Archiv Září, 2016

Ředitelské volno:

Vážení rodiče,

dne 7 října 2016 je volný den vyhlášený paní ředitelkou školy.

14. října 2016 je vyučování ukončeno v 11.40 hod.

Vlaďka Foltová

Třídní schůzka:

Vážení rodiče,

ve středu 21. 9. 2016 od 17. 00 hod. se koná třídní schůzka ve třídě 4. A.

Vlaďka Foltová

 

 

Angličtina v 1. týdnech

V prvních týdnech jsme se v angličtině věnovali hlavně opakování učiva 3. třídy. Všichni byli moc šikovní a moc toho nezapomněli. V týdnu od 19. 9. už se po hlavě vrhneme do osvojování nového učiva a napíšeme si také první opakovací test. Zopakujte si tvary slovesa to be, big numbers (čísla 0 – 100) a tvoření jednoduchých otázek. 

Procvičení online: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/present-simple-verb-be

Písnička čísla: https://www.youtube.com/watch?v=e0dJWfQHF8Y

Těším se na Vás v příštím týdnu. K.Šimšová.

 

Vážení rodiče,

součástí školního řádu jsou i pravidla vstupu do školy. Děkujeme vám, že je respektujete.

Někteří rodiče se pozastavují nad tím, že jim bráníme ve vstupu do školy – za skleněné dveře, když chtějí svého syna či svou dceru „ jen doprovodit a rozloučit se“. Toto jsou naše důvody:

  • Bezpečnostní: ve škole je asi 530 žáků a my nemáme (nemůžeme mít) přehled o tom, kdo ke komu patří – tak by se mohlo stát, že do budovy vstoupí i nežádoucí osoba.
  • Provozní: zastaví-li se rodiče za skleněnými dveřmi a „jen čekají“, brání ve vstupu přicházejícím žákům.
  • Výchovné: usilujeme o to, aby vaše děti – naši žáci byli samostatní.

                                                                                                    

    Jana Churáčková, ředitelka školy