Archiv Leden, 2014

další bruslení

Uvádím další plánované termíny bruslení:  PO 10.2., ÚT 4.3. a poslední 25.3.

Předávání vysvědčení – ČT 30.1.

Ve čtvrtek 30. ledna se učíme 3 hodiny, čtvrtou hodinu se rozdává vysvědčení. Angličtina odpadá.  

Vydáváme výpis z vysvědčení, přesto prosím, aby si děti přinesly na vysvědčení desky, složku či mohou využít velkou plastovou obálku, kterou nosíme v aktovce. Děkuji za spolupráci.

V pátek 31.1. jsou pololetní prázdniny.

ex post:  Rozdali  jsme si svá první, dlouho očekávaná vysvědčení. Jejich důležitou součástí je slovní hodnocení, prosím rodiče, aby se svými dětmi přečetli a popovídali si o slovním komentáři známek. Výpis z vysvědčení se nevrací zpět! Některé děti obdržely také “velkou” nebo “malou” pochvalu.  Dokonce i paní učitelka se dočkala svého vysvědčení, které jí vytvořily děti.  🙂

IMG_8725

materiál do VV

Prosím rodiče o spolupráci: kdyby prosím někdo z Vás uklízel v domácí lékárničce, hodila by se nám na koláž do výtvarné výchovy prázdná platýnka od léků, krabičky od léčiv či staré obvazy, gáza a náplasti.  Dále pak sbíráme na koláž letáky s obrázky potravin. Nemusí přinést všichni, ale kdo by mohl, budu ráda.

na úterý 28.1.

Prosím doplňte dětem do skládací abecedy písmena Nn ( která už mají mít od minulého týdne) a nově také Vv a slabiky s nimi. Děkuji za spolupráci!

sběr papíru

Na jaře ( 22.4. ke Dni Země) proběhne na naší škole sběr starého papíru. Pokud můžete, sbírejte zásoby, abychom v odpadové soutěži uspěli. 🙂

bruslení – PO 27.1.

V pondělí 27. ledna jdeme opět v rámci TV bruslit. S sebou nutnou výstroj, náhradní oblečení na převléknutí. Potom pokračuje výuka ČJ a MA.

 

na ÚT 21.1.

Na úterý si děti mají přinést prázdnou plastovou lahev, vyrobíme si sněhuláka. Může být velká ( od  minerálky) či malá ( jogurtový nápoj), ale hlavně by měla mít kuželkovitý tvar ( aby se dalo odlišit tělo a hlava). Děkuji za spolupráci.

procvičování učiva

Procvičujte prosím denně čtení slov a vět na stránkách ve Slabikáři. Dbejte na správnou techniku čtení – slabikování ( nepředříkávat potichu), správnou intonaci při větě oznamovací ( tečka) nebo tázací ( otazník), zkoušejte porozumění ( otázkami). Procvičujte také čtení slov napsaných psacím písmem, to se dětem příliš nedaří.

Trénujte v psaní diktát písmen ( předříkáváte: malé p, velké Á, malé ů, malé y, velké I apod. a dítě píše) a psaní  slov ( jako v písance) – zde je důležité vázat písmena, potom doplňovat tečky, čárky, správně napojovat z malého s, velkého O a velkého I, dbát na správný sklon a držení pera.  Některým dětem dělá potíž napsat správný tvar a a o, malé t, prosím docvičte.

Počítejte příklady na sčítání a odčítání do 7, výsledky musí dítě určovat hbitě.

V prvouce máme téma zima – vyjmenovat zimní měsíce, charakterizovat zimní přírodu, zimní počasí, určit zimní oblečení, znát zimní sporty a zimní hry. Pojmenovat lesní zvířata, vytřídit ta, která zimu prospí a ta, která jsou aktivní celý rok i v zimě. Rozlišit ptáky stálé a stěhovavé. Co se dává zvěři do krmelce, co ptáčkům do krmítka. Děkuji.

U krmítka

V hodině prvouky si povídáme o tom, jak myslivci v zimě přikrmují zvěř, co vše jim chystají do krmelce, a jak můžeme i my pomoci ptáčkům. Co mají rádi a co jim prospívá, jaké krmení by jim naopak mohlo uškodit.

V pátek jsme se vydali do školního dvora ke krmítku. Připravili jsme v krmítku ptačí hostinu, nasypali jim, co děti přinesly – slunečnici, proso, strouhanku, pšenici. Zavěsili jsme také lojové kuličky.  Ptáčky jsme sice zblízka neviděli, ale poznáme je již z obrázků a dokonce rozlišíme některé ptáky stěhovavé a stálé.  Zato jsme pozorovali holé stromy a pátrali po ptačích hnízdech.  Povídání jsme zakončili básničkou, kterou jsme se naučili zpaměti.

IMG_8716   IMG_8719

na PÁ 17.1.

Prosím rodiče o spolupráci: děti mají mít v deskách čísla do 10, písmena a slabiky s Tt, Jj, Yy a znaménka – tečka, otazník, vykřičník.