Třídní schůzka

Pozvání na třídní schůzky 22. 9. 2021

Organizační informace

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 2. 9. jsem předal žákům, kterým v tomto školním roce končí platnost (většinou už v září) prázdný formulář zdravotní způsobilosti. Prosím o potvrzení lékařem, a to do 17. 9. 2021.

Prosím Vás, aby žák měl na účtu online pokladny minimálně 600 Kč, a to do 17. 9. 2021.

Prosím o nákup sešitů – informace mají žáci v novém týmu 9.A_2021 v aplikaci Teams, kam se dnes všichni přihlásili prostřednictvím svých mobilních telefonů. Zároveň bude tento prostor využíván i v případě, že naše třída přejde do distanční výuky.

 

Michael Jelínek

První zvonění

Stopy doby

Stopy doby…

Klub mladých diváků

– přihlášky k vyzvednutí i p. uč. Poletínové

– cena 350 Kč za 3 představení v průběhu roku

– platba odečtena z online pokladny po odevzdání závazné přihlášky – termín do 27. září 2021

– doprava k divadlu vlastní, v divadle přítomnost pedagogů

– představení probíhají pondělí až čtvrtek

– termín představení sděluji se značným předstihem   

Začátek školního roku

Ahoj žáci,

vítám Vás v novém školním roce a přeji Vám, aby školy už vždy zůstaly otevřené. V devátém ročníku  máte jisté výhody. Jste nejstarší a nejrozumnější a tak naše škola na Vás bude spoléhat. Tato důvěra přináší i povinnosti. Máte patronát nad 1. B. V prvním a druhém týdnu vodíte naše nejmenší žáky z šatny do prvních tříd. Pokud nastane zvláštní režim, dohlížíte na všechny naše žáky. V parlamentu máte velké slovo, apod. Věřte mi, že mladší žáci Vás pozorují a učí se od vás. Přeji Vám, aby váš poslední školní rok na Edenu byl úspěšný.

Testování proběhne ve 3 termínech: 1., 6. a 9. září. Testovat se nemusejí ti, kteří jsou 22 dní po dvoudávkovém očkování nebo 14 dní po jednorázovém očkování, 180 dní po prodělaném Covid–19  v takovém případě, ale prosím o doklad v papírové podobě. Testovat se nemusejí i ti, kteří nejdéle před 7 dny absolvovali RT-PCR vyšetření a nebo nejdéle před 72 hodinami POC test. V takovém případě prosím o doklad v papírové podobě (certifikované odběrové místo).

Roušky nosíme jen ve společných prostorách, ve třídě už ne.

Začátek školního roku

1. 9. v 7:55 hod. slavnostní zahájení před školou, poté přesun do třídy. Přivítání, testování, předání základních informací a konec v 8:45 hod. Kdo bude mít zájem o oběd, nahlásí mi, výdej bude od 10:00 hod.

2. 9. od 8:00 hod. třídnické práce, vyučování končí v 11:40 hod.

3. 9. od 8:00 hod. třídnické práce, v 9:40 hod. doprovázíme prvňáčky, vyučování končí v 11:40 hod.

Michael Jelínek

Vysvědčení

Organizace provozu školy 30. 6. 2021

 

Změna rozvrhu – čtvrtek 17. 6.

Ve čtvrtek 17. 6. odpadá 8. vyučovací hodina (Z). Vyučování končí ve 13:30 hod.

Třídnické práce před uzavřením školního roku

V pátek 25. 6., v pondělí 28. 6. a v úterý 29. 6. 2021 od 8:00 hod. – 13:20 hod. budou probíhat třídnické práce. 

V pátek budeme vybírat učebnice. V pondělí proběhne přesun učebnic do nižšího ročníku a žáci obdrží učebnice pro příští školní rok. V případě ztráty, či poničení budou peníze za učebnice strženy ze školní online pokladny. 

V pátek 25. 6. si žáci vyklidí šatní skříňky (od té doby se nepřezouvají).

Doučovací kemp

Doučovací kemp