TALENTOVÉ ZKOUŠKY

Připomínám: pokud Vaše dítě volí k dalšímu studiu školu s talentovými zkouškami, je nutné odevzdat naší škole podklady pro vytvoření přihlášky do 21. listopadu. Výchovná poradkyně musí přihlášku zpracovat, vy pak přihlášku odnést na střední školu (pozor, většina žáků odjíždí 30. 11. na ŠVP)

LYŽAŘSKÝ KURZ

Lyžařský kurz se koná od 11. do 18. ledna 2019 na Černé hoře. Cena je 3650 Kč. Pokud byste o tento výjezd měli zájem, nahlásí mi žáci tuto informaci do pondělí 19. 11. 2018. Pak by obdrželi přihlášku.

DOTAZNÍK PRO RODIČE

Vážení rodiče, žáci prošli SCIO testováním. Na adrese a pod heslem, které Vám měli předat, je možné vyplnit rodičovský dotazník. Budeme rádi, když tak učiníte. Pokud se k Vám potřebné informace a údaje nedostaly, písemné vyhodnocení všech tří testů dostanete na lednové třídní schůzce.

VYJÁDŘENÍ VEDENÍ ŠKOLY K PŘIPOMÍNKÁM RODIČŮ NA TŘ. SCHŮZKÁCH

  1. DOTAZ RODIČŮ NA ODBORNÉ SUPLOVÁNÍ ZA PANA UČITELE PINKRA: Odborné suplování za p. uč. Pinkra nebude moci být po dobu jeho nepřítomnosti (cca 3 týdny) zajištěno vzhledem k situaci na trhu práce. Pan uč. připraví materiály pro suplované hodiny.
  2. SLOVA PANA UČITELE PINKRA – NEMÁM V OSNOVÁCH PŘÍPRAVU ŽÁKŮ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: Cílená příprava na přijímací zkoušky není skutečně obsažena ve školním vzdělávacím programu, ale obsah předmětu odpovídá požadavkům přijímacích zkoušek na SŠ.

UPOZORNĚNÍ – oslavy 100. výročí republiky

Vyučování dne 25. 10. 2018 končí ve 12,35. (8-10 poslední přípravy tříd; 10-12 program tříd pro rodiče; 12-12,35 reflexe a úklid)

Vycházka

Ve čtvrtek dne 18. 10. 2018 půjdeme na historickou vycházku. Sraz první hodinu ve třídě, návrat ke škole v průběhu 5. vyučovací hodiny (bez dalšího vyučování). Mít jízdné a vhodné oblečení.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Pokud nenastane nějaká zcela neočekávaná událost, můžete počítat s pobytem naší třídy na Černé hoře /škola v přírodě / od 30. 11. do 7. 12. 2018. Požádala jsem pana zástupce, aby se třída nedělila do skupin. Vzdělávací bloky by tak celé byly věnovány přípravě na přijímací zkoušky a opakování českého jazyka.

KMD – 1. představení

První představení KMD se koná dne 19. 11. (pondělí) od 19 h v DIVADLE ABC (Vodičkova ulice), délka představení je 2.30 h (Evžen Oněgin).

VSTUPENKY NA ODPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ

Prodej vstupenek na odpolední představení učitelů ZŠ EDEN dne 25. 11. 2018 bude ukončen dne 11. 10. 2018. Účastnit se mohou i žáci naší školy. Neváhejte, pozdější nákup nebude možný.

AJ- Test ze slovíček 1.C,D

V úterý 16.10.2018 budeme psát desetiminutovku ze slovíček 1. lekce, oddíly C,D. Platí pouze pro skupinu M. Hladíkové.

MH