Archiv Únor, 2014

soutěž pro rodiče

Maminky a tatínkové už dlouho nesoutěžili, co si takhle zpestřit jarní prázniny? Soutěžní otázka zní: Za koho/ za jakou postavu byla na karnevale paní učitelka? Své tipy posílejte na můj email, první správný tip vítězí!

ex post: Vítězkou se stává maminka Barbora, která věděla, že paní učitelka byla šáša Pierot,  jistě s pomocí svého syna, který si to dobře zapamatoval.

Bruslení – ÚT 4.3.

V úterý 4. března se uskuteční další bruslení. Vše jako obvykle + učební pomůcky na výuku ČJ, MA a AJ.

opět infekční onemocnění

Upozorňuji rodiče na jeden další případ výskytu planých neštovic.

Karneval – PÁ 21.2.

V pátek 21. února se 3. a 4. vyučovací hodinu uskuteční karneval. V tento den si děti přinesou  do školy masky či kostýmy na převléknutí. Čeká nás průvod maškar, masopustní říkačky a písničky, hra na fanfrnoch i taneční hry.

Prosím, kdo má doma nějaký hudební ( dětský) nástroj, ať přinese.

ex post: Masopustní průvod se za zpěvu písniček, hry na akordenon a na fanfnochy vydal projít celou školou, zazpíval vedení školy před kanceláří p. ředitelky, také paní kuchařkám ve školní jídelně. Vzájemně si třídy 1.A a 2.A předvedly masopustní pásmo plné písniček a říkanek. Ochutnali jsme vynikající koblížky paní učitelky Šumberové. Následoval karnevalový rej. Myslím, že si děti karneval hezky užily. Všechny fotky si můžete prohlédnout v galerii školy.

ZIMG_0042 IMG_8744

 

Zdravá svačinka

Ve středu 19.února se v naší třídě konala beseda o zdravé výživě, kterou si pro nás připravila maminka Adama, vedoucí školní jídelny v mateřské škole. Děti si s ní povídaly o tom, co jim chutná x nechutná, co doma rodiče vaří, kde se nejčastěji stravují ( školní jídelna, restaurace, fast food), co ochutnaly v cizích zemích ap. Podle obrázků a na interaktivní tabuli třídily zdravé a nezdravé potraviny, povídaly si o zásadách zdravého stravování a o dodržování pitného režimu. Nakonec jsme si společně  v duchu hesla “Ke každému jídlu ovoce nebo zeleninu” vytvořili zdravou svačinku.

Adamově mamince děkujeme za moc hezký program.

IMG_0022  IMG_0030

zapisování domácích úkolů

Ve druhém pololetí jsme začali zapisovat domácí úkoly do Žákovské knížky ( tu mají děti stále při sobě), děti zapisování zvládají skvěle! Označování červeným puntíkem nadále zachováváme.

Vždy v pátek přinášejí děti pracovní list označený zeleným puntíkem, je to úkol dobrovolný ( který mohou, ale nemusí vypracovat), slouží k procvičování probíraného učiva. Na listy vždy vybírám učivo, které dětem činí potíže nebo je složitější. Mají proto možnost si jej znovu vyzkoušet.

Plavání ve ŠD

Do pátku 21.2. je potřeba uhradit 2. pololetí plavání, na které chodí některé děti v rámci družiny. Částku vybírá v hotovosti vedoucí vychovatelka ( p. Dana Novotná). Pokud by někdo nestihl zaplatit v řádném termínu, nemohl by se nadále účastnit lekcí plavání.

Pololetní práce

Po půl roce školní práce jsme si zkusili napsat písemnou práci z ČJ, kde jsme prokazovali čtení s porozuměním, psaní písmen a opis slov. Počítání jsme si ověřili v práci z MA. Zde jsou k nahlédnutí nejlepší výkony.

MA1ČJ1

 

 

Učivo o člověku

V prvouce si povídáme o lidském těle. Pojmenujeme hravě části těla i jednotlivé části obličeje, určovali jsme lidské smysly. Pomocí příběhů se učíme rozlišovat nemoc a úraz, vyprávěli jsme si ordinaci lékaře a vybavení lékárničky. V posledních hodinách si povídáme o zdravém životním stylu, zejména která pravidla musíme dodržovat. V rámci hygieny jsme rozlišovali a třídili potřeby. Pak jsme se na některé předměty podívali “růžovými brýlemi”, zkusili jsme je vychválit a ocenit, na jiné jsme si zase nasadili “černé brýle” a s nimi jsme kritizovali. Nyní si povídáme o zdravých a nezdravých potravinách, o správné výživě. Vytvořili jsme ve skupinách koláže 4 kamarádů – nemocného, zraněného, zdravého a nezdravě přecpaného. Všímáme si také toho, co máme společného a čím se navzájem lišíme. Víme, že každý jsme jiný, a to je právě to zajímavé.

IMG_8734 IMG_8775 IMG_8784

další infekční onemocnění

Upozorňujeme rodiče žáků třídy na jeden případ onemocnění planými neštovicemi.