Archiv Únor, 2015

Pyžamový den – pá 27.2.

V pátek 27. února se uskuteční akce Školního parlamentu “Pyžamový den”, kdy děti mají přijít oblečeny v pyžamu či noční košili. S sebou knihu, kterou doma právě čtou. Mohou si přinést také polštářek nebo plyšáka.

ex post: V pyžamkách jsme strávili celé dopoledne. Povídali jsme si o svých snech o významu spánku, zpívali ukolébavky.  Ve slohu jsme se seznámili s Proužkem a Kroužkem a pod jejich peřiny jsme třídili obecná a vlastní podstatná jména. Vyhledávali jsme v knihách, učebnicích a encyklopediích. V Matematice na nás čekalo pyžamové počítání, kde jsme si procvičovali početní příklady na sčítání a odčítání do 100 a násobilku 2 a 3. V dílně čtení jsme si před spaním četli ze své přinesené knížky. To vše jsme mohli dělat s polštářkem a plyšákem, mohli jsme se uvelebit, kde jsme chtěli.

IMG_0381

IMG_0390 IMG_0388 IMG_0404 IMG_0403 IMG_0397 IMG_0401

 

 

Výchovný koncert jinak – PÁ 27.2.

První vyučovací hodinu se uskuteční hudební program  s názvem ” Výchovný koncert jinak”. Vybíráme 40,- Kč.

ex post: Při koncertě jsme se seznámili se starými hudebními nástroji. Vyslechli jsme si poutavé vyprávění o jejich původu, hádali jsme z čeho jsou vyrobené. Na nástroje hrála dvojice hudebníků, poslechli jsme si ukázky středověkých skladeb. Možná proto, že jsme byli ještě ospalí v pyžámkách s plyšáky a polštářky, jsme se chovali moc hezky. Chválím všechny děti!

IMG_0362 IMG_0363

 

plánované akce na BŘEZEN

Přehled plánovaných ( a zatím mně známých) akcí:

9.3. bruslení POZOR! hned po prázdninách

10. 3. turnaj ve fotbale ( vybraní žáci)

24.3. bruslení ( poslední)

ve 14 h školní kolo Super Star ( vybraní žáci)

25.3. Velikonoční jarmark

od 17 h třídní schůzka

recitační soutěž

 

vyklizení šatní skříňky

Během jarních prázdnin bude provedena údržba šatních skříněk. Účelem je, aby všichni žáci měli  funkční, uvnitř i vně čisté skříňky.

Odneste cvičební úbor na vyprání.

V pátek 27.2. proběhne kontrola šatních skříněk. Skříňky zůstanou odemčené a vyklizené. Nebudou-li odemčené, bude přestřihnut zámek.  Zjištěné závady budou žáci hlásit panu školníkovi a požádají o opravu.

pěvecká soutěž

V naší třídě se v úterý 24.2. uskutečnilo finále třídního kola ve zpěvu. Vybraní zpěváci vystoupili se svou připravenou písní. Ostatní spolužáci tvořili publikum-posluchače, ale zhostili se také role rozhodčích. Výkony soutěžících oceňovali body od 1 do 5.

Vítězkou se stala Michalka, která zazpívala písničku “Pod dubem, za dubem měla jedna dvě”. Druhé místo obsadil Tomík s písní “Kdyby byl Bavorov” a třetí byla Laura a její “Masožravá kytka”. Za své výkony byly odměněni diplomy,hudebním CD a drobnými odměnami. Dalších pět zpěváků se také velmi snažilo. Děkuji jim za účast a oceňuji především zájem a odvahu vystoupit před ostatními.

S 003 S 005

Někteří vítězové budou naši třídu reprezentovat ve školním kole Super Star.

platba 2. pololetí ŠD

Paní vychovatelka připomíná úhradu 2. pololetí školní družiny. Mnoho z Vás v řádném termínu doposud nezaplatilo. Učiňte tak prosím nejpozději do 27.2.

přihláška na ŠvP

Dnes děti obdržely závaznou přihlášku na školu v přírodě. Prosím vyplňte návratku a odevzdejte co nejdříve. Zbylé informace výše si ponechejte pro platbu ( číslo účtu a variabilní symbol). Další, podrobnější informace obdržíte průběžně či na dubnové třídní schůzce.

procvičování učiva

Probírané učivo si mohou děti procvičovat na těchto odkazech:

ČJ – souhlásky tvrdé x měkké, slova protikladná, slova podobného významu

http://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/souhlasky/

http://cviceni.testy.sweb.cz/cteni.htm

http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&class=2&action=show#selid

MA – pamětné sčítání a odčítání v oboru do 100 s přechodem desítky, násobilka 2, 3

http://skolakov.eu/matematika-2-trida/

http://skolakov.webnode.cz/matematika-3-trida/scitani-a-odcitani-do-100/

http://cviceni.testy.sweb.cz/matematika.htm

http://matematika.hrou.cz/c/scitani-a-odcitani

http://matematika.hrou.cz/c/procvicovani-nasobilky

učivo

V době nepřítomnosti třídní učitelky si mohou děti procvičovat učivo ČJ na těchto odkazech:

http://cviceni.testy.sweb.cz/CJ.htm

http://v.vasiljevicova.sweb.cz/SOUHLASKY1.htm

V matematice se naučí zpaměti násobky čísla 3.

Mohou si již nyní vybrat básničku, kterou se naučí zpaměti ( do třídního kola recitační soutěže). Mohou se přihlásit i s nějakou vlastní básní v rozsahu min. 3 slok.

ČÍT s. 61 Dejte mi pastelku: Jan Vodňanský

ČÍT s.  63 Ohryzaná básnička: Jiří Žáček

ČÍT s.  70  O létající košili: Josef Brukner

ČÍT s.  129 Příšerky a příšeři: Pavel Šrut

 

bruslení – PÁ 13.2.

V pátek 13. února jdeme opět bruslit. S sebou nutnou výbavu a věci na převléknutí. Uvítáme pomoc z řad rodičů a příbuzných. Dále učení na ČJ a PRV.

Poznámka: Plavání je pravidelné (každou středu), bruslení je nárazové ( když  je volný termín a zapíšeme se včas).