Návrat žáků do školy

V pondělí 30.11. se žáci devátých ročníků vrací do škol k prezenční výuce. Seznamte se, prosím, s informacemi od paní ředitelky: https://www.zseden.cz/2020/11/24/provoz-skoly-od-30-11-2020/

Přikládám i nový rozvrh, podle kterého se bude od pondělí vyučovat: 

(pozn. OMJ je čeština pro žáky s odlišným mateřským jazykem – Hana)

 

 

Schola Pragensis – online

Ve čtvrtek 26.11. neproběhne  3. a 4. vyuč. hodina on-line, abyste se mohli připojit na živé vysílání Scholy Pragensis on-line. Prosím, využije této možnosti.

Dopis organizátorů:

Vážení rodiče, milí žáci,

situace kolem Covid 19 neumožňuje uskutečnit 25. ročník tradičního veletrhu pražských středních škol Schola Pragensis prezenční formou. Nicméně bude realizována Schola Pragensis on-line, která umožní uchazečům o studium a jejich rodičům získat potřebné informace.

Schola Prasgensis on-line bude zahájena ve čtvrtek 26. listopadu 2020 v 10.00 hodin živým přenosem ze studia z reprezentačních prostor primátora Hlavního města Prahy, živý přenos bude pokračovat až do soboty 28. listopadu 2020. Ale ani poté Schola Pragensis on-line neskončí, nýbrž bude pokračovat až do konce února 2021, kdy budou průběžně poskytovány důležité informace, fungovat on-line poradny, organizovány besedy apod.

Ve čtvrtek 26. listopadu 2020 od 10.00 do 12.00 hodin bude živé vysílání zaměřeno primárně na žáky základních škol, kteří uvažují o přechodu na střední školu, případně přecházejí na střední školu, neboť jsou v deváté třídě. Po slavnostním zahájení Schola Pragensis on-line jim budou poskytnuty základní a velmi důležité informace, týkající se přijímacího řízení a také, aby se orientovali v nových stránkách pro vzdělávání www.prahaskolska.eu, kde pro ně budou přichystány prezentace škol, videa, podcasty. V druhé části vysílání jim bude umožněno klást dotazy, na které v živém přenosu dostanou odpovědi.

Ve stejný den, tedy ve čtvrtek 26. listopadu 2020, bude od 16.30 hodin realizován podobný blok, tentokráte však zaměřený na rodiče žáků.

Zároveň zveřejňuji plakát a program této akce:

plakat (1)

program

Plán 23. – 27.11.

Výuka probíhá přes Teams. 

Aj (Bu) Verb Patterns (verb + ing/infinitive), The burglar (There´s someone/someting + ing)

Aj (Dh) – verb + ing or infinitive

Aj (Sv) – Heroes, King Arthur, The burglar, Someting + ing

Aj (Pl) popis obrázku ( can see, hear, smell, feel + ing), imagination

Nj

Rj – Slovesa – shrnutí, Kaťuša

M  

Čj

Ch  – organická chemie

F

Cestovní ruch, Mezinárodní obchod

D  25. 11. – Útok Německa na Sovětský svaz – boje 1941 – léto 1943 ( str. 62 – 64 )

  1. 11. – II. světová válka – Koordinace postupu Spojenců, Válka v Evropě 1944 – 1945

Zv Sociální sítě

Vv

Pč (Ma)  Výroba vánočního dárku – dokončení

Pč (Pom)

Hv

 Tv (Je) – Posilování s vlastní vahou, překonej svého učitele

Tv (Hů)

 

 

 

Schola Pragensis

Veletrh středních škol “Schola Pragensis” se v letošním roce bude konat online, včetně přednášek nebo slavnostního zahájení ve čtvrtek 26. listopadu v 10:00 hodin. 

Více informací najdete na tomto odkaze: http://www.scholapragensis.cz/jnp/

Nebo ve zprávě pro žáky a rodiče: zpráva_pro_zaky_a_rodice

Testování SCIO

Žákům jsem do chatu v Teams individuálně poslala přístupové údaje pro testování devátých ročníků – SCIO. Webová stránka je uvedena u přístupových údajů. Vše jsme si vysvětlili na hodině etické výchovy (smysl testování, důvody proč pracovat samostatně…). Jestli je tu někdo, kdo údaje nedostal, napište mi, prosím.

