Archiv Únor, 2017

AJ – Drahorádová 28. 2. 2017

The weather

 • odpovědět na otázku: What is the weather like today?
 • zopakovat věty na počasí (popsat symboly počasí – viz str. 28 dole)
 • Classbook, str. 30 – čtení básniček a výběr nadpisu
 • překreslit básničku dole na str. 30 do sešitu
 • pracovní sešit, str. 30, cvičení 6

AJ – Drahorádová 24. 2. 2017

Počasí

 • zopakování slovní zásoby
 • poslech, pracovní sešit str. 29, cvičení 3 a 4 a kontrola cvičení 5 na té samé stránce
 • hra na procvičení otázky Is it… (sunny, raining atd) a odpovědí Yes it is/ No, it isn´t

Ve čtvrtek AJ nebyla. 

 

Orientační plán výuky do 24. 2. 2017.

Český jazyk – Podstatná jména:( uč. str. 77; PS: druhý díl.)
Matematika – Matematika 2. díl.( uč. str. 20. )                         
Vlastivěda – dějepisná část – str. 14.
Přírodověda – str. 30.

V. Foltová třídní uč.

AJ – Drahorádová 17. 2. 2017

Žáci za odměnu sledovali anglické filmy a poslouchali anglické písničky, úkol na příští týden nemají.

 

Vážení rodiče,

v  pondělí  27. 2.  od  8. 45 hod. jdeme opět bruslit s trenérem. Veškeré vybavení stejné jako minulý trénink.

V. Foltová tř. uč.

Plán učiva do 20. 2. 2017:

Český jazyk – podstatná jména; rod střední, ( uč. str. 72; PS: str. 72.)

Matematika – Písemné sč. Slovní úlohy. Dělení jedn. dělitelem. Čísla do 1 000 000 ( uč. 2. díl str. 15. )

Vlastivěda – str. 11. Přírodověda – str. 30.

AJ – Drahorádová 16. 2. 2017

A sunny day

 • kontrola testů
 • slovní zásoba na téma počasí – seznámení s tématem
 • Classbook str 28, celá, poslech a čtení, práce s textem

AJ – Drahoradová 14. 2. 2017

Kontrola domácích úkolů.

Procvičení přít. času průběhového.

Test lekce 5.

AJ – Drahorádová, 2. 2. 2017

Holiday activities

 • kontrola odpovědí v Classbooku, str. 26, kontrola DÚ z pracovního sešitu, str. 25, cvič. 4
 • procvičování prázdninových aktivit a otázky “What are you doing?” “I am………..ing” – tvorba slovních řetězů a obrázkový diktát
 • video – písnička na procvičování přítomného času průběhového
 • vyplnění obrázkového slovníku
 • DÚ,  pracovní sešit str. 26, cvičení 6 – napsat dopis z prázdniny podle Classbooku str. 26 a na str. 27 cvičeni 7.
 • po prázdninách test z lekce 5!!!

VÝŠE UVEDENÉ BYL PŮVODNÍ PLÁN. BOHUŽEL Z 12 PŘÍTOMNÝCH MĚLI CVIČENÍ V CLASSBOOKU JEN TŘI. PROTO JSEM SE ROZHODLA, ŽE INFORMACE NA WEB JIŽ DÁVAT NEBUDU, NEMÁ TO CENU, RODIČE NA NĚ STEJNĚ NEREFLEKTUJÍ A PRO MĚ JE TO ZBYTEČNÁ PRÁCE.

Dne 2. 2. byl tedy plán práce následující – žáci si dodělávali pracovní sešit, neboť většině z nich nějaký úkol, který měli vypracovat v hodině nebo doma již v minulosti chyběl. Poté si nalepili do sešitu obrázkový slovník, který měli vyplnit. Toto vše budu po prázdninách kontrolovat a hodnotit nedostatečnou, pokud práce nebude hotova (dne 14. února). Poté si látku zopakujeme a ve čtvrtek 16. února píšeme test lekce 5. 

Toto je bohužel poslední zpráva, kterou na web třídy dávám

Děkuji, Drahorádová