Archiv Březen, 2017

Orientační plán výuky do 31. 3. 2017.

Český jazyk – podstatná jména- rod mužský:( uč. str. 97 – 98; PS: druhý díl, str. 17. )
Matematika 2. díl.( uč. str.35. )                         
Vlastivěda – dějepisná část – str. 21.
Přírodověda – str. 33.

V. Foltová třídní uč.

Vážení rodiče.

Velikonoční prázdniny se konají od 13. dubna do 17. dubna 2017.

V. Foltová TU

Vážení rodiče.

Hlavní město Praha pořádá ve druhé polovině dubna v rámci oslav svátku Dne Země<http://www.earthday.org/> 2017 informačně – vzdělávací kampaň  pro veřejnost zaměřenou na ochranu životního prostředí.

Kampaň bude probíhat v přírodních lokalitách Obora Hvězda, Letenské  sady a Riegrovy sady a bude realizována ve spolupráci s dalšími organizacemi a společnostmi.

Akce bude probíhat v následujících termínech, vždy od 9:00 do 17:00 hod.

20. 4. 2017 – Obora Hvězda (prostranství před Letohrádkem Hvězda)

24. 4. 2017 – Letenské sady (u Letenského zámečku)

26. 4. 2017 – Riegrovy sady (za restaurantem Park Ca
Na všechny bude čekat mnoho zajímavostí, informačních materiálů, pro děti a žáky vědomostní soutěže a hry pod vedením zkušených lektorů.
            Děti si budou moci ověřit své znalosti mimo jiné v rámci her “Kde se bere energie”, “Využívání dešťové vody v domácnosti” nebo  “Ekologická zátěž v číslech”, kde se dozvědí, jak velkou přinášejí  jednotlivé dopravní prostředky ekologickou zátěž pro životní prostředí.
            I dospělí si mohou s dětmi zasoutěžit a v rámci Mezinárodního roku k cestovnímu ruchu poznat a popsat památky ze  seznamu UNESCO a správně je umístit na mapu ČR.
Bohatý program pro děti a dospělé připravil odbor ochrany prostředí ve  spolupráci se společnostmi Pražské služby, a.s., EKO-KOM a.s., s Lesy  hl. m. Prahy, s kolektivními systémy (Asekol a.s., Elektrowin a.s.,  Ekolapm, s.r.o. a Ecobat, s.r.o.), Komwag, podnik čistoty a údržby  města, a.s. a s městskými částmi Praha 2, Praha 6 a Praha 7.
Na základě výše uvedeného srdečně zveme Vás i žáky ZŠ na uvedenou akci. Pro děti jsou v rámci soutěží připraveny pěkné odměny.
V příloze zasíláme pro informaci mapy jednotlivých stanovišť, kde se  akce bude konat, informační leták a níže uvádíme odkaz na Portál ŽP  hl. m. Prahy, kde jsou uvedeny informace k dané akci Den Země 2017.
Odkaz: – http://portalzp.praha.eu/denzeme2017

S pozdravem a přáním pěkného zážitku

Jitka Janovičová

V. Foltová TU

 

Ve středu 29. března se konal v budově naší školy jarní a velikonoční jarmark. Děti ze 4. A se na tradiční akci pečlivě připravovaly. Děkujeme rodičům za podporu a účast.

V. Foltová TU

 

AJ – Drahorádová, 28. 3. 2017

School

 • procvičování otázek Have you got (subject)?, When have you got (subject)?
 • Classbook 36 
 • Pracovní sešit 36/ 5 a 6 a 37/7 (15 min v hodině), zbytek doma!!!!

AJ – Drahorádová 24. 3. 2017

School subjects

 • obrázkový slovník
 • str. 35, cvičení 4 – doplnění rozvrhu a psaní a čtení vět
 • procvičování předmětů, času a vět Have you got….?

AJ – Drahorádová 23. 3. 2017

School 

 • procvičování hodin
 • Classbook str. 35, prostudování rozvrhu a doplnění vět pod rozvrhem
 • nácvik vět: Have you got (subject) on (day)? Yes, I have/ No, I haven´t + When have you got (subject)? We have got (subject) at (time)
 • Pracovní sešit str. 35, cvičení 3

Orientační plán výuky do 24. 3. 2017.

Český jazyk – podstatná jména- rod ženský:( uč. str. 93 – 94; PS: druhý díl, str. 13, samostatná práce z listu. )
Matematika – Matematika 2. díl.( uč. str.31, individuální práce z listu. )                         
Vlastivěda – dějepisná část – str. 20, opakování dle vlastního výběru otázek.
Přírodověda – str. 32.

V. Foltová třídní uč.

Vážení rodiče,

důležité informace, prosím klikněte.  Dopis rodičům – online pokladna 

V. Foltová Tu 

 

AJ – Drahorádová, 21. 3. 2017

Time and school subjects

 • procvičení hodin – “půl” a “celá” (it is half past….., it is …… o´clock)
 • zopakování názvů dnů
 • předměty ve školy, rozvrh hodin – slovní zásoba
 • Classbook, str. 35 – otázky na rozvrh + cvičení pod rozvrhem – 5 vět  dopsat do sešitu za DÚ
 • dále DÚ, pracovní sešit str. 35/3