Archiv Listopad, 2016

Plán práce do 16. 11. 2016:

Český jazyk – Stavba slov; vyjmenovaná slova a sl. příbuzná – po b, l, m – začínáme. ( uč. str. 31/1 )

Matematika – Písemné násobení. Písemné sč. a odč. Slovní úlohy. Dělení jedn. dělitelem. ( uč. str. 27/37 )

Vlastivěda – Mapy a orientace v krajině. Povrch České rep. – vodstvo. ( str. 29 )

Přírodověda – Opakování – Semenné rostliny. Rozdělení rostlin podle místa a užitku. (str.14 )

 

Vážení rodiče:

Vážení rodiče,

dne 18. listopadu 2016 je volný den vyhlášený paní ředitelkou školy.

17. 11. 2016 – Státní svátek.

Vlaďka Foltová

Anglický jazyk (skup. pí uč. Drahorádové) – čtvrtek 3. 11. 2016

Vážení rodiče,

prosím, abyste s dětmi doplnili následující učivo – Classbook str. 10 – písnička: přečíst a přeložit (není potřeba písemně, je potřeba, aby žáci textu rozuměli). Poté dole na str. 10 odpovědět PÍSEMNĚ do sešit na 5 otázek, které se vztahují k písničce. Za domácí úkol je pracovní sešit, str. 10. Toto vše je na úterní vyučovací hodinu.

4. A jde bruslit a se 4. B bohužel musíme v učivu pokračovat, proto si budou muset třídy zameškané učivo takto doplňovat. Děkuji za pochopení.

Drahorádová