Archiv Únor, 2016

pro marody

Nemocné děti si doplní:

V prvouce zápisky (s pomocí rodičů) z látky Živá příroda-rostliny

V matematice: v učebnici máme hotové strany 48, 49, zítra budeme pracovat na straně 50

V českém jazyce: pozor, začali jsme novou látku, a to OSOBA a ČÍSLO SLOVES, v učebnici si děti doplní stranu 88, v pracovním sešitě II., na straně 4 cv. 12 a stranu 2

Hezký večer

Barbora Jandová

18.2.

Hezké odpoledne,

děti mají za domácí úkol vypracovat pracovní list z matematiky. Zároveň připomínám a prosím o důkladnou kontrolu pomůcek na geometrii, tj. ořezané tužky, kružítka i s tuhou, pravítka a neuškodí ani kontrola plnících per. Přes víkend, prosím, zkontrolujte i lepidla a nůžky, pomůcky vesměs nemají stále ty stejné děti a jsou pak mrzuté, že nemohou pracovat.

Děkuji

Barbora Jandová

Velikonoční jarmark a třídní schůzka

Dne 16. 3. se bude od 16.00 konat velikonoční jarmark a poté od 17.00 se bude konat 4. třídní schůzka.

17.2. Dú

Děti mají za úkol dopočítat a vybarvit obrázek s příklady.

Hezký den.

BJ

16.2. Dú

Děti mají za úkol v učebnici matematiky cv. 20 na straně 45 do sešitu na domácí úkoly.

Hezký den

BJ

Děti mají za domácí úkol v pracovním sešitě ČJ na straně 60/ d) a e)

Hezký zbytek dne

BJ

Děti mají za domácí úkol dopracovat pracovní list z matematiky (kromě asi 5 dětí, které stihly ve škole na 1). Některé děti ještě neumí vyjmenovat vyjmenovaná slova po P, takže dále procvičujte.

Hezký den

BJ

info pro nemocné děti

V matematice procvičujeme neustále pamětné počítání, písemné sčítání a nyní již i odčítání ( i ve slovních úlohách), v českém jazyce opakujeme a procvičujeme pády podstatných jmen, tento týden budeme hlavně procvičovat vyjmenovaná slova po P (viz. učebnice a pracovní sešit) a při čtení jsme si při skupinové práci opakovali, co si pamatujeme ze Starých pověstí českých. V prvouce jsme si opakovali skupenství látek a nově se učili o vzduchu ( prosím o doplnění zápisu z učebnice)

Hezký zbytek dne

BJ

VŠI

Prosím, pozor, ve třídě se objevily vši. Prosím o kontrolu dětí, případně o jejich ošetření.

Hezký večer.

Barbora Jandová

Tělesná výchova

V pondělí půjdeme s dětmi pravděpodobně ven, prosím o vhodné oblečení.

Hezký zbytek víkendu.

BJ