ORGANIZACE POSLEDNÍHO TÝDNE ŠK. ROKU 2018/19

Organizace posledního týdne:

24., 25. a 26. června vyučování do 11.40 h. (úklid a předávání skříněk, úklid třídy, odnášení výtvarných kufříků, vybírání učebnic …)

27. 6. příprava zahradní slavnosti + v 11.20 h. celoškolní tanec na školním hřišti + od 12 h. následuje zahradní slavnost (rozloučení žáků 9. tříd s pedagogy a školou) – doporučuji odhlásit oběd ve ŠJ

28. 6. slavnostní předávání vysvědčení na školním hřišti: sraz v 8.30 h. před ředitelnou školy, odtud spolu s 1. A přesun na školní hřiště, předávání vysvědčení, šerpování, zpěv 9. B, tanec 9. A – rodiče vítáni

Přírodovědná vycházka

Dne 14. 6. 2019 proběhne přírodovědná vycházka. Sraz v 7:40 u školy. S sebou svačinu a pití na celý den. Vycházka se bude konat i v případě špatného počasí, proto je nutné zvolit vhodné oblečení. Také si vezměte pevnou obuv (budeme se pohybovat po skalách, které mohou klouzat). Vzhledem k tomu, že cestou je paleontologické naleziště trilobitů, vezměte si s sebou kladívko (dobrovolné). 

Návrat ke škole do 13:30. 

 

Tomáš Pinkr

DEN NARUBY

Dne 12. 6. se koná den naruby = vyučují žáci devátých ročníků. Konec vyučování v 11. 40 h.

ORGANIZACE DNE 5. 6. 2019

Dne 5. 6. navštíví 10 vybraných žáků vazební věznici Pankrác (ostatní žáci se budou učit dle běžného rozvrhu do 13. 30 h). Sraz v 7.55 h v šatnách, mít jízdné, platný občanský průkaz a nemít žádnou elektroniku (ani mobilní telefon – nechat si ho ve skříňce, či u mě v kabinetu). Návrat na počátku 5. vyučovací hodiny bez dalšího vyučování.

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

Ve dnech 3. a 4. června probíhají obhajoby absolventských prací. Vyučování končí ve 12.35 h. Prosím o slavnostní oblečení

DEN NARUBY

Dne 12. 6. 2019 se koná Den naruby (termín se měnil z důvodu výjezdu 9. B na školu v přírodě), který povedou žáci devátých tříd. Doba konání: 1. až 4. hodinu, 5. hodinu následuje reflexe ve třídách. Konec vyučování ve 12. 35 h. Bez dalšího vyučování.

HISTORICKÁ VYCHÁZKA

Dne 29. 5. 2019 jdeme na historickou vycházku do centra Prahy. Výklad povede pan učitel Marek. Mít jízdné, svačinu a vhodné oblečení (má pršet). Sraz bude v 7.55 ve třídě, návrat v průběhu 5. vyučovací hodiny ke škole bez dalšího vyučování.

SPORTOVNÍ DEN – POMOC 1. STUPNI

Dne 30. 5. 2019 budou žáci devátých tříd pomáhat s organizací sportovního dne 1. stupně. Sraz bude v 8.00 h. ve třídě. Mít sportovní (a vhodné oblečení) oblečení, svačinu a pití. Předpokládaný konec akce v průběhu 5. vyučovací hodiny bez dalšího vyučování.

31. 5. 2019 SPORTOVNÍ DEN

V pátek 31. 5. 2019 se uskuteční sportovní den. Sraz je v 7.50 h na školním hřišti, ukončení se předpokládá okolo 12.30 h. Mít vhodné – sportovní oblečení. V závěru proběhne generálka na školní tanec a vyhlášení nejlepších sportovců školy za školní rok 2018/19.

RODIČOVSKÁ KAVÁRNA 14. 5. 2019

Zveme všechny příznivce školy na Rodičovskou kavárnu, která se bude konat 14. května od 17:00 hod. ve sborovně. Kromě dobré kávy se budeme bavit o Ekoškole a badatelské výuce.