Čtvrtek 23.3.

Z důvodu nepřítomnosti paní učitelky Hůlové jsou ve čtvrtek 23.3. odvolány její hodiny Sportovní výchovy.

Informace k přijímacím zkouškám (Cermat)

INFORMACE PRO UCHAZEČE KE KONÁNÍ DIDAKTICKÝCH TESTŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO MATURITNÍCH OBORŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo zejména pro uchazeče o studium maturitních oborů tento informační materiál. Obsahuje nejen to nejdůležitější k organizaci konání didaktických testů v rámci jednotné přijímací zkoušky 2017, ale dozvíte se i užitečné informace o testových úlohách a doporučení k jejich řešení. Důležité je ale, abyste správně a včas, tedy do 1. března 2017 podali přihlášku na vámi vybrané školy.

Pozvánky k jednotným testům

Nejpozději do 29. března 2017 vám ředitel školy, na kterou jste podali přihlášku ke studiu maturitního oboru, zašle pozvánku k přijímacímu řízení. Na pozvánce budou mimo jiné uvedena kritéria přijímacího řízení stanovená ředitelem školy, místo a čas konání přijímací zkoušky ve dvou termínech, označení oboru vzdělání, do kterého jste přihlášku podali, a předpokládaný počet přijímaných uchazečů. V pozvánce bude dále uvedena forma a obsah přijímací zkoušky a seznam povolených pomůcek pro její konání.

Termíny jednotných testů

Uchazeči, kteří podali přihlášku na dvě školy s maturitními obory, případně na dva různé maturitní obory na jedné škole nebo na jeden obor v rámci jedné školy, ale rozdílné zaměření oboru vzdělání dle školního vzdělávacího programu, mají možnost konat jednotný test ve dvou termínech. Pro jednotné testy jsou centrálně stanoveny dva termíny řádné (1. a 2. termín) a dva termíny náhradní (1. náhradní termín a 2. náhradní termín). Náhradního termínu se zúčastní ten uchazeč, který se nedostaví k 1. a/nebo 2. řádnému termínu a svou nepřítomnost omluví u ředitele příslušné střední školy, a ten omluvu uchazeče uzná.

Jednotná přijímací zkouška začíná v daném dnu v 8:30 testem z matematiky. V tomto čase musíte být tedy v učebně. Po ukončení zkoušky následuje přestávka, jejíž délka se odvíjí od toho, zda jste uchazeč s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání přijímací zkoušky a ředitel školy vám v souladu s platným doporučením školského poradenského zařízení navýšil čas na vykonání didaktického testu. Základní délka trvání testu je 60 minut u českého jazyka a 70 minut u matematiky. Z důvodu naplnění základního principu jednotné přijímací zkoušky (srovnatelných podmínek), konají všichni uchazeči didaktické testy ve stejný čas. Didaktický test z českého jazyka a literatury tak začíná v 11.45 hodin, aby mohli mít alespoň krátkou přestávku také uchazeči s navýšením časového limitu až o 100 %.

Podrobnější informace naleznete zde: Cermat 2017

Jeden svět

Ve čtvrtek 16.3. se zúčastníme projektu Jeden svět (festival dokumentárních filmů o lidských právech – na téma Umění spolupráce).

Vyučování začíná v 7:30 (sraz před školou) –  8:30 kino Atlas – po návratu pokračuje vyučování podle rozvrhu (5. – 8. vyučovací hodina). Vstupné 60,-

Zajímavosti a videa na Jeden svět

 

Setkání se zastupiteli 20.3.2017

Dne 20. 3. 2017 se ve školní jídelně uskuteční setkání rodičů a učitelů ZŠ Eden se zastupiteli, na kterém se bude diskutovat o budoucnosti Horského hotelu na Černé hoře.

 

Pozvánku naleznete v následujícím odkazu: 20.3.2017

AJ, skupina Drahorádová – okruhy ke zkoušení

  1. World of work
  • Vyber povolání – viz tabulka v sešitě dle ST 53 popis, alespoň 9 vět (např. do they use computers, work with people, work outside etc)+ odpovědět na otázky v ST 53 dole (Focus on words – Jobs, part C)
  • What are you good/bad at? (5 vět)
  • Working life – pracovní list: tabulka Language Check – adjective and prepositions – vyber 4 slovíčka, která nacvičíš a použiješ k popisu zaměstnání
  1. Job interview
  • Slovní zásoba – pracovní list British Council – umět se zeptat a odpovídat na otázky o Job interview
  • Job interview – pracovní list – taktéž umět formulovat dané otázky a umět na ně odpovědět (budete zkoušeni ve dvojicích), podobné předchozímu pracovnímu listu, jen doplňte otázky, které v předchozím listu nebyly
  • Job interview – umět Interview tips
  1. CV
  • Umět napsat životopis

Přihlášky a zápisové lístky

Děkuji paní ředitelce Churáčkové a paní učitelce Kofroňové za tisk, kontrolu a ověření vašich přihlášek a oznamuji, že zítra je mohu předat.

Přáníčko

Příjemné pololetní i jarní prázdniny přeje třídní učitelka Zdenka Kovaříková.

Den otevřených dveří

Dne 15. 2. 2017 v době od 8 do 13 hod. máme DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Úterý 14.2.

Tento ,,Valentýnský den” oslavíme návštěvou dokumentu Arnošt Lustig – Devět životů.

Vstupné je 40,- (bude hrazeno z třídního fondu).

Podle rozvrhu proběhne 1. vyučovací hodina (ZV), odpolední vyučování je odvoláno a vyučování končí po návratu z kina (12:00 – 12:35).

Čtvrtek 2.2.

Z důvodu nepřítomnosti paní učitelky Hůlové budou odvolány její hodiny SV (7. + 8. vyučovací hodina).

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.