Archiv Květen, 2015

závěrečné práce z ČJ a MA

Představuji okruhy pro písemné práce v tomto týdnu.

Český jazyk:

pravopis y/i po tvrdých a měkkých souhláskách, slabiky ditini x dytyny

pravopis ú/ů, pravopis ě ve slabikách dětěně a běpěvěmě

pravopis párových souhlásek ( jinak slyšíme, jinak píšeme) p-b, t-d, ť-ď, s-z, š-ž, h-ch, f-v

obecná a vlastní jména

věta a souvětí, druhy vět

slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky, spojky

 

Matematika:

pamětné i písemné sčítání a odčítání do 100 přes desítku

malá násobilka, násobení a dělení v oboru do 100

slovní úlohy- zápis, řešení, zkouška, odpověď

počítání se závorkou, početní řetězce, doplňování tabulek – o 8 více, 8krát více x o 6 méně, 6krát méně

zaokrouhlování, porovnávání  ( o kolik se dvě čísla liší)

geometrie: rýsování bodů, přímek, úseček, polopřímek, lomených čar

měření délky úseček, rýsování úsečky dané délky

poznávání geometrických obrazců a těles, rozpoznání různoběžek

 

předpokládané akce v ČERVNU

Zveřejňuji zatím známé akce:

ČT 4. 6. uzavření klasifikace

5. – 12. 6. Škola v přírodě Střelské Hoštice

ST 17.6. (2. vyuč. hodina) Výtvarná dílna, vybírám 65,- Kč

ÚT 23. 6. sběr papíru

v týdnu od 22.6.:

aktuálně Gutovka, cukrárna, piknik – útrata výtěžku z Jarmarku a zbytku třídního fondu

PÁ 26.6. rozdání vysvědčení

PO 29.6. a ÚT 30.6. ředitelské volno

blíží se škola v přírodě

Škola v přírodě na nás již netrpělivě čeká… Provázet nás bude téma “Lesní skřítci a strašidla”,  uskutečníme dva celodenní výlety.

Posílám především k pročtení vnitřní řád ŠvP, se kterým je nutno se seznámit. Kdo se ještě někdy ráno nezastavil, prosím přijďte v tomto týdnu, abyste podepsali, že jste jej četli.

Vnitrni rad (1)

 

Přidávám informace k organizaci a seznam věcí.

A Informace o Šv

B seznam věcí

Kontakty na Vás a kopii kartičky zdravotní pojišťovny mám ze Žákovských knížek, kopie očkovacích průkazů z loňska, Zdravotní způsobilost mají děti platnou od září. V den odjezdu odevzdáte potvrzení o bezinfekčnosti ( rozdám v PO 1.6., nebo stáhněte níže), případně léky. Můžete mi dát také “poštu” pro děti.

D Bezinfekčnost ŠvP Hoštice

Připomínám stránky, kde si objekt můžete prohlédnout a připomenout.

http://www.ddmpraha.cz/ubytovani/strelske-hostice

Sportovní den – ČT 28.5.

K oslavě mezinárodního Dne dětí učitelky 1. stupně pro děti připravily sportovní dopoledne s plněním jednotlivých sportovních úkolů na stanovištích. Tento den není výuka, ani AJ.

S sebou: sportovní oblečení a obuv, psací potřeby, velké pití, svačinu.

Sportu zdar!

ex post: Sportovní den jsme si báječně užili! Nejprve jsme sbírali body do soutěžní kartičky na různých stanovištích s rozmanitými pohybovými disciplínami. O velkém přestávce jsme se posilnili svačinami od maminek, ovocem a oslavili jsme Den dětí nanuky. V druhé části dopoledne jsme běželi štafety tříd, při tom jsme z plných plic fandili. Nakonec došlo na vyhlášení a rozdávání odměn.

IMG_0843 IMG_0908     IMG_0905 IMG_0935

IMG_0953 IMG_0960

Den klubových barev – ST 27.5.

Na středu 27. května připravil Školní parlament akci a názvem “Den klubových barev”. V tento den mohou děti mohou přijít oblečeny v barvách svého oblíbeného klubu – v jednotlivých kusech oblečení daných barev, v dresu, v tričkách oddílů či s doplňky. Mimo “fanouškovství” a seznámení s kluby a sportovními oddíly se budeme učit vzájemnému respektu.

My si akci rozšíříme ještě o “výstavku trofejí” – děti mohou přinést ukázat své poháry, medaile, diplom a ocenění, která ve sportu získaly.

ex post: Všechny aktivity dnes souvisely s kluby. V češtině jsme psali názvy sportů ( obecná jména) a jména sportovních klubů ( vlastní jména), které jsme reprezentovali ( české i zahraniční).  Vyhledávali jsme v encyklopedii pojmy související se sportováním. Povídali si o fanouškovství a vzájemném respektu. Prohlédli si všechny sportovní trofeje a udělali z nich výstavku. Ve slohu jsme napsali moc pěkné popisy předmětu ( medaile, poháru). Někteří své práce přečetli před třídou. Pak jsme hledali dalších 9 klubů, které jsme znali, ale neměli na sobě jejich dresy. Společně jsme si s nimi v matematice vyvodili násobky 9 a zjistii jsme, že když se naučíme 9.9, tak umíme bez námahy celou násobilku 9.

V dresech nám to slušelo, podívejte!

IMG_0814 IMG_0815 IMG_0826 IMG_0828IMG_0816 IMG_0818

IMG_0819 IMG_0821

Den rodiny – PÁ 15.5.

IMG_0791

IMG_0794

prevence úrazu – ST 13.5.

Ve středu 1. vyučovací hodinu proběhne ve škole program o prevenci úrazovosti dětí. Program je zdarma.

ex post: Byli jsme aktivní, téma nás zaujalo, ale chtěli jsme stále sdělovat své zážitky a zkušenosti. V teoretické části jsme se dozvěděli o příčinách úrazů  a ukazovali si video, co se děje při dopravní nehodě v autě. V praktické části jsme si prohlédli, vyzkoušeli a předvedli ochranné pomůcky ( autosedačku, helmu a chrániče, páteřový pás, reflexní pásky).

IIMG_0708

IIMG_0702 IIMG_0703IIMG_0706

fotografování – PO 11.5.

V pondělí se bude naše třída fotografovat. Společné foto stojí 40,-Kč, fotka skupinky kamarádů je za 20,-Kč.

ex post: Mám pocit, že se fotil snad každý s každým a všichni se všemi. Posílejte prosím skutečnou částku peněz, jak se děti vyfotily.

Moje maminka

V hodině slohu  jsme si povídali, jaké máme báječné a úžasné maminky a potom jsme se pokusili napsat jednoduchý popis. Ve výtvarné výchově jsme vás, milé maminky, vymodelovali v celé své kráse. Podívejte se!

MIMG_0684 MIMG_0655 MIMG_0661 MIMG_0669 MIMG_0674 MIMG_0680MIMG_0666

Den matek – NE 10.5.

Připojuji se k přáním dětí. Věřím, že je věrně předaly.