Archiv Prosinec, 2016

AJ – Drahorádová 12 – 16. 12. 2016

Úterý 13. 12.

 •  dopisování testů, zapisování známek, kontrola domácích úkolů, ukládání testů do portfolií (v portfoliích mají žáci všechny testy od začátku roku, můžete se na ně kdykoli podívat, ovšem pokud je ztratí, nebo nedonesou domů, nemohu s tím nic udělat).

Čtvrtek 15. 12. My town

 • procvičování rozkazovacího způsobu v kladném i záporném tvaru,
 • názvy obchodů (viz sešit) + procvičování,
 • předložky (viz sešit) + procvičování, 
 • classbook str. 20, 
 • pracovní sešit str. 20 (co nestačí v hodině, je vždy za DÚ).

Pátek 16. 12. My town

 • kontrola pracovního sešitu,
 • procvičování názvů obchodů,
 • tři nové názvy “institucí” ve městě (viz sešit),
 • slovíčka right x left + procvičování,
 • udávání směru, výrazy turn left/rigt a go straight on + procvičování,
 • classbook str. 21,
 • pracovní sešit str. 21.

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 22. 12. 2016 končí vyučování v 11. 40 hodin.

S pozdravem

Vlaďka Foltová

Šupinová sbírka

 

Vánoční čas by měl být časem radosti a štěstí. Bohužel, ne všechny děti mohou toto štěstí prožívat tak jako my. Proto jsme se v rámci předvánoční burzy rozhodli uspořádat VÁNOČNÍ ŠUPINOVOU SBÍRKU. Po dobu konání burzy (středa 21. 12. 2016 od 8 do 10 hodin) bude v malé tělocvičně v prvním patře stánek, ve kterém budou k dispozici rybí šupiny, symbol štěstí a peněz. Šupinu si můžete vzít buď zdarma, nebo přispět do naší šupinové sbírky. Každý přispěvatel také může hlasováním ovlivnit, na který projekt pak peníze pošleme (mezinárodní dárek pro UNICEF nebo Obědy pro děti). Přijít může kdokoliv, i když počet šupin je konečný. Předem Vám děkujeme za příspěvek a přejeme Vám hezké Vánoce!

 

Jana Churáčková 

 

PhDr. Bc. Jana Churáčková

ředitelka ZŠ Eden

tel.: 272738443

www.zseden.cz

 

 

 

 

 

 

Town – obrázek AJ

unnamed

Vážení rodiče,

zveme Vás na předvánoční  tvořivé dílničky, které se budou konat 20. 12. 2016 od 16.00 do 17.00 hodin ve třídě 4. A.

Vlaďka Foltová a děti ze 4. A.

 

 

Plán učiva do 2. 12. 2016:

Český jazyk – Stavba slov; vyjmenovaná slova a sl. příbuzná – po b, l, m, p, s – začínáme,  ( uč. str. 39; PS: str. 42.)

Matematika – Písemné násobení. Písemné sč. a odč. Slovní úlohy. Dělení jedn. dělitelem. Čísla do 10000 –  uč.  str. 34. 

Vlastivěda – Mapy a orientace v krajině. Počasí a podnebí –  str. 33.

Přírodověda – str. 16.