Archiv Prosinec, 2014

uzavření klasifikace

V lednu se uzavírá klasifikace za 1. pololetí. Po Vánocích tedy budeme psát pololetní písemné práce z ČJ a MA. Uvádím zde přehled učiva, který budou práce obsahovat.

Český jazyk

Věta: pravopis vět ( na začátku velké písmeno, na konci znaménko), počet slov ve větě, druhy vět

Slabiky: počet slabik (slovo jednoslabičné, dvojslabičné, trojslabičné, čtyřslabičné), slova neslabičná, rozdělování slov na slabiky

Hláska / písmeno –  počet hlásek/písmen ve slově

Samohlásky – délka samohlásek, pravopis ú x ů

Matematika

Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky STÁLE, počítání se závorkou 5 + ( 12 – 6) =

Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky zpaměti 45 + 20, 86 – 40

Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky písemně ( pod sebou)  23 + 35, 47 – 13

Řešení slovní úlohy – ZÁPIS, znázornění, výpočet, ZKOUŠKA, ODPOVĚĎ

Obor čísel do 100 – porovnávání, rozklad na desítky a jednotky, dočítání 28 + ___ = 58 a kolik? , 46 – ___ = 36 bez kolika?

Rýsování bodů a úseček, měření délky úsečky

 

plánované akce na LEDEN

V lednu máme naplánovány tyto akce:

ÚT 6.1. “Pitva knihy” Dům čtení Ruská ( první 2 vyuč.hod.)

ST 7.1. rodičovská kavárna

PO 26.1. bruslení

vyklizení šatní skříňky

Prosím rodiče, aby dohlédli na to, že si děti odnesly na vánoční prázdniny vyprat cvičební úbor a že ve skříňce nezůstaly odpadky, zbytky jídel a prázdné lahve. Děkuji za spolupráci.

list do čtenářského deníku

Přečetli jsme společně první knížku z četby na pokračování. Dnes jsme si o ní s dětmi zapsali záznam o četbě do předpřipraveného “listu ze čtenářského deníku”. Vzorový list přinesly děti domů, jelikož podle též osnovy zapíší záznam ze své vlastní četby ( druhý předtištěný prázdný list), o knížce, kterou od prázdnin do Vánoc doma přečetly. Podotýkám, že se nejedná o  naučnou literaturu ( encyklopedie o sportech) ani o časopisy a komiksy.

Termín odevzdání je do 7.1. 2015, ale mohou jej odevzdat ještě nyní před Vánoci.

dáreček do tomboly

Připomínám, že ve čtvrtek 18.12. mají děti přinést zabalený, jménem neoznačený dáreček do vánoční tomboly. Děkuji za spolupráci.

odpadá AJ – ČT 18.12.

Ve čtvrtek 18.12. je odvolána hodina AJ z důvodu nepřítomnosti vyučujícího.

Vánoční besídka – PÁ 19.12.

V pátek se uskuteční třídní vánoční besídka s čajem, cukrovím a dárečky.

Dejte prosím dětem hrneček ( nejlépe plastový) a kdo může, přinese také TROCHU cukroví. Prosím děti, aby do čtvrtka přinesly zabalený drobný dáreček ( kluci klučičí, holky holčičí) do Vánoční tomboly. Označíme je čísly a budeme si je potom podle čísel losovat. Kdo chce, může samozřejmě přinést také dárek pro kamaráda označený jmenovkou.

IMG_0250 IMG_0249 IMG_0242 IMG_0241

IMG_0240

Vánoční dílna – ÚT 16.12.

V úterý 16. prosince se od 16h pro rodiče a děti uskuteční Vánoční dílna. ” Přijďte pobejt…”

Prosím přineste si malý talíř či tácek ( nejlépe plastový), něco si na něm odnesete:-)  Uvítáme ochutnávku vánočního cukroví. Doporučuji nechat kabáty či bundy u dětí v šatní skříňce.

ex post: Rodiče a děti si společně vyzkoušeli aranžování vánočního květníku zdobeného ubrouskovou technikou a stavbu cukrového iglú. Kdo měl chuť, ochutnal cukroví, které přinesly maminky z domova. Dvojice rodič-dítě si mohli také poskládat puzzle, které vytvořily samy děti. Bylo to příjemné setkání.

DSCN1320 DSCN1321 DSCN1325 DSCN1330

Předvánoční burza – ÚT 16.12.

V úterý 16.12. vyhlašuje Školní parlament burzu nepotřebných hraček, her a knížek. Akce proběhne první dvě vyučovací hodiny. Pomozte prosím připravit dětem “zboží”, které by rády prodaly, a vybavte je přiměřeně  “malým” obnosem peněz, aby si mohly také něco koupit. Poučte je o pravidlech nakupování. Děkuji za spolupráci.

Výuka ČJ, MA a PRV s sebou!

 

ex post: Burza se vydařila, většina z nás byla spokojených s nákupy i prodejem zboží.

IMG_0231 IMG_0232 IMG_0233 IMG_0230 IMG_0237 IMG_0195

bruslení – PO 15.12.

V pondělí 15.12. vyrážíme opět na led. S sebou nutná výstroj, náhradní tričko a ponožky. Učení do ČJ, MA a pondělní skupina také AJ. Kdo by mohl přijít pomoci s obouváním, budu ráda.

ex post: Děkujeme mamince Altrichtrové z 5.A třídy, že nám pomohla se zavazováním bot, a tatínkovi Ondry, že se ujal hokejové skupiny.