapou.
Přírodověda – str.10. Opakovací projekt

Orientační plán učiva od 2. 10. do 6. 10. 2017:

Český jazyk – Předpony z-, s-. Význam slov. Sloh – popis předmětu.
Matematika – matematika 1. díl. Slovní úlohy. Jednotky délky. Násobení, dělení. Geometrie – geometrické obrazce. Jednoduché konstrukční úlohy.                       
Vlastivěda – kraje ČR. Práce s mapou nástěnnou, příruční, slepou.
Přírodověda – Pozorování neživé přírody.

Vlaďka Foltová TU

Plán učiva do 22. 9. 2017:

Český jazyk – stavba slova, slova příbuzná, předpony a předložky. Kořen slova začínající na –je- .                                  ( uč. str. 14; PS: první díl, str. 8.) 
Matematika – matematika 1. díl.( uč. str.17.) Matematické operace. Slovní úlohy. Rovnice.                       
Vlastivěda – zeměpisná část – str. 11. V rámci zeměpisného učiva vytváříme v hodinách malý projekt daného kraje, který právě probíráme. Práce s mapou.
Přírodověda – str.9 – pracujeme s programem, který danou látku doplňuje obrázky a krátkými filmy.

                                                                         

Orientační plán učiva od 25.9. do 29.9. 2017:

Český jazyk – Předpony z-, s-,vz-. Význam slov. Sloh – popis předmětu.
Matematika – matematika 1. díl. Slovní úlohy. Násobení a dělení přirozených čísel. Geometrie – Rovinné útvary. Jednoduchá konstrukční úloha.                       
Vlastivěda – Kraje ČR. Práce s mapou nástěnnou, příruční , slepou.
Přírodověda – Podmínky života na Zemi.

Vlaďka Foltová TU

Orientační plán učiva do 15. 9. 2017.

Český jazyk – stavba slova, slova příbuzná, předpony( uč. str. 10; PS: první díl, str. 5.)
Matematika – matematika 1. díl.( uč. str.9.) Matematické operace. Slovní úlohy.                       
Vlastivěda – zeměpisná část – str. 7.  V rámci zeměpisného učiva vytváříme v hodinách malý projekt daného kraje, který probíráme, aby děti lépe vstřebaly nové poznatky. Používáme dostupné zdroje informací, též mobilní telefony.
Přírodověda – str. 8.

 

 

 

 

Vážení rodiče,

informativní třídní schůzka se koná dne 27. 9. 2017 od 17. hodin.

Před třídními schůzkami bude vedení školy prezentovat výsledky dotazníkového šetření Klima školy, které proběhlo v dubnu 2017. Máte-li zájem, přijďte v 16 hodin do školní jídelny.

Focení třídy 5.A proběhne v pondělí 2. 10. 2017 od 10. 15 hodin.

Vlaďka Foltová TU

Vážení přátelé,

zveme všechny děti, učitelé, maminky, tatínkové, babičky, dědečkové na Zábavné odpoledne pro děti a dospělé, dne 13.9.2017 od 12 hod. – 16.30 hod, na náměstí Míru, v Praze 2.

Život dětem zahajuje tradiční Srdíčkové dny, veřejnou sbírku na pomoc vážně nemocným dětem.

Můžete se těšit na známé umělce, zpěváky či herce jako například: Petr Kolář, Stanislav Hložek, Eva Pilarová, Petr Ševčík, Adam Mišík, Petr Vacek, Magda Reifová, Kateřina Brožová a mnoho dalších. Celým odpolednem Vás bude provázet dvojice skvělých moderátorů Vlasta Korec a Pepa Melen.   

Se všemi umělci se můžete nechat vyfotit a získat ihned fotografii a jejich podpisem.

Nebude chybět ani klaun Ferda či skákací hrad a úžasná Sněhurka. 

U dětí ze Středního učiliště u Krbu, Praha 10 si můžete zakoupit jejich čerstvě upečené koláčky. 

ZDARMA vyšetří dětem zrak specialisté z ORTOPTIKY Dr. Očka a dospělým mateřská znaménka a pihy dermatologové z FN Královské Vinohrady.

Na všechny se moc těšíme!

S přáním krásného dne

Zdenka Hollerová
zdenka.hollerova@zivotdetem.cz
+420 775 742 260

Život dětem, o.p.s.
Lindnerova 6, 180 00 Praha 8 – Libeň
tel.: +420 284 840 032, fax: +420 284 840 519
www.zivotdetem.cz
Sledujte na Twitteru, kde Vaše příspěvky pomáhají 

 

 

Orientační plán učiva do 8. 9. 2017.

Český jazyk – stavba slova ( uč. str. 6; PS: první díl, str. 2.)
Matematika – matematika 1. díl. ( uč. str.4.) Matematické operace. Slovní úlohy.                       
Vlastivěda – zeměpisná část – str. 5.
Přírodověda – str. 8.

Vlaďka Foltová třídní uč.

 

Školní online pokladna:

Vážení rodiče,

informace jsou na webových stránkách školy, kde se nalézá i postup registrace. Je nutné znát IČO školy (65993497), systém Vám vygeneruje variabilní symbol. Pokud by byl problém s registrací, je možné se obrátit na pana zástupce Abrháma, abrham@zseden.cz

Vlaďka Foltova TU

 

Organizace prázdnin pro školní rok 2017/18:

podzimní –  čtvrtek 26. a pátek 27. 10. 2017; vánoční – od 23. 12 2017 do úterý 2. 1. 2018; pololetní v pátek 2. 2. 2018; jarní 12. – 16. 2. 2018; velikonoční ve čtvrtek 29.3. 2018 (pátek-státní svátek).

Veškeré informace týkající se organizace školního roku 2017/18 jsou na webu školy a budou postupně vkládány na školní web.

Vlaďka Foltová TU