Archiv Říjen, 2013

Tripartitní setkání

V měsíci listopadu se uskuteční tripartitní setkání – schůzka učitele, žáka a rodiče. Pokud máte o schůzku zájem, vyberte si z nabídky vhodný  termín a vyčkejte na jeho potvrzení.

na čtvrtek 31.10.

Děti dostaly domů vyprat ručníky a cvičební úbor, nezapomeňte je po prázdninách zase přinést. V “halloweenské” omalovánce si mají procvičit psací podobu písmen. Dbejte prosím na správné držení pastelek při vybarvování.

Desky s písmenky donesly děti proto, aby si také doma mohly skládat písmenka ( rodič diktuje např: malé l, velké E, malé á, velké S apod., dítě pokládá do řady) a slabiky z malých písmen ( l + a = la, s + é = sé), mohou skládat i celá slova  a slovní spojení ( např. malá Ema, Ála láme, máma mele, máme malé sele, mám les, lama a los aj.).

V prvouce se učíme rozeznávat ovoce a zeleninu. Třídíme ovoce na naše ( zrající u nás) , vyčleňujeme to, které zraje na podzim, a cizokrajné. Zeleninu zkoumáme, zda roste na poli ( brambory, řepa, kukuřice, zelí, slunečnice) a na záhonku na zahradě. Dalším tématem   bude rodina, děti budou mít v listopadu za úkol ( ale ještě to nevědí) přinést rodinnou fotografii a potom později sebe sama, když byly miminko. Věřím, že jim budete nápomocni a fotografii jim vytisknete nebo zapůjčíte z alba, vše vrátíme. Děkuji za spolupráci.

na čtvrtek 24.10.

Pro tetku Abecedku si máme přinést něco, co se kroutí jakou had ( provázek, šňůrku, bavlnku, drátek, tkaničku apod.) a z čeho vymodelujeme písmeno S. Prosím také do desek rozstříhat písmena S,s a slabiky sa, sá a se,sé.

borovice Adélka

Dnes jsme si zasadili náš vlastní strom – je to borovice lesní a jmenuje se Adélka.

Pan zahradník nám vykopal jámu a do ní borovici upevnil. Na nás pak bylo, abychom jí ke kořenům přisypali zeminu, zalili ji a pověsili jí “na krk” cedulku se jménem. Potom každý přistoupil k borovici, pohladil jí větve nebo ji obejmul a jako sudička vyřkl přání. Doufejme, že bude pěkně růst a sílit a vyroste v nádherný pevný strom.

IMG_0137 IMG_0142IMG_0125 IMG_0141

ředitelské volno a podzimní prázdniny

Na pátek 25. října je vyhlášeno ředitelské volno. Následuje víkend, státní svátek a dva dny podzimních prázdnin. Užijeme si 6 dlouhých volných dní a společně se zase setkáme ve čtvrtek 31. října.

na pondělí 21.10.

Děti mají dobrovolný úkol: vybarvit ptáka emu. Prosím připravte jim do desek písmenko E,e a slabiky me,mé a le,lé. Děkuji.

V pondělí budeme také sázet “náš” strom – bude to borovice Adélka, i když si  někteří z nás raději přáli strom-kluka Alexandra.

na pátek 18.10.

Vystříhejte prosím dětem do matematiky znaménka “plus” a “mínus”. Jistě jste zjistili, že je zapotřebí, kartičky malinko zúžit, aby se vešly do kapsiček desek. Děkuji.

panenka Anežka

V rámci  projektu UNICEF “Kup panenku a zachráníš dítě” jsme “adoptovali” jednu panenku a tím přispěli na očkování pro jedno africké dítě. Naše panenka se jmenuje Anežka, pochází z České republiky a vytvořila ji holčička Adélka z Doks.

IMG_0103

učivo PRVOUKY

Děkuji za přinesené podzimní přírodniny – listy, větvičky, šišky a plody.

Učíme se rozlišit strom jehličnatý a  listnatý, odlišit strom a keř. Pojmenováváme stromy, každý by měl znát alespoň 2 jehličnaté a 3 listnaté, přiřazujeme jim plody. Stále opakujeme názvy prstůprocvičujeme si dny v týdnu, učíme se v nich orientovat ( např.: Co je dnes, když včera byla neděle? Co je dnes, když zítra bude středa? Co je mezi středou a pátkem? Dnes je úterý, co bylo včera? Dnes je sobota, co bude zítra? ap.)

Jablíčkový den

Ve středu si každý žák přinesl na vyučování jablíčko. Čekalo nás tematické vyučování nazvané Jablíčkový den.

Nejprve jsme ze “záhadné” nákupní tašky, která údajně nikoho nebyla, vytahovali ovoce a zeleninu. Pojmenovávali jsme a třídili zeleninu do bedýnky  pro housenku Emilu, určovali, která roste na poli, která na zahradě. Do košíku zase patřilo ovoce pro červíka Pepíka , rozlišovali jsme naše ovoce, rostoucí u nás, a cizokrajné. Nechyběla ani atraktivní ochutnávka.

Jablíčka jsme zkoumali ze všech stran – jeho části, barvu, vůni. Přemýšleli, co nás napadne při pomyšlení na jablko. Počítali jsme je, porovnávali, sčítali, odčítali. S jablkem jsme četli i skládali písmenka a slabiky. Plnili jsme jablíčkové úkoly na pracovních listech, zpívali o nich, učili se říkanku s pohybem a mnoho dalšího. Nakonec jsme si pochutnali na “červivém jablku”.

IMG_0100   IMG_0093