Archiv Leden, 2016

Náhradní písemné práce

Náhradní opakovací písemné práce si s dětmi napíšeme v pondělí.

Hezký den

BJ

pololetní prázdniny

Dětem přeji, aby si hezky užily prodloužený víkend. Mají za úkol založit si čtenářský deník ( sešit A4) a zapsat si do něj jednu knížku, kterou naposledy četly (autor, vydavatelství, ilustrátor, obsah, hlavní postavy a jak se jim kniha líbila).

BJ

21. 1.

Marodi si projdou v českém jazyce stranu 71 a zopakují si pádové otázky, v matematice jsme procvičovali pamětné počítání v oboru do tisíce a dokončili stranu 34 v učebnici.

 

20.1.

Dnes jsme zvládli při matematice str. 33 a 34 (cv. 5, 6, 7), v českém jazyce jsme pracovali v učebnici na straně 70

Mimořádné třídní schůzky

Vážení rodiče,

moc děkuji za účast na třídních schůzkách.

Kontakty, které jste se rozhodli vzájemně poskytnout, mám u sebe. Do konce týdne nechávám ještě možnost, pokud by se někdo chtěl připojit, poté nakopíruji a vložím do žákovské knížky dětem, jejichž rodiče se rozhodli kontakty sdílet.

Zde ještě uvádím konkrétní body, které jsem zmiňovala na třídních schůzkách.

1) Důsledná kontrola žákovských knížek a reakce na poznámky

2) Nácvik pracovních návyků ( 15 minut, plně se věnovat činnosti bez jakýchkoliv rušivých vlivů)

3) Vzájemné čtení, naslouchání (rodič, sourozenec čte, děti naslouchají)

4) Zodpovědnost za přípravu do školy ( děti se připravují, rodiče kontrolují)

5) Komunikace, povídání, naslouchání

Děkuji a přeji hezký večer

BJ

 

Info pro marody: 18., 19.1.

V českém jazyce jsme vypracovali v učebnici stranu 69 a zopakovali jsme si, co jsou to přídavná jména, v matematice jsme udělali v učebnici na straně 30/10, 11, 13, 14 (se zápisem do sešitu) a na str. 32/ 1-4 do učebnice. V prvouce jsme si včera vypsali druhy výrobků (učebnice str. 25) a uváděli si různé příklady. Trochu jsme si také povídali o povoláních, děti měly zjistit, co je to stetoskop a kdo ho používá.

Bruslení

Děkuji paní Nestrašilové za krásné fotky z bruslení a vkládám odkaz. Snad půjde otevřít.

https://photos.google.com/share/AF1QipMNcWTTybGhUpwxGSMHd7B6hsyHlgD3K2k89BxZe6OzX8xO22ieUjP1THeX-Zgksw?key=SHhiekh2OENibUZ2YTlxQnRrZWRoaGFnN1I2YTl3

Plavání

Zítra, prosím, nezapomeňte dát dětem s sebou plavání.

Hezký večer.

BJ

Mimořádné třídní schůzky

Vážení rodiče,

v pondělí 18.1. 2016 v 17 hodin se koná mimořádná třídní schůzka rodičů žáků 3.A. Schůzky se zúčastní také vedení školy, školní psycholožka a školní metodička prevence. Účast všech rodičů je žádoucí.

Barbora Jandová

11.1.

Děti mají za domácí úkol dodělat pracovní listy z M (kdo nestihl) a na PK do pátka popsat povolání někoho z rodiny.

Hezký den

BJ