Archiv Listopad, 2015

Vánoční besídka

Vážení rodiče,

srdečně Vás zvu na vánoční besídku, která se bude konat 16. 12. od 16. 30. Besídka bude probíhat formou dílničky, takže doufám, že se před vánoci uvidíme a společně s dětmi něco hezkého vyrobíme.

Barbora Jandová

Vánoční burza

Dne 16.12. se bude konat vánoční burza. Burza bude probíhat první dvě vyučovací hodiny a děti zde mohou prodávat věci, které již nepotřebují, a naopak si něco pro radost koupit. Na burze je zákaz prodávání jídla a pití.

BJ

 

3. rodičovská kavárna

Vaše děti na posilování zdravých vztahů ve třídě již v rámci preventivních programů zapracovaly a nyní srdečně zveme Vás ,rodiče, do naší prosincové Kavárny, která bude zaměřena speciálně na projevy agresivního chování u dětí a jak s nimi pracovat. Budeme společně mapovat, co je ještě legrace a co je již (nejen ve třetí třídě) „přes čáru“.

Děkujeme předem za spolupráci a těšíme se na Vás.

Barbora Jandová

PLAKAT KAVARNY2.jpg

27.11.

V pátek jsme při matematice ( geometrii) zopakovali, jaká už známe tělesa. Pracovní listy dostanou marodi, až dorazí do školy.  V českém jazyce jsme zvládli v pracovním sešitě str. 19, děti, které nestihly cv. 32 si dodělají za domácí úkol. Dále upozorňuji, že jsem kontrolovala pracovní sešity a dětem jsem zakroužkovala, pokud jim něco chybělo, doplnění zkontroluji zase na konci týdne. Stále procvičujeme vyjmenovaná slova po B a L, děti už se učí i vyjmenovaná slova po M. V PK jsme si opakovali značky, děti si stále některé pletou, takže budeme procvičovat i v pondělí. Také jsme kontrolovali porfolia, některé děti stále nedonesly… prosím o nápravu.

Hezkou neděli.

BJ

25.11.

Dnes hlavně pro marody: v ČJ jsme si napsali diktát, uč. str. 50 a dále pracovali s textem. Marodi by si měli z textu vypsat podstatná jména, určit rod a životnost u mužského rodu, dále mají děti napsat a do sešitu namalovat slova liška, lyska, mlýn, pohádková bytost, dobré bydlo a bidlo pro ptáčky, v M jsme procvičovali počítání do tisíce, děti mají za úkol pracovní listy s hodinami.

Na závěr bych ráda požádala rodiče o pečlivější kontrolu přípravy dětí na vyučování, stále se opakuje, že děti nemají v pořádku psací potřeby a dnes tři děti neplavaly, protože si plavání nechaly doma.

Děkuji

Jandová

23.11.

Dnes jsme zvládli v pracovním sešitě ČJ stranu 31, děti pak psaly pohádku obsahující vyjmenovaná slova. Prosím, stále trénujte vyjmenovaná slova po B a L, děti stále chybují. Po M nechávám k naučení do příštího týdne.

 

preventivní program

Zítra – úterý 24.11. bude opět probíhat program primární prevence zaměřené na posilování vztahů v kolektivu

BJ

pondělí 23.11.

Zítra nezapomeňte na bruslení, písemnou práci z prvouky a modrá portfolia, kdo si ještě nedonesl.

Hezkou neděli.

BJ

20.11.

Dnes jsme si v M zopakovali, které známe geometrické tvary a pokoušeli jsme se je narýsovat (někteří více či méně úspěšně), v ČJ jsme si zapisovali novou básničku a zkoušeli doplnit rým (sešity jsem si vybrala ke kontrole) a v PK jsme vybarvovali sebehodnotící list a povídali si o starých věcech. Děti si mohou donést do školy nějaký malý starý předmět, abychom si mohli povědět, k čemu slouží (pokud na něco přijdou).

Hezký víkend přeji

BJ

čtvrtletní práce prvouka

Na čtvrtletní práci z prvouky si, děti, zopakujte: naše vlast ( s kým sousedí, jaké je hlavní město, státní symboly, kdo stojí v čele státu, jak dělíme zemi podle historické hranice), světové strany a směrová růžice,možnosti orientace v krajině,  typy krajiny, jaké části má kopec, dopravní značky a jejich dělení

BJ