Připomínám, že všechny testy uděláte do konce listopadu.

Plán na 16. – 20. 11.

Výuka probíhá přes Teams. V úterý 17.11. je státní svátek, můžete si připomenout naše loňské oslavy tohoto výročí: https://youtu.be/NVNfFCzEoRY

 

Plán: Plán 16.-20. listopadu

Hodnocení během distanční výuky

Posílám návod, jak si zobrazit hodnocení prací zadaných přes Teams: Hodnocení od učitele 

V následujících dnech také žáky čeká sebehodnocení s komentáři učitele (a známkou za první čtvrtletí) z jednotlivých předmětů.

Tripartitní schůzky

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci se listopadové tripartitní schůzky (setkání učitel, žák, rodič) nebudou konat tak, jak jsme zvyklí.

Protože jsme se ve škole (i z důvodu nařízené karantény) viděli pouze pár týdnů, nemám moc prostoru pro hodnocení chování Vašich dětí. Jak pracují během distanční výuky, dokážete Vy i Vaše děti posoudit nejlépe sami. Veškerá školní práce probíhá přes prostředí Teams, kde děti vypracovávají a odevzdávají úkoly. V záložce “známky” si mohou žáci zobrazit, jaké úkoly odevzdali, které si jen přečetli a které ani neotevřeli. U odevzdaných úkolů se ukáže i hodnocení učitelů (body např. 9/10, známkou např. 2/5 nebo hodnocení slovní).

Většinu dětí chválím za jejich práci ve škole i online. Pokud má někdo velmi slabý prospěch nebo během distanční výuky nic neodevzdal, byli jste informování e-mailem. Bylo to ale naprosto ojedinělé, za to jsem moc ráda.

Dětem jsem v tomto týdnu zadala test, jehož výsledkem je doporučení, na jaké povolání se hodí. Můžete se jich zeptat na výsledek.

Pokud si chcete domluvit online tripartitní schůzku přes videohovor v Teams nebo se chcete na něco zeptat, napište mi na bunkova@zseden.cz.

Mějte se hezky

Lucie Buňková

 

Plán 9. – 13.11.

Plán 9. – 13.11.

Aj (Bu) Agreeing, disagreeing; everyday English unit 3

Aj (Dh) zdravý životní styl

Aj (Sv) Heroes,  Verb, – ing or infinitive, The burglar, vocabulary

Aj (Pl) treatment, advanced diet, healthy food and our lifestyle

Rj Shrnutí 7. lekce (sl. zásoba, překlad vět, záporná odpověď, PS)

Nj

M  Změna způsobu výuky!!!
1) Úkoly jsou povinné, přes zadání je zpracováváte ve onenotu.
2) ČT a PÁ bude probíhat individuální zkoušení. Do středy vždy vyberu 5 žáků, kteří budou čekat daný termín na spojení se mnou.
        pondělí 10:00 – 10:45 online výuka (Soustavy rovnic o dvou neznámých)
        středa 8:55 – 9:40 online výuka (Soustavy rovnic o dvou neznámých)
        čtvrtek 8:55 – 9:40 – zkoušení (Rovnice s neznámou ve jmenovateli, slovní úlohy, vyjádření neznámé ze vzorce)
        pátek 8:00 – 8:45 – zkoušení (Rovnice s neznámou ve jmenovateli, slovní úlohy, vyjádření neznámé ze vzorce)

Čj

Ch Úvod do organické chemie

F

Doprava a spoje, Služby

D  11. 11. – ČSR 1918 – 1939 – Zahraniční politika, Rozbití Československa I. část

  1. 11. – Rozbití ČSR – II. Část

Zv Mediální výchova

Vv Výstava ve městě Ivany Lomové – pracovní list s úkoly

Pč (Ma) Výroba vánočního dárku

Pč (Pom) Sběr listí

Hv Romantismus v Čechách

Ev Na jakou práci se hodíš?

Tv (Je) TOP 6 českých olympioniků

Tv (Hů) Nezapomenutelné momenty českého sportu

Přesunuté ředitelské volno

Ředitelské volno, které bylo zejména z důvodu vzdělávání pedagogického sboru plánované na 13. a 16. 11. 2020, je přesunuto na 19. 2. 2021. Děkujeme za pochopení.