Archiv Květen, 2016

Fotky

Dobrý večer, udělala jsem výběr fotek a spočítala, jakou částku mají děti uhradit podle počtu skupinek. Fotku celé třídy jsem objednala i pro děti, které chyběly. Pokud by ji někdo nechtěl, dejte mi prosím co nejdříve vědět.

Zde jsou jednotlivé částky: Tadeáš 160, Vašek 100, Danny 100, Kuba 180, Kryštof 80, Tom 100, Máťa 100, Lukáš O. 60, Lukáš J. 140, Péťa O. 240, Honza H. 60, Martin 120, Miky 260, Matěj 160, Honza Š. 100, Péťa M. 100, Dominik 40, Filip 160, Barča 100, Julča 120, Míša 120, Kája 100, Adam 40, Jirka 40

Den naruby

Ve středu 1.6. nás čeká Den naruby. Vyučování bude končit v 11:40.

návštěva knihovny

V pátek 3.6. se půjdeme podívat do knihovny v Ruské. Program je cca na první dvě až tři hodiny, zbytek vyučování bude normálně probíhat ve škole.

pololetní písemné práce

Pololetní práce si napíšeme v těchto termínech:

2.6. ČJ ( vyjmenovaná slova, slovní druhy, slova mnohoznačná, souznačná, podřazená, nadřazená, kategorie podstatných jmen a sloves)

7.6. M ( písemné násobení, sčítání, odčítání, dělení a násobení mimo obor násobilky, číselný rozklad, slovní úlohy, jednotky míry, hmotnosti, času, geometrie: kružnice, kolmé, rovnoběžné strany, kružítka, pravítka s sebou)

10.6. PK (především kapitoly rostliny, živočichové, včetně poznávaček)

V pondělí nás čeká malý testíček na vývojové etapy člověka ( dnešní látka).

POZOR VŠI !!!

Prosím o pečlivé prohlédnutí vlasů, ve třídě se rozšířily vši.

Děkuji

BJ

prvouka

V pondělí si napíšeme pětiminutovku z prvouky ze zápisu, který jsme si udělali formou doplňovačky v pátek. Jeden list jsem našla ve třídě na zemi, takže kdo  z dětí si neuložil, musí si již doplnit individuálně ( Stavba těla živočichů, hmyz, poznávačka, vše čerpáno z učebnice)

Hezký víkend

BJ

Akce

Dne 26. 5, ve čtvrtek, nás čeká Sportovní den. Děti budou potřebovat sportovní oblečení, svačinu a hlavně pití.Vyučování bude končit jako obvykle v 11: 40.

1.6. bude probíhat celoškolní akce Den naruby.

projektový den

Dobrý den,

v pátek 13. 5. nás čeká projektový den na téma Karel IV. Děti budou potřebovat penály, výtvarné potřeby, lepidlo, nůžky, žákovskou knížku. Vyučování bude končit v 11:40.

Barbora Jandová

info pro marody a informace k opakování

V matematice máme probrané učivo po str. 26., procvičujeme číselný rozklad.

V českém jazyce máme probráno v učebnici po str. 115, v pracovním sešitě po str. 25., opakujeme vyjmenovaná slova, mluvnické kategorie a čeká nás opakování slovních druhů.

V pracovním sešitě začínáme probírat živočichy, zápis hotový po str. 46/47, přečteno str. 48/49. V pondělí nás čeká desetiminutovka na téma živočichové a jejich společné znaky (viz. domácí úkol, str. 46/47).

V pátek nás čeká projektový den s Karlem IV. s úkoly a doplňovačkami, ve kterém  použijeme také krásné fotografie, které děti nosí z Vašich společných výletů.

Hezký den

BJ