RUN HELP

GLOBAL FAN TOUR

Poděkování všem dvaceti čtyřem žákům, kteří se dnes zúčastnili akce GLOBAL FAN TOUR: dodržování pokynů a časů, velice hezká péče o naše prvňáčky a bezproblémová cesta MHD. Děkuji   Pol

EDUKAVÁRNA

Pozvánka do edukavárny 4. 10.

JABLKO A JINÉ BRANÍ

NABÍDKA STŘEDNÍCH ŠKOL

V Teamsech byla vytvořena složka Nabídka středních škol, kam budou vkládány všechny letáky, odkazy apod. ohledně volby dalšího studia.

BALÍČEK POMOCI PRAŽANŮM

Balíček pomoci Pražanům

JEDNA ŠKOLA – JEDNA KNIHA

Jedna škola – jedna kniha

PÁTKY 23. A 30. ZÁŘÍ 2022

V pátek  23. 9. 2022 je ředitelské volno z důvodu konání voleb v prostorách školy.

V pátek 30. 9. 2022 (pravděpodobně 2. kolo voleb do Senátu ČR) se zúčastníme akce NHL GLOBAL FAN TOUR na náměstí Republiky. Žáci 9. A budou doprovázet žáčky z 1. A. První hodina proběhne dle rozvrhu, v průběhu druhé hodiny se vypravíme na tramvaj. Program na místě bude od 10 do 11 hodin. Návrat ke škole předpokládáme kolem 12. hodiny. Následuje oběd a odchod domů.

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Ve středu 21. září se konají informativní třídní schůzky od 17 hodin ve třídě 9. A (2. patro)

Třídní schůzky

NABÍDKA PROFI-TESTŮ k volbě dalšího studia

Vážení rodiče,

            naše poradna nabízí pro žáky 9. ročníků ZŠ nadstandartní službu zaměřenou na kariérové poradenství. Jedná se o pomoc při hledání dalšího směru profesní dráhy. Vyšetření se skládá ze dvou částí – ze skupinového vyšetření a individuální konzultace se studentem a jeho rodiči nad získanými výsledky. Při skupinovém vyšetření zjišťujeme strukturu intelektových schopností, strukturu zájmů, orientačně se zaměřujeme na některé osobnostní aspekty, studijní výsledky a motivaci ke studiu. Při individuální konzultaci se zaměřujeme na podání informací ohledně výsledků plynoucích z metod zadaných při skupinové části a zvažujeme společně sladění reálných možností a přání při výběru vhodného studijního oboru. Tato služba je vhodná pro žáky, kteří si nejsou jisti, kam by dál chtěli směřovat svou profesní dráhu. Profesní orientace je zdarma.

Kurz (skupinová část) se uskuteční: 11.10.2022 od 8:30 cca do 12:00 v PPP pro Prahu 10 na adrese Jabloňová 30a, Praha 10. Délka trvání skupinové části je přibližně 3-3,5 hodiny. K této části je nutné, aby přihlášeného žáka doprovodil do PPP zákonný zástupce, od kterého si pracovník poradny převezme vyplněný dotazník pro rodiče, informovaný souhlas a souhlas se samostatným odchodem dítěte z PPP, prohlášení o bezinfekčnosti – tyto dokumenty budou zaslány rodičům přihlášených žáků. Také zde bude upřesněn termín individuální konzultace. S sebou na skupinovou část: svačinu a pití dle potřeby, vyplněný dotazník pro rodiče, informovaný souhlas, prohlášení o bezinfekčnosti a souhlas se samostatným odchodem dítěte z PPP.

Pokud máte o službu zájem, přihlaste se nejpozději do 30.9.2022 na našem webu www-ppp10.eu v sekci OBJEDNÁNÍ – Kontaktní formulář-základní školy (Kontaktní formulář – základní školy | Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 10 (ppp10.eu).