Archiv Duben, 2017

AJ – Drahorádová, 27. 4. 2017

My free time

 • procvičování slovní zásoby free time activities – hádají ukázky činností
 • Classbook, str. 43 – poslech písničky a práce s textem, otázky What does he do on ……..  ? Where does he do it?
 • procvičování otázek a odpovědí podle cvičení na str. 43 dole – odpovědi Yes, I do/No, I don´t.
 • DÚ – pracovní sešit, tr. 43

AJ – Drahorádová, 21. 4. 2017

Free time

 • kontrola úkolu, pracovní sešit, str. 42
 • nácvik rozhovorů podle diáře a rozhovoru v classbooku na str. 42 dole
 • nová slovíčka – viz sešit
 • procvičování slovní zásoby – ukázky a hádání volnočasových aktivit

AJ – Drahorádová, 20. 4. 2017

My free time

 • procvičování otázky What do you do in your free time? + odpovědí z minula
 • Classbook, str. 42 nahoře – poslech s porozuměním
 • Classbook, str. 42, my diary – pročtení diáře, tvorba vlastního podle příkladu a rozhovor podle příkladu
 • pracovní sešit, str. 42, procvičení učiva

AJ – Drahorádová, 18. 4. 2017

Free time

 • pracovní sešit str 40, kontrola a str. 41
 • test lekce 8
 • slovní zásoba free time – následující věty přepsat do sešitu a přeložit (kdo nestihl ve škole): I ride my bike. I watch TV. I ride my horse. I play volleyball. I read books. I play football. I play table tennis. I play computer games.

AJ – Drahorádová, 10. 4. 2017

TV Guide

 • Classbook, str. 39 – procvičování přítomného času průběhového – What is she/he doing?
 • poslech, pracovní sešit, str. 39, cvičení 5
 • Classbook, str. 40 – práce s textem, procvičování otázek a odpovědí What programme do you like? What channel is it on? What time is it on? 
 • procvičování druhů pořadů 
 • poslech, pracovní sešit, str. 39, cvičení 6
 • nacvičování rozhovorů podle rozhovoru v Classbooku, str. 40 dole
 • domácí úkol, pracovní sešit, str. 40

Plán učiva do 12. 4. 2017:

Český jazyk – podstatná jména; rod mužský, ( uč. str.108 ; PS II.: str.28.)

Matematika – slovní úlohy. Matematické operace. Čísla do 1 000 000 ( uč. 2. díl str. 44.)

Vlastivěda – str. 24. Přírodověda – str. 35.

12. 4. 2017:

Jarní tvůrčí dílna ve třídě 4. A  – hezké svátky přejeme.

Vlaďka Foltová TU

 

Vši ve školních kolektivech je často tabuizované téma, které je opředeno mnoha mýty a pověrami. Kde všude se s broučky ve vlasech můžete setkat, jak se s nimi vypořádat a co na ně naopak vůbec neplatí? Kavárna je určena pro rodiče dětí všech věkových kategorií.

V. Foltová TU

 

Vyjádření k rodičovským kavárnám:

 

 

 

Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 6/1035, 100 00

„Se sportem za vzděláním“

www.zseden.cz, e-mail: info@zseden.cz , tel.: 267 310 674

 Vážení rodiče,

rodičovské kavárny pořádáme již třetím rokem. Před rokem jsme se dotazovali rodičů, zda mají o pořádání rodičovských kaváren zájem a co by mohlo být příčinou nízkého zájmu ze strany rodičů. Dozvěděli jsme se, že o kavárny zájem ze strany rodičů je a že bychom měli přesunout začátek ze 16 na 17 hodin. To jsme v letošním školním roce udělali, účast rodičů však vyšší není, spíše naopak.

Před třídními schůzkami 29. 3. 2017 jsem tedy požádala třídní učitele, aby se vás zeptali na názor, co je příčinou nízké návštěvnosti kaváren. Děkuji vám za vaše názory, které teď zveřejňuji spolu se svým vyjádřením:

Hodina začátku by se mohla ještě posunout tak, aby kavárna začínala v 18 hodin:

Naši učitelé jsou ve škole obvykle od 7,30 hod. – to je důvod, proč tomuto návrhu nelze vyhovět.

 • Na rodičovské kavárně by mohly být přítomny děti:

Samozřejmě, děti už několikrát v kavárně byly. Nepovažujeme to za problém, i když kávu jim samozřejmě nenabídneme J.

 • Kavárny by měly být jiný den než ve středu, když řada rodičů pracuje ve státní správě a středa je úředním dnem:

Tento návrh s kolegy zvážíme, přesunout kavárnu na jiný den než středu nepovažuji za problém.

 • Témata nejdou vhodná pro rodiče žáků z prvního stupně:

Tento názor nesdílím (témata posledních dvou let.: matematika dle profesora Hejného; výtvarné rukodělné dílny; šikana; co dává a bere sport; relaxace uměním; co děti čtou a proč s nimi číst; mezinárodní projekty naší školy a komunikační schopnosti žáků; zvířata ve škole…), přesto uvítáme případné návrhy rodičů.

 • Nedostatek času:

S nedostatkem času se potýkáme i my, pedagogové; přesto nám záleží na tom, aby mohla být škola prostřednictvím kavárny místem příjemného setkávání učitelů s rodiči, kdy nemusí být důležité téma hovoru, ale rozhovor sám.

Vážení rodiče, těším se na případná setkávání s vámi v dalších kavárnách, které budeme pořádat.

 

Jana Churáčková, ředitelka školy

 

 1. 4. 2017

  

 

Vážení rodiče.

Dne 19. 4. 2017 je od 8,00 do 12,35 den otevřených dveří. V tuto dobu je možno navštívit vyučování v kterékoliv třídě.

PhDr. Bc. Jana Churáčková

ředitelka ZŠ Eden

 

Vlaďka Foltová tř. uč.