Výjezd třídy 9.A

Vážení rodiče, jsem moc ráda, že jste svým rozhodnutím umožnili, abychom zintenzivnili naši pomoc žákům 9.A. Naším jistě společným cílem je a bude, aby se ve své třídě všichni cítili co nejlépe. Výjezd třídy ve dnech 16.- 18. 10. 2017 je potvrzen.
Jana Churáčková

Třídní schůzky 27. 9.

Vážení rodiče, dne 27. 9. se od 17 hodin se konají ve všech třídách (mimo 3.C) informativní třídní schůzky.
Před třídními schůzkami bude vedení školy prezentovat výsledky dotazníkového šetření Klima školy, které proběhlo v dubnu 2017. Máte-li zájem, přijďte v 16 hodin do školní jídelny.
Po třídních schůzkách proběhne volba zástupců z řad zákonných zástupců žáků do školské rady ZŠ Eden. Pokud chcete kandidovat, prosím vás, abyste se na mě do 22. 9. 2017 obrátili.
Těšíme se n vás.
Jana Churáčková, ředitelka ZŠ Eden

Mimořádná třídní schůzka

Vážení rodiče,

připomínám Vám termín našeho třídního výjezdu a to 16. – 18. 10. Jestliže se Váš syn/dcera této akce nezúčastní, tak mě prosím Vás kontaktujte na emailovou adresu do pátku 15. 9. 14:00 hod. Děkuji, Jelínek.       

Přijímací zkoušky pro žáky 9. ročníků – základní informace

Vážení rodiče,

v přiloženém souboru naleznete informace o přijímacím řízení.

přijímací řízení 2018

 

Mimořádná třídní schůzka – 13. 9. 2017 v 17:00 hod.

Vážení rodiče,

rád bych Vás pozval na mimořádnou třídní schůzku, která se bude konat 13. 9. 2017 v 17:00 ve třídě 9. A. Hlavním tématem schůzky bude řešení komplikovaných vztahů mezi žáky v našem třídním kolektivu.

Bylo by dobré, kdyby se nás sešlo co nejvíce, aby byl společný postup účinný a pro vaše děti prospěšný. Prosím o potvrzení Vaší účasti.

S pozdravem,

Michael Jelínek

Online pokladna

Vážení rodiče,

od letošního roku budeme vybírat do třídního fondu peníze prostřednictvím ONLINE POKLADNY. I pro letošní rok bude částka 600 Kč. Prosím, zaregistrujte se a pošlete částku na účet do konce září. Vygenerovaný variabilní symbol zapište do žákovské knížky. Technická podpora je možná na emailu abrham@zseden.cz.

                                Děkuji.

Vítejte v 9. A

Milí žáci a vážení rodiče,

vítám Vás v novém školním roce.

Michael Jelínek

Organizace prvního týdne školy

– 4. 9. 2017 slavnostní zahájení nového školního roku před budovou školy v 7:55 hod., odchod do tříd, konec
v 8:45h
– 5. 9. 2017 vyučování 1. – 4. hodinu (do 11:40 hod.) – třídnické práce, dorozdání učebnic, vyplňování ŽK
– 6. 9. 2017 vyučování dle rozvrhu 

Informace ke školní jídelně:

V pondělí 4. 9. budeme zjišťovat zájem o stravování jednotlivých žáků ve ŠJ + termín odkdy se začnou ve ŠJ stravovat.  4. 9. se obědy vydávají od 10:00 h.

Školní rok 2016-2017

Týden 26.-30. 6.

Vyučování končí v posledním týdnu (26.-29. 6.) v 11:40 hod. V pondělí 27. 6. vybíráme učebnice (mít finanční hotovost na uhrazení ztracených a poškozených učebnic).

Šatní skříňky budou žáci předávat panu školníkovi 28.6. Skříňka musí být vyklizená, čistá a nemůže být rozbitá  (případné problémy řešit v předstihu).

Ve čtvrtek 30. 6. proběhne rozdávání vysvědčení + slavnostní rozloučení s deváťáky na školním hřišti.

Žáci, kteří nebudou v tomto týdnu ve škole:

  • odevzdají učebnice na začátku školního roku 2017/18
  • vysvědčení si vyzvednou v kanceláři školy (hlavní prázdniny)
  • vyklidí šatní skříňku
StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.