Archiv Leden, 2017

AJ – Drahorádova 31. 1. 2017

Přítomný čas průběhový, prázdniny

 • Mr. Bean´s morning – what is he doing?
 • Classbook str 26 – čtení a práce s textem + odpovědi na otázky (dole) do sešitu – dodělat doma
 • DÚ pracovní sešit str. 26, cvičení 5

AJ – Drahorádová 27. 1. 2017

Přítomný čas průběhový 

 • video ukázky Mr. Bean
 • doplňování příslušných tvarů do vět

Vážení rodiče.

Dne 15. 2. 2017 v době od 8 do 13 hod. máme DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V. Foltová TU

Orientační plán výuky do 27. 1. 2017.

Český jazyk – Časování sloves:( uč. str. 62; PS: str.65.)
Matematika –  Čísla větší než 10 000. Matematika 2. díl.( uč. str. 9. )  Slovní úlohy. Geometrie – kolmice, rovnoběžky, osa úsečky.
Vlastivěda – dějepisná část – str. 9.  Přírodověda – str. 27.

Vlaďka Foltová

AJ Drahorádová 26. 1. 2017

Přítomný čas průběhový

 • procvičování na webu http://www.agendaweb.org/verbs/present_continuous-exercises.html
 • článek classbok 25, přečíst
 • run, skip, swim – po přidání ING se poslední písmeno zdvojuje
 • dance, write – po pridání ING se vynechává E
 • kontrola pracovního sešitu str. 25/3

AJ Drahorádová – 24. 1. 2017

Přítomný čas průběhový

 • kontrola DÚ, pracovní sešit str. 24, cvičení 2
 • Classbook str. 24, obrázek – procvičení vět (He/she is ……..ing) a krátkých odpovědí v přítomném čase průběhovém
 • zopakování slovní zásoby pomocí hádání slov a předvádění činností
 • nová látka: What are you doing? I am ………ing (zápis do sešitu i česky)
 • nové výrazy: falling, skipping, jumping (zápis do sešitu i česky)
 • tabulka, jak se tvoří přítomný čas průběhový
 • procvičování pomocí ukázek a hádání aktivit
 • DÚ, pracovní sešit, str. 25, cvičení 3

V pátek 20. 1. jsme  navštívili Toulcův dvůr. Zúčastnili jsme se velice zajímavého  projektu „ Cesta kolem světa,“ kde se děti zábavnou formou učily nové poznatky o světadílech. Bohužel musím konstatovat, že jednání některých dětí v průběhu programu bylo nevhodné.

Orientační plán výuky do 20. 1. 2017.

Český jazyk – Časování sloves:( uč. str. 59; PS: str.61.)
Matematika –  Čísla větší než 10 000. Matematika 2. díl.( uč. str. 5. )                         
Vlastivěda – dějepisná část – str. 8.
Přírodověda – str. 27.

Vlaďka Foltová třídní uč.

AJ Drahorádová – 19. 1. 2017

Přítomný čas průběhový

 • zopakování slovní zásoby z minula – předvedení a hádání aktivit
 • popis obrázku a aktivit na obrázku v Classbooku str. 24
 • zopakování tvorby přítomného času průběhového (podmět – BE – sloveso-ing)
 • Classbook str. 24 – obrázek a rozhovor dole
 • vysvětlení, jak se tvoří otázka a krátká odpověď v přítomném čase průběhovém,
 • DÚ pracovní sešit str. 24

Angličtina 17. 1. 2017 – Drahorádová

Unit 5 – on holiday

 • procvičení slovní zásoby Classbook str. 24
 • vysvětlení průběhového času přítomného (podmět + příslušný tvar slovesa BE + sloveso-ing)
 • procvičování dle obrázku na str. Classbook 24
 • DÚ pracovní sešit str. 24/1