SCHOLA PRAGENSIS

Ve čtvrtek 24. 11. navštívíme veletrh středních škol v Kongresovém centru Praha. 1. – 3. hodina se odučí dle rozvrhu, pak přejedeme do místa konání. Vracet se budeme ve 13 hodin směr škola, abychom stihli oběd. Pokud by chtěl nějaký žák/žákyně zůstat na veletrhu déle, musí mi předat uvolněnku rodiči napsanou, jméno, datum, kde žák zůstává, s výjimkou mimopražských žáků nebudu přijímat SMS zprávy. Po návratu bez odpoledního vyučování. Nezapomeňte si případně odhlásit oběd.

ODVOLANÁ HODINA

Dne 15. 11. / úterý / odpadá 8. hodina – ZV, konec vyučování je v 14: 30 hodin

Sametová revoluce a naše vzpomínka

ADVENTNÍ VĚNEC

Pozvánka na workshop

ABSOLVENSKÉ PRÁCE

Vážení rodiče, i letos na přelomu května a června proběhnou obhajoby absolventských prací. Nyní by si žáci měli zvolit dle svých zájmů, zálib a koníčků téma, stáhnou si přihlášku a domluvit si vedoucího dané práce, ten jim přihlášku potvrdí. Pokud si žák sám téma nezvolí, vypíší jednotliví učitelé témata v průběhu prosince. Dále se bude požadovat promyšlení práce, sepsání osnovy. Pak necháme žáky věnovat se přípravě na přijímací zkoušky, ale hned po nich by se žáci měli pustit do práce, jejímž vyústěním je smysluplná prezentace. V minulém roce jsme se byli dívat,  jak takové prezentace probíhají.

SŠ s talentovými zkouškami

Pokud se Váš syn / dcera rozhodli ke studiu na střední škole s talentovými zkouškami, je třeba po podzimních prázdninách odevzdat přihlášku ke studiu mně. Stáhnete si ji, vyplníte osobní údaje a předepíšete jednotlivé předměty včetně chování, známky vyplňuji já jako třídní učitelka. Vyplněnou a orazítkovanou přihlášku žákovi vrátím a ten ji musí do konce listopadu předat na danou střední školu. Je dobré mít s sebou připravený text: předal jsem přihlášku ke studiu – jméno a příjmení – datum narození – obor studia a datum, to si nechat školou potvrdit. V tuto chvíli vím o 3 žácích v naší třídě.

CHARITATIVNÍ PŘÍSPĚVEK

Děkuji všem 25 žákům naší třídy, kteří se zapojili do charitativního běhu RUN + HELP. Celkem jsme vybrali (s mým zarovnáním) 4 000 Kč, které byly zaslány na adresu donio.cz / Tomáš – požár.

LISTOPADOVÁ EDUKAVÁRNA

Pozvánka do listopadové edukavárny.docx

RUN HELP

GLOBAL FAN TOUR

Poděkování všem dvaceti čtyřem žákům, kteří se dnes zúčastnili akce GLOBAL FAN TOUR: dodržování pokynů a časů, velice hezká péče o naše prvňáčky a bezproblémová cesta MHD. Děkuji   Pol