NÁVŠTĚVA ZOO

Dne 24. 9. 2018 jdeme na výlet do ZOO společně se žáky 1. A. Vstupenky jsme obdrželi jako odměnu za vítězství ve sběrové soutěži v uplynulém školním roce. Sraz bude ve třídě v 7.55 h. Mít jízdné a vhodné oblečení. Návrat v průběhu 5. vyučovací hodiny, bez dalšího vyučování.

Dne 18. 9. proběhne archeo den „Republika je tu chvíli – lidé už tu dávno žili!“, a to od 13 do 15 h. Odpadne tedy výuka 6. a 8. hodiny, po 5. hodině se žáci půjdou naobědvat, vyčkají do 13. h v šatně pod dozorem p. uč. Marka. Pak se přesunou na zahradu školy, kde bude akce probíhat. Prosím o vhodné oblečení. Akce končí v 15 h!

Pětiminutovka ze slovíček

Pětiminutovka ze slovíček 1. lekce A,B bude v pátek 21.9.2018. (Skupina M. Hladíkové)

PROFI-TESTY

PPP pro Prahu 10 nabízí pomoc při výběru střední školy prostřednictvím profi-testů, které proběhnou na naší škole dne 25. 9. 2018 od 8 do 12 hodin. Předem je nutné objednání mailem / telefonicky. Závěry se rodič a žák dozví na individuální konzultaci během října v době domluveného termínu. Poplatek 200 Kč. Více podrobností najdete v letáku, který dnes žáci dostali.

SOUTĚŽ – FYZIKÁLNÍ OSKAŘI

Pro letošní školní rok vyhlašujeme celoroční tematický projekt Physics Oscars!

V rámci hodin fyziky s paní učitelkou Kubovou, budou žáci pracovat v týmech na nejrůznějších úkolech, za které budou získávat body. Hrajeme celý rok!

Na konci školního roku pak proběhne velké udílení cen Fyzikálních Oskarů.

 

NÁBOR DO KMD

NÁBOR DO KLUBU MLADÝCH DIVÁKŮ pro školní rok 2018/19

   Žákům 8. a 9. ročníků nabízíme členství v KMD. To přináší návštěvu čtyř divadelních představení v průběhu školního roku. Členský poplatek činí 430 Kč. Přihlášky si žáci mohou vyzvednout v kabinetu ČJ. Vyplněnou přihlášku a peníze je nutné odevzdat do 25. 9. 2018 p. uč. Poletínové. Pozdější přihlášení není možné.                                                                                                                                                                            

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2018/19

   Vážení rodiče, vítám Vás v novém školním roce a přeji Vám i Vašim dětem, aby to byl rok klidný, úspěšný a aby všem vyšlo přijímací řízení na střední školy. Těším se na vzájemnou spolupráci.

   3. září se setkáme v 7.55 h před školou, kde proběhne slavnostní zahájení,  konec vyučování bude v 8.45 h (obědy od 10 h), 4. září budou probíhat třídnické práce do 11.40 h, od středy 5. září vyučujeme podle rozvrhu.

 

PSANÍ VŠEMI DESETI

Dnes měli žáci možnost vyzkoušet si výukový program – psaní všemi deseti. Zítra obdrží přihlášku s uvedením termínu, ceny apod. Zvažte prosím tuto nabídku, jedná se o dovednost celoživotně využitelnou.

RODIČOVSKÁ KAVÁRNA

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Připomínám, že dne 30. 4. (pondělí) je ředitelské volno