Absolventské práce

V pondělí bude probíhat obhajoba absolventských prací. Prezentující se do školy dostaví buď v 7:45 nebo v 9:45 podle rozpisu, se kterým jsem Vás dnes ve škole seznámila  (samozřejmě ale ve škole můžete být od rána do konce vyučování). Ze školy prezentující mohou odcházet po tom, co se dozví výsledky na konci bloku obhajob (buď v 9:45 nebo v 11:45). 

Kdo práci nepsal, se bude učit podle běžného rozvrhu. 

V pondělí proběhne testování už v 7:45 (s výjimkou těch, kdo prezentují AP později než v 10:00).

Děkuji všem, kdo absolventskou práci napsali a těším se na Vaše prezentace

 

Dotazník

Milí rodiče,

prosíme Vás o vyplnění dotazníku: https://www.zseden.cz/2021/05/19/dotaznik-pro-rodice-2/

Týden od 17. května

Od pondělí se učíme podle tohoto rozvrhu:

V pondělí se budeme zase testovat, tentokrát v naší třídě. Na oběd půjdeme ve 13:40, jít na oběd v jiný čas není možné.

V pátek vás ve škole byla polovina. Od spousty z vás nemám omluvenku, ohlídejte si, abyste ji dodali do tří pracovních dnů (buď na e-mail nebo v žákovské knížce). I když jste v deváté třídě, školní docházka je stále povinná…

Ve třídě máte vyvěšené informace, jak postupovat při podání odvolání a jak odevzdat zápisový lístek.

 

Dodatečná informace k přijímacím zkouškám

Informace pro uchazeče, kteří měli konat oba termíny na jedné střední škole.
Pokud se dostavili pouze na jeden z termínů (z různých důvodů). , tak mají možnost konat druhou zkoušku v náhradním termínu. Zájem o náhradní termín musí uchazeči řediteli stř. školy potvrdit do 14.5., viz příloha.

Dotazník – testování

Milí rodiče,

pokud chcete, vyplňte dotazník týkající se testování na COVID-19: https://www.zseden.cz/2021/05/07/testy-jak-dal/

Týden od 10.5.

Příští týden se uvidíme ve škole!

Shrnuji, co jsem psala už minulý týden:

  1. Sejdeme se v pondělí v osm hodin ve třídě 4.B, kde proběhne testování.
  2. V pondělí celý den probíhají třídnické hodiny, zbytek týdne se učíme podle rozvrhu.
  3. Ve 13.10 půjdeme společně na oběd, kdo oběd nemá, odchází sám domů.

Nezapomeňte si klíče od skříněk, musíte se přezout. Kdo mi stále nedodal všechny omluvenky, přestože mají být do tří pracovních dnů (je vás dost!), přinese je v pondělí v žákovské knížce.

 

Plán na týden od 3. května

V pondělí a úterý jsou sice přijímací zkoušky, ale pro ty, kdo na ně nejdou, bude probíhat distanční výuka podle rozvrhu. Čtvrteční konzultace se nekonají, už nám začala rotační výuka.

ČJ
mluvnice
– Samostatný a osamostatněný větný člen.
– Elipsa.
– Věta a souvětí.
literatura
– Filip Jánský – Nebeští jezdci
Nj – úvod Modul 5 – Lektion 2 – Gesund leben.
 
RJ: vztažná zájmena kdo, co, křížovka
AJ: First Conditional, Second Conditional, Phrasal Verbs
M: Tělesa (koule, jehlan, kužel), slovní úlohy
F: Naše Galaxie. Opakování účinků síly. Práce a výkon.
D: 5. 5. – Úvahy o reformě systému, 7. 5. – Pražské jaro 1968
Z: Ohniska politických, národnostních a náboženských konfliktů
: Konstrukční prvky
VV: Secesní architektura v Praze
Ch: Využití chemie
 

Důležité informace – organizace výuky

Začátkem příštího týdne některé z Vás čekají přijímací zkoušky, přeji Vám klid a hodně štěstí! Ti, kdo k přijímacím zkouškám nejdou, se budou příští týden učit distančním způsobem, jak jste zvyklí.

Od 3.5. začíná rotační výuka. Deváťáci budou chodit v liché týdny, to znamená, že se ve škole uvidíme v pondělí 10.5., kdy budou celý den probíhat třídnické hodiny, zbytek týdne bude probíhat podle rozvrhu:V rozvrhu máte žlutě vyznačené online hodiny na sudé týdny – týdny distanční výuky. Odpolední vyučování neprobíhá, na oběd chodíte každý den ve 13:10 – 13:25, potom odcházíte ze školy. Není možné jít na oběd v jiný čas.

Do školy chodíte na osmou hodinu, v pondělí a ve čtvrtek se sejdeme v 8:00 před třídou 4.B, která je naší testovací místností. Výuky se budete moci účastnit pokud vám test ve školním testováním vyjde negativně / odevzdáte kopii potvrzení z testovacího místa ne starší 48 hodin s potvrzením, že Váš test dopadl negativně / odevzdáte potvrzení od lékaře, že jste nemoc COVID-19 prodělali méně než před 90 dny.

Ve škole dodržujete pravidlo 3R (dezinfikovat ruce, dodržovat rozestupy, nosit roušku – chirurgickou nebo nanoroušku).

Více informací najdete ve směrnicích a v článku na tomto odkazu: https://www.zseden.cz/2021/04/29/mozny-navrat-zaku-z-druheho-stupne-do-skoly/

Věřím, že vše zvládneme a že Vaše poslední dva měsíce na základní škole budou co nejpříjemnější.

Lucie Petráňová

Plán na týden od 26.4.

ČJ
mluvnice
– přístavkové konstrukce 
– věty jednočlenné a dvojčlenné
– větné ekvivalenty a jejich funkce
literatura
– Josef Nesvadba – Blbec z Xeenemünde
 
Nj – úvod Modul 5 – Lektion 1 – Die Körperteile. Was tut dir weh? Beim Arzt. Procvičování + kvíz
 

Aj: Time clauses

RJ: křížovka, koncovky příd. jm., úvod do 2. l., sl. zásoba 2. l.

M: Tělesa (jehlan, kužel), slovní úlohy

Z: Odlišný stupeň rozvoje států

Vv: Námět na procházku – moderní architektura v Praze

D: 28. 4. – Problémy ekonomiky, 30. 4. – Běžný život v 50. a 60. letech

PČ: Ocenění kvality a hodnoty potravin

Tv: Odznak Edenu-test č. 7

F: Naše Galaxie, opakování

 

 

 

 

 

 
 

 

Čtvrtletní hodnocení

V aplikaci Teams jste vyplňovali z jednotlivých předmětů čtvrtletní sebehodnocení, jako reakce na něj Vám přijde (nebo už přišlo) od vyučujících slovní hodnocení.

Nově také spouštíme aplikaci žákovská knížka v Bakalářích, do které budou mít přístup i Vaši rodiče. Přístupové údaje brzy pošlu každému z Vás do chatu v Teams, předejte je i rodičům, aby se mohli podívat, jak jste si zatím v tomto pololetí vedli. Přihlásíte se na následujícím odkazu https://zseden.bakalari.cz/bakaweb. Do konce dubna tam učitelé zadají známky, které Vám vychází z jednotlivých předmětů za třetí čtvrtletí